מחירים גבוהים בשל פרטים קטנים / שמואל גלנץ, עו"ד

30 נוב 2016 המחברת/ת:

מעסיקים רבים נכשלים בשני עניינים בהם נעסוק במאמר זה

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה(1) נידונה תביעתו של מבקש מקלט מאריתראה שעבד במסעדה תקופה של שנה ושבוע.

התובע עתר להפרשי שכר, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי חגים, פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פיצוי בשל אי מתן הודעה על תנאי העבודה, פיצוי בגין עוגמת נפש.

בדיונינו זה נעסוק ב-2 עניינים השכיחים אצל מעסיקים בחקלאות ובעיקר בהקשר לעובדים זרים.

פירוט תלוש השכר

בתלושי השכר שהנפיקה המסעדה לעובד לא צויין השכר השעתי ולא נרשמו שעות העבודה בפועל, בית הדין מצא "כי לא ניתן להבין כיצד חושבו השעות. כמו כן לא ברור כיצד חשבו שעות "שבת וחג"".

חוק הגנת השכר(2) (להלן "החוק") מחייב מעסיק לנהל פנקס שכר ובו פרטי השכר המגיע לעובד ופרטי השכר ששולם. כך גם מחוייב המעסיק לנהל רישום נוכחות יומי בו שעת תחילת העבודה וסיומה, חתום בידי העובד והמעסיק כך במקום בו מתנהל הרישום ידנית (בעובדים זרים בעברית ובשפת העובד).

משלא נוהל דוח הנוכחות כנדרש הפעיל בית הדין את הסנקציה הקבועה בחוק(3) לפיה "... תהא חובת ההוכחה על המעסיק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות". פירושם של דברים הוא כי במצב בו אין רישום נוכחות מסודר כנדרש והתובע טוען לעבודה בשעות נוספות שלא שולמו לו כי אז הנטל לסתור את טענת "המוציא מחברו" מתהפך ועל המעסיק להוכיח כי העובד לא עבד את אותן שעות נוספות נטענות.

בנסיבות עניינינו החיל בית הדין את "הסנקציה" כאמור וקבע כי הנתבעת תשלם לתובע סך 22,500 ₪ בגין שעות נוספות. הסכום התקבל במכפלת 12 חודשי העבודה ב-60 שעות חודשיות ובשכר של 125% על תעריף שכר המינימום שהיה שכרו הבסיסי של התובע.

יחד עם זאת בית הדין שוכנע כי במהלך היום נטל התובע הפסקה, התחשב בזמני ההפסקה וניכה את שווין הכספי של שעות אלו מסך הסכומים שפסק לטובתו של התובע.

פדיון חופשה

התובע עתר לקבלת דמי חופשה תוך שהוא מודה כי קיבל במהלך עבודתו דמי חופשה מבלי שהתובעת נתנה לו חופש בפועל.

בית הדין נתלה בחוק חופשה שנתית(4) לפיו חלה על המעסיק חובה לנהל פנקס חופשות מפורט. משהנתבעת לא ניהלה פנקס חופשות עבר נטל הראייה להוכיח כי אכן נתנה לתובע חופשה בפועל ושילמה בעד ימי החופש. הנתבעת לא הרימה את הנטל, לפיכך הסתמך בית הדין על הלכות שנקבעו בבית הדין הארצי לפיהן "אין לשלם לעובד סכום עבור פדיון חופשה כתחליף לחופשה בפועל לה היה זכאי מכח חוק חופשה שנתית לא היה מקום להביא בחשבון סכומים ששולמו במהלך תקופת העבודה כפדיון חופשה".

אשר על כן פסק בית הדין כי הנתבעת תשלם לתובע ערכם של 12 ימים.

יובהר, מטרת החופש הינה לאפשר לעובד "מילוי מצברים" ועל כן קיימת החובה להוציא עובד לחופשה בפועל. פדיון חופשה מותר רק בסיום יחסי העבודה.

משהתברר הלכה למעשה כי שולם "פדיון חופש" תוך כדי עבודה בלא שהעובד שהה בפועל בחופש כי אז חויבה הנתבעת בדמי חופש כפולים.

הנה כי כן למדנו:

  1. משתלם לנהל פנקס נוכחות ותלוש שכר כנדרש בחוק.
  2. רישום ותשלום שוטף בתלוש השכר של דמי חופש בעת שהעובד אינו מנצל יום חופש מחטיאים את המטרה והמעסיק הנוהג כך מסתכן בתשלום כפול.

 

  1. (1)סע"ש 10297-08-14 Gereysus נ' ברנר שתיים בע"מ ניתן ב-21/7/2016.
  2. (2)חוק הגנת השכר התשי"ח-1958.
  3. (3)סעיף 26 ב(ב) לחוק.
  4. (4)חוק חופשה שנתית התשי"א-1951 סעיף 26

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.