הודעות

מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, התאחדות חקלאי ישראל, התאחדות האיכרים בישראל, מועצת הצמחים והתאחדות התעשיינים בישראל מזמינים אתכם, היצרנים והחקלאים בישראל, לסמן את תוצרתכם בתו "מיוצר בישראל" ובכך לקדם את מכירת התוצרת הישראלית המקומית.   הסימון בתו יבדל את התוצרת הישראלית ויחזק את גאוות המגדלים תוך עידוד העדפת התוצרת המקומית בקרב הצרכנים
  תזכיר החוק מבוסס על הצעת חוק ממשלתית (הצעת החוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשע"ד – 2014) שאושרה ביום 19.5.14 בקריאה ראשונה על ידי הכנסת ה- 19, והוחל עליה דין רציפות לפי חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993 בכנסת ה- 20. נודה על קבלת הערותיכם עד ליום כ בתמוז, ה'תשפ 12-7-2020.
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הגדלת מסגרת ערבות המדינה לשם מתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. האישור יאפשר לפתוח מסלול לעסקים בסיכון בסך 4 מיליארד שקלים בקרן ההלוואות בערבות המדינה. בחוזר פירוט עיקרי המסלול. חוזר ברית פיקוח 82/20
עיריית תל אביב – יפו מזמינה חקלאים ומגדלים מקומיים להשתתף בשוק האיכרים (החדש) "אנשי האדמה" בכיכר גבעון- תל אביב יפו.
חברי אגודות שיתופיות, שבהם יש איחוד עוסקים שנפגעו עקב משבר הקורונה ייתכן ויהיו זכאים למענק (פעימה שלישית) בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקם שנפגע עקב המצב המיוחד.
בהמשך למכתבנו שבסימוכין ובהמשך לשאלות ובקשות נוספות שהובאו לפתחנו בכל הנוגע לאפשרות לקיים אסיפה כללית בתקופה זו, הרינו להבהיר:  אנו סבורים כי גם כעת, על אף ההקלות שניתנו, יש להימנע ככל האפשר מכינוס אסיפה כללית. ככל שהנושאים העולים לדיון ולהכרעת האסיפה הכללית הינם מן הסוג הסובל דיחוי, יש להעדיף אפשרות זו. הודעת רשם האגודות השיתופיות - 15/06/2020

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237