• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

הודעות אחרונות

לא רק גשמי ברכה: היקף הנזקים שגרם מזג האוויר החורפי לחקלאים עד כה: למעלה מ-80 מיליון ₪

את עיקר הנזק ספגו עד כה גידולי הירקות גידולי הפלחה ופרי ההדר # הנזקים מבוטחים…

תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשע"ט-2019 - להערות הציבור

להלן קישור לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשע"ט-2019, שהוכן במשרד הכלכלה. ניתן להגיש הערות…

משרד החקלאות נערך לקראת פסח: אין צפי למחסור בתוצרת טרייה בתקופת החגים, פרט לבצל

המשרד נערך למחסור בביצים וחמאה. משרד החקלאות ממשיך לעקוב אחר השינויים בשוק ויעדכן את הציבור…

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

דואר אלקטרוני *
שם

עקבו אחרינו בפייסבוק

מאמרים וחוות דעת

הארכת מועדי "ההתחשבנות" לפי החלטה 1591 – הבהרות נוספות / בועז מקלר רו"ח

לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1591 זכאים בעלי הזכויות בנחלה ל"התחשבנות מחדש", במקרים בהם  התבצעו הפעולות הבאות בנחלה: פעולות של העברת זכויות, תוספת בנייה למגורים או פיצול מגרש. זכות ההתחשבנות מוגבלת עד כה למי שיפנה עד ליום 09.04.2019. יש לשים לב להבדל בין המועד הקובע לעניין ההתחשבנות שהינו מועד הגשת הבקשה עד ליום 09.04.2019 לבין המועד הקובע להיווצרות הזכות להתחשבנות שהינו מ 09.06.2011 ואילך. לאחרונה התקבלה החלטה בהנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י) להאריך מועד ההתחשבנות בשנה נוספת כלומר עד 9.4.2020. יודגש כי החלטה זו דורשת קבלתה ע"י מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הבאה הצפויה לאחר כינון הממשלה הבאה.

למאמרים נוספים

פסקי דין

האם ניתן לגבות ממשתכנים בהרחבה תשלומים ללא הקמת אגודה קהילתית?  / איתן מימוני, עו״ד

בני זוג רכשו מגרש בהרחבה בקיבוץ להב ועברו להתגורר בו כתושבי הרחבה, תוך שקיבלו מעמד של בעלי זכויות חכירה המועמדים לקבלה כחברי אגודה קהילתית. הזוג טוען שהאגודה החקלאית של הקיבוץ אשר פועלת כוועד קהילה ומנהלת את ענייני ההרחבה עד להקמת האגודה הקהילתית, משיתה עליהם תשלומים מוניציפליים שאין בסמכותה לגבות. השאלה המרכזית בלב המחלוקת הינה: האם רשאית אגודה שיתופית לדרוש תשלום עבור מתן שירותים לתושבי הקיבוץ על מי שאינו חבר בה? ה"פ (ב"ש) 47935-02-17, סהר יהב נ' קיבוץ להב אגודה שיתופית חקלאית, פס״ד מיום 14/01/2019

לפסקי דין נוספים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237