הודעות

לפי סעיף 71 א' לחוק מע"מ על כל אחד מהעוסקים שנרשמו באיחוד העוסקים, חלה חובת דיווח בתום השנה על עסקאות ורכישות לרבות של שרותים שעשה עם עוסקים אחרים באיחוד העוסקים או עם האגודה עצמה ואין בהם דיווח מע"מ בשל היותו רשום באיחוד העוסקים. אי דיווח מהווה עבירה מנהלית  ומי שלא ידווח ניתן להטיל עליו קנס מנהלי בסך של 5,000 ₪ בשל כל דוח.
מסלול חדש לתמיכה בסטרטאפים חקלאים נפתח בשיתוף עם משרד החקלאות ברשות לחדשנות
לפני מספר ימים שר החקלאות חתם על תקנות המים ( אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), (הוראת שעה) תשע"ט 2019 הרצ"ב (הקליקו לעיון).

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237