איסור הפעלת שעון ביומטרי או אמצעי אחר המחייב מסירת טביעות אצבע של עובדים לצורך רישום נוכחות / אוסנת קולודני –חיים, עו״ד

מעסיק אינו רשאי להפעיל בעסקו שעון ביומטרי או אמצעי אחר אשר במסגרתו על העובדים למסור טביעות אצבע לשם רישום נוכחות, מאחר ודרישה כאמור מהווה פגיעה קשה בזכויות העובדים לפרטיות ולאוטונומיה, המעוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

חריג לכלל שנקבע על ידי בית הדין הארצי לעבודה יכול להתקיים רק במקרים בודדים וחריגים בלבד, ובכפוף לכך שהמעסיק הוכיח, בין היתר, כי התקיימו כל התנאים שלהלן, באופן קפדני:

  1. אינטרס לגיטימי- המעסיק צריך להוכיח שקיים אינטרס לגיטימי בשימוש באמצעי של שעון ביומטרי/ טילת טביעות אצבע לצורך רישום וכחות על פני יתר האמצעים הקיימים בשוק, שפוגעים בזכותם של העובדים לפרטיות במידה פחותה יותר, למשל התקנת מצלמה ליד שעון נוכחות רגיל (למשל, צורך במתחם מסווג, צורך בטחוני וכו).

  2. טיב המערכת- המעסיק בדק, לרבות באמצעות מומחים בלתי תלויים את טיבה של המערכת, תוקפה ומהימנותה, וזאת על מנת להגן על זכויותיהם של העובדים לפרטיות ועל מנת שלא יעשה שימוש במידע הנוגע לעובדים, שלא לצורך.

  3. רישום ורישוי- על המעסיק לפעול לרישום המאגר וקבלת רשיון או לחילופין להוכיח כי מדובר במערכת אשר אינה מבוססת מאגר על פי חוק הגנת הפרטיות ואינה מצריכה רישום ורישיון.

  4. הסכמה מרצון חופשי- על המעסיק להוכיח כי לא כפה באופן ישיר או עקיף על העובד להשתמש בשעון ביומטרי או אמצעי אחר המחייב טביעת אצבע.

  5. הסכמה מדעת - על המעסיק לקבוע מדי יות ברורה, גלויה ומידתית בכל הנוגע לשימוש בשעון הביומטרי ו/או מנגנון אחר לרישום באמצעות טביעות אצבע, על כל הכרוך בכך, ולהביאה לידיעת העובדים.

  6. הסכמה מפורשת ומראש- על המעסיק לקבל את הסכמת העובד באופן מפורש ומראש.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה מיום 15.3.17, בעסק (עס"ק 17541-04-14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב המשולש הדרומי נ' עיריית קלנסווה, פס״ד מיום 15/03/17).

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.