הודעות

להלן קישור לטיוטת תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר משריפת פסולת חקלאית), התשע"ט - 2019, שהוכן במשרד להגנת הסביבה.
​​​הוועדה לגידולים חדשים מסייעת לקידום ופיתוח החקלאות בארץ באמצעות עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, ע"י מתן מענקי השקעה מנהליים.  ניתן להגיש בקשות  לשנת 2019  עד ליום 14.11.19, ובשנה הבאה יעודכן תאריך חדש.  מאתר משרד החקלאות
נוהל תמיכה זה בא לעודד רכישה או שכירה של מערכות לאיתור המזיק בפרי והפעלתן בבתי האריזה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237