היטל עובד זר (מס מעסיקים) בהעסקת מסתננים / שמואל גלנץ, עו״ד

ההיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות בוטל החל מינואר 2016 ואולם היטל זה מסתבר, שריר, קיים, בועט ונושך בהעסקת מסתננים.

בישראל שוהים נכון לסוף 6/2017 38,540 מסתננים בעיקר מאפריקה, (72% מאריתראה, 20% מסודן) מקצתם מועסקים גם בחקלאות. בסוגריים יוער סוגיה לא פתורה היא האם ההיטל הנדרש הינו בשיעור 10% או 20%.

בפסק דין שניתן בבית המשפט העליון(1) נקבע כי ביסודו הושת ההיטל על עובדים זרים חוקיים, אבל...."תכליתו של ההיטל היא לצמצם העסקת עובדים זרים בכלל... לעניין זה, אין הבדל בין עובדים אשר נכנסו לישראל כדין, לבין עובדים אשר הסתננו לישראל, ולא קיבלו היתר עבודה בישראל, ולא נקבעו לגביהם כל מכסה או אמצעי בקרה מעבר לכך, קשה להלום, כי דווקא מי שמעסיק עובד זר חוקי יחוייב בהיטל, ואילו מי שמעסיק עובד זה שהסתנן ללא היתר, יופטר מחובה זו".

פסק הדין ניתן בערעור שהוגש על פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע(2) שם הוגש ע"י המערער כאן ערעור על קביעתו של פקיד השומה. במסגרת הערעור הוגשה גם בקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין שנתקבל במחוזי – הבקשה נדחתה (בינתיים, ולטענת המערער, צמח החוב ל-18 מיליון ₪).

בתמצית: המערער הינו קבלן כֹח אדם שהעסיק בשנים 2008-2011 מסתננים מסודן ומאריתראה. פקיד השומה הוציא למערער שומה לאותם שנים בסך של למעלה מ-12 מיליון ₪ בשל כך שהמערער לא שילם היטל העסקת עו"ז, וחישב נקודות זיכוי לעובדים.

בית המשפט המחוזי דחה את טענת המערער לפיה מעמדם של העובדים, הינו כשל פליטים, שיש לראותם כתושבי ישראל.

קביעתו זו של בית המשפט העליון גררה תגובות חריפות במגזר העסקי. ארגוני מעסיקים פנו לרשות המיסים במחאה על כוונת האחרונה לגבות מבעלי עסקים המעסיקים מסתננים היטל בגובה 20% משכרם החודשי וזאת רטרואקטיבית 6 שנים אחורה. לפי הערכת נשיאות הארגונים העסקיים היקף החוב המצטבר של עסקים שהעסיקו עובדים אלו עומד על כ-1.5 מיליארד דולר.

מצידה, בזיקה לפסק הדין פירסמה רשות המיסים(3) כי תאפשר הקלות למעסיקים שיחתמו עם הרשות על הסדר לפיו המעסיקים יסכימו לתשלום מלוא ההיטל לכל השנים הרלוונטיות תוך הסדרת כל החובות הנובעים מהנ"ל עד לסוף ינואר 2018.

כמו כן התירה הרשות מתן נקודות זיכוי למסתננים עד לסוף שנת 2014.

במסגרת הסדר שכזה יבוטלו קנסות, תופחת הריבית ותתאפשר פריסה ל-36 חודשים.

האמור לעיל אינו בבחינת יעוץ משפטי.

  • ע"א 446/16 שלמה סעד נ' פקיד שומה אשקלון ניתן ב-12.9.2017.
  • עמ"ה 9266-03-14 ניתן ב-17.3.16.
  • ב- 8.11.2017.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237