האם תאונת עבודה? האם זכאי הנפגע לפיצוי? / שמואל גלנץ, עו״ד

בחוק הביטוח הלאומי מוגדרת תאונת עבודה כ"תאונה שארעה תוך כדי העבודה ועקב העבודה אצל המעביד או מטעמו ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו ועקב עיסוקו במשלח ידו".(1)

מקרים בהם נגרמה תאונה "עקב העבודה" או "מטעם המעביד" הינם מושא למחלוקות ולבירורים משפטיים שכיחים.

בפסק דין שדן בשאלה האם מדובר בתאונת עבודה המזכה בפיצוי מאת הביטוח הלאומי כטענת התובע או שמא אין לתאונה קשר לעבודה ולמקום העבודה כטענת המוסד לביטוח לאומי  (הנתבע).

מעשה שהיה כך היה: התובע שהיה שכיר באגד השתתף ב"חוג משוטטים" שהתארגן בסניף נתניה שעה שהתובע עבד בסניף חדרה.

במסגרת חוג המשוטטים יצא התובע עם משפחתו לטיול ובו נטל חלק בטיול טרקטורונים שבמהלכו נפצע ועקב כך נעדר מעבודתו למעלה מחודשיים וחצי.

התובע טען שפעולות החוג מתקיימת ביוזמת ובאישור מקום העבודה, אגד היא שהתקינה את תקנון החוג, היא שמאשרת את פעולות החוג ומפקחת על פעילות החוג. התובע ציין כי פעילויות החוג הן פעילויות חברתיות התורמות לגיבוש העובדים ומשרתות את מטרת המעסיק.

מנגד טען הביטוח הלאומי כי אין לראות בפגיעת העובד-התובע כתאונת עבודה. הנתבע נימק זאת בכך שהפעילות בה נפגע התובע נעדרת זיקה ישירה וממשית לעבודתו של התובע. הנתבע טען שפעילות החוג הינה פעילות חברתית ולא מקצועית שמדובר בפעילות וולונטרית ומעורבות של אגד הינה טכנית גרידא. הנתבע טען כי בפעילות החוג משתתפים בני משפחה ואף כאלה שאינם חברי אגד ובני משפחותיהם. זאת להבדיל מפעילויות המאורגנות על ידי ועדות התרבות של סניפי החברה למטרות רווחה וגיבוש ולאגד יש אינטרס בקיומן.

בית הדין דן בשאלת ההכרה בפגיעה כתאונת עבודה או לא בהתאם להלכה לפיה נעשית הבחינה בשני שלבים. הראשון, האם קיימת זיקה בין פעולות החוג והטיול אליו יצא התובע למקום העבודה והאם הפעולה הינה בבחינת "נלווית  לעבודה"?

בשלב השני תבחן השאלה הקונקרטית האם התאונה שארעה בעת נהיגה בטרקטורון היוותה חלק אינטגרלי מפעילות כללית הנחשבת "נלווית לעבודה"?

בית הדין קבע שאכן בנסיבות מסויימות פעולה שנועדה לסייע בגיבוש בין העובדים הינה "פעילות נלווית" ואולם במקרה זה התנהלות חוג המשוטטים והעובדה שהשתתפו בו גם שאינם חברי אגד, גם גימלאים, בני משפחה, מוכיחה כי למעסיק לא היה עניין ואינטרס ישיר בפעילות כפי שהתנהלה. בית הדין קבע שבמקרה זה פעולות החוג נותנת מענה לצרכי הפרט והנאתו וזהו הדגש בפעילות החוג.

בית הדין התייחס לתקנון החוג בו נקבעה מטרתו כ"החדרת תודעת אהבת הארץ, חישול אופי וחיזוק הכושר הגופני של החבר ובני משפחתו" לאינטרס הגיבוש לא ניתן משקל ממשי בתקנון.

כיוון שכך, קובע בית הדין כי אין לראות  בפעילות החוג כ"נילוות לעבודה".

בית הדין קבע שמשמימון הפעילות כולה הינה על חשבון המשתתפים, ועד החוג הוא זה שיזם וארגן את הטיול, לא היתה חובת השתתפות של חברי אגד, לא התקיימו תכניות השתלמות וכד' במהלך הטיול ומעורבות אגד בטיול היתה פורמלית היא הנותנת כי לאגד לא היה עניין בהשתתפות התובע בטיול.

למעשה די היה באלו, לפי בית הדין, כדי לדחות תביעתו של התובע ואולם בית הדין בהערת אגב קבע שגם את השלב השני במבחן ההכרה בפגיעה כתאונת עבודה לא עבר התובע. שכן, קבע בית הדין, לא הוכח כי טיול הטרקטרונים עצמו, במהלכו נפגע התובע היווה התנהגות שאגד היתה חפצה בה ועודדה אותה.

הנה כי כן לא כל פגיעה הנגרמת בעת פעילות הנעשית במסגרת העבודה תוכר כפגיעה בעבודה ותזכה את הנפגע בפיצוי מאת הביטוח הלאומי. כאמור, על מנת שכך יקרה, יש לוודא שהפעילות ככלל מתקיימת מתוך אינטרס של המעסיק וכן יש לוודא שהפעילות הספציפית בה ארעה הפגיעה גם היא עומדת באותו קריטריון של "אינטרס המעסיק".

מהאמור לעיל למדים אנו כי על מעסיק המקיים פעילות חברתית לעובדיו להגדיר את "גבולות הגזרה". כך גם לגבי מעסיק עובדים זרים המארגן עבורם אירועי בילוי ותרבות בימי החג התאילנדים למשל הסונגקרן יום הולדת המלך המלכה וכד'.

(1)    חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 סעיף 79
(2)    בל 11472-06-14 גטהון אמנון נ' המוסד לביטוח לאומי

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.