החלטות המושב חייבות להתקבל מתוך שיקולים סבירים/ איילת רייך מיכאלי, עו"ד

לאחרונה אני מקבלת לא מעט פניות ממושבניקים במצוקה. הם הגישו בקשה למושב וקיבלו תשובה שלילית אשר לטעמם המניע לה הינו אישי.

דעו לכם כי החלטות אגודה ביחס לבקשות שלכם וכן התנהלות האגודה ככלל צריכות להתקבל ולהיות תחת מתחם סבירות. אגודה שמנמקת סירובה לבקשתכם בנימוקים שונים ואחרים ובהמשך הדרך משנה או מוצאת נימוקים נוספים אחרים יכול ולמעשה מבצעת ניסיון כושל לשכנע בצדקת עמדתה. דעו כי האגודה מחוייבת בראש ובראשונה לעקרונות השוויון והצדק, תוך שהיא פועלת כדין והחלטותיה אינן מקפחות את החקלאי.

ניתן לומר כי החלטת אגודה תהא במתחם סבירות בשעה שמתקיימים הקריטריונים, כדלהלן:

האגודה הביאה בחשבון לצורך קבלת החלטה בעניין שבסמכותה את השיקולים הרלוונטיים לעניין ואותם בלבד.

שיקולי האגודה עומדים במבחן הסבירות המינהלית המותנה באיזון ראוי בין מכלול השיקולים הרלוונטיים לעניין, תוך מתן משקל יחסי מתאים וראוי לכל אחד מהם.

על האגודה לאתר את נקודות האיזון בין הערכים והאינטרסים המתנגשים, אך על האיזון להימצא ב"מתחם הסבירות", שבגדרו חלופות איזון שונות עשויות לענות על דרישת הסבירות.

ממש לאחרונה (9.2.17) ניתן פסק דין* הממחיש כי בית המשפט לא יהסס ליתן צו עשה לאגודה על מנת שתשנה החלטה עת ההחלטה התקבלה מטעמים שאינם סבירים. מפאת חשיבות הדברים להלן סקירה תמציתית של פסק הדין.

מדובר בתביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעות (רמ"י והאגודה) לרשום את זכויות התובע בנחלה שבמושב על שמו בהיותו בן ממשיך.

ביחס למושב נקבע כי האגודה השיתופית שמחליטה מי יהיה חבר בה ומי לא, נחשבת כרשות מנהלית הפועלת לפי דין. יש לה, במקביל לזכויות, גם חובות. היא מחויבת לפעול לפי עקרונות השוויון והצדק. ברור שהשיקולים אותם רשאית להביא בחשבון בקבלת ההחלטות שבסמכותה הם שיקולים רלוונטיים וסבירים בלבד, ומוסיף כבוד השופט כמאל סעב, כך שהיא איננה מקפחת חקלאי.
במקרה זה התברר שהמושב פעל באופן בלתי סביר כשסירב לחתום לחקלאי, שכבר התקבל כחבר האגודה השיתופית, על טופס בקשה להעברת הזכויות. מה לא היה סביר בהתנהלות המושב? למשל, שהוא הוכר כבן ממשיך על ידי האגודה, בנה בית כבן ממשיך, בסמוך לבית הוריו שנפטרו, גר שם עשרות שנים עם משפחתו ועבד כחקלאי שנים רבות. מנגד, כשביקש להעביר את הזכות בנחלה אליו, נתקל בסיבות שונות המנמקות את סירוב האגודה להעביר לו נחלה.

לדעתנו מדובר בפסק דין חשוב ומעניין הממחיש כי חרף העובדה כי אגודות הינן גופים מתחום המשפט הפרטי יחולו עליהן כללי המשפט המינהלי והחלטותיהן נתונות לביקורת שיפוטית.

*ת"א (חי') 31855-07-15 ציון סימן טוב נ' רשות מקרקעי ישראל מרחב חיפה וכרם מהר"ל מושב עובדים (פורסם בנבו 9.2.17).

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.