הודעות

מפורסם באתר המשרד טיוטת נוהל אגודה של אגודות (מעודכנת ליום 07.05.2024) שמטרתה: להגדיר  את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים  להתקשרויות בין אגודות לצורך קבלת היתר חוק ההתיישבות לגוף כהגדרתו באגודה של אגודות בגין הפעילות החקלאית המופעלת.  לאור האמור לעיל, מעוניין המשרד לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת נוהל זה בטרם פרסומו. 
האגף לשימור קרקע וחקלאות בת קיימא בחטיבה לניהול משאבי סביבה אמון על שימור משאבי הקרקע והמים, משאבי סביבה שהם אבן יסוד בייצור החקלאי. על מנת לשמור על משאבים ציבוריים אלה, מציע האגף מספר מסלולי השקעה ישירה בחקלאים כהגדרתם בנהלים, אשר יבצעו פעולות וממשקי עיבוד המטיבים עם משאבי הקרקע, המים והסביבה. עיבוד קרקע מושכל, בהתאם ליעוד התואם את סוג הקרקע ומגבלות השטח, יבטיח שימור משאב חשוב זה גם לדורות הבאים. את הבקשות ניתן להגיש החל מיום 09.05.24 ועד ליום 27.06.24 (כולל) - באמצעות מערכת ההשקעות המרכזית של המשרד בקישור  https://tmi.moag.gov.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.