החלטה 1464 יוצאת לדרך / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

מועד פתיחת השערים ליישום החלטה 1464 קרב ובשטח בעלי הנחלות והאגודות פועלים להכנת הקרקע למועד שבו ניתן יהיה להגיש בקשות בשוטף ליישום ההחלטה.

עד למועד זה, רמ"י עדיין לא פרסמה את נהלי העבודה ליישום החלטה 1464 במסגרת הכניסה ל"עידן הנחלה המהוונת" והמעבר מזכויות "בר רשות" לזכויות "חכירה לדורות" בחלקה א' ולאחר מכן זכויות "חכירה מהוונות" בחלקת המגורים.

"עידן הנחלה המהוונת"

בתהליך שעוברות אגודות רבות במסגרת יישום ההחלטות והכנת תב"ע חדשה למושב וכן בעלי נחלות במסגרת ההכנות ליישום החלטה 1464, יש לתת מענה משולב הן ברמת האגודה והנחלה והן ברמת המשפחה והסדרת הזכויות לעתיד.

בתהליך יישום החלטה 1464 כאשר בעל הנחלה ייכנס לדור של "עידן הנחלה המהוונת" ויהפוך לבעל זכות קניין, "משטר הנחלות" הנוהג עוד מהחלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל משנת 1965 יוותר על כנו. הנחלה נועדה למגורי בעל הנחלה ומשפחתו בלבד ולעיבודה ברצף, נחלה היא לא נכס ליזמות נדל"ן ואל לנו לחשוב על הנחלה כמקור למקסום רווחים. נכון עבור בעלי הנחלות לאמץ את הגישה לפיה את הנחלה לא מוכרים ולהכיר היטב את ההחלטות על מנת ליישם אותן ולאפשר לבני המשפחה ליהנות מהנחלה לדורות.

אנו מבחינים מצד אחד, במגמה חיובית מאוד של בעלי נחלות שמפנימים היטב את הגישה של שמירת הנחלה לדורות ומבקשים לבצע את החלוקה בין הילדים במסגרת עריכת צוואה מתאימה לעידן הנחלה המהוונת. אך מצד שני, אנו גם רואים מגמה אותה יש להוקיע, שמבקשת לשים את הנחלה על "המדף" בשוק ולמקסם ממנה רווחים.

חברים, נחלה היא אדמה עליה נאבקו דורות של חקלאים עוד בטרם קום המדינה. נחלה היא ערך היסטורי וחברתי והיא אוגרת בתוכה זכויות על קרקע, כאשר רבים מהמושבים מסמנים את גבולות מדינת ישראל.

בעידן הנחלה המהוונת מחירי הנחלות עומדים לעלות, אנו כבר מבחינים במגמה ואכן עליית המחירים נובעת מהעובדה כי הזכויות הגלומות בנחלה בעידן הנחלה המהוונת ולאחר יישום החלטה 1464 הן רבות ומקנות לבעל הנחלה אפשרויות שלא היו לו בעבר ואף הרבה מעבר לכך.  ההטבות שניתנות בהחלטה 1464 נועדו לטובת בעלי הנחלות ולא לטובת עשיית עושר.

שנים רבות נערכו מלחמות ביחס לזכויות בעלי הנחלות לאור אפליה מגמתית בהחלטות כנגד המגזר החקלאי ועדיין מתקיימות מלחמות בנושאים רבים על מנת לשמור על החקלאות שהיא ערך עליון. אל לנו בעלי הנחלות לתת יד למי שמבקש לייצר רווח על חשבון חקלאים ששמרו על הזכויות במשך עשרות שנים.

אל תתפתו לקבל כיום כסף עבור מכירת הנחלה, גם אם הילדים עדיין לא החליטו אם הם מעוניינים להתגורר במושב ואף אם מי מהם אינו מעוניין כיום לקבל את הזכויות בנחלה, שכן השמירה על הנחלה לדורות וחלוקתה בין הילדים, תניב פירות שיעלו אלפי מונים על התשלום המידי שתקבלו כיום.

לא פעם בעל נחלה שביצע מכר של הנחלה וקיבל סכום שהוא לא דמיין ולא שמע לעצה של "אל תמכור" הגיע בבכי תמרורים על הטעות שהוא עשה כאשר הוא מכר את הנחלה. נחלה שנמכרת כיום גודעת שורש עמוק שניטע בקרקע ועומד להניב פירות ממנו יהנה הקונה ולא בעל הנחלה ומשפחתו. נחלה שנמכרת כיום לא תוכל להירכש לעולם על ידי יורשי בעל הנחלה שכן המחירים לא יאפשרו זאת.  

בעידן הנחלה המהוונת מכירה תביא לבכי לדורי דורות שכן הקונה ייהנה מכל ההטבות שמקנה החלטה 1464 לאחר שהמוכר ישלם את "דמי הרכישה" לרמ"י בעת המכירה. האם לכך ייחלנו? האם לכך ייחלו אבותינו ששמרו על הזכויות במשך עשרות שנות ועיבדו את הקרקע? התשובה היא כמובן שלא!

ולכן נחזור שוב - נחלות לא מוכרים!

יישום החלטה 1464 במרחבי רמ"י:

מרחב מרכז - ניתן להגיש בקשות במקרים מיוחדים כאשר אנו מבחינים במגמה של מענה מהיר יותר לבקשות שהגשנו ומתן אישורים ליישום ההחלטה במגוון רחב יותר של מקרים (גיל, מצב כלכלי, הליכים משפטיים, מצב משפחתי, שווי גבוה במיוחד וכו').

בעסקאות מכר מונפקות בשלב זה שומות דמי הסכמה בלבד ויש לחתום על טופס "התחשבנות מחדש" על מנת שניתן יהיה לבצע "התחשבנות מחדש" במועד שבו רמ"י תחל ביישום שוטף של החלטה 1464. חשוב להותיר בהסכם המכר הוראות ברורות ביחס לזכויות של המוכר לבקש "התחשבנות מחדש" גם לאחר שהזכויות יירשמו ע"ש הקונה וכן לחתום על המסמכים הנדרשים כבר בעת ביצוע העסקה.

מרחב ירושלים, חיפה, דרום - מתקיימים מכרזים לגיוס עובדים והכשרת עובדים להקמת מחלקות שיעסקו ביישום ההחלטה. בשלב זה מונפקות שומות לדמי הסכמה בלבד ויש לחתום על טופס התחשבנות מחדש לפי החלטה 1464 בכדי לבצע "התחשבנות מחדש" בעת שרמ"י תפרסם לציבור כי היא החלה לעבוד בשוטף על יישום ההחלטה.

מרחב צפון - ניתן להגיש בקשות ליישום החלטה 1464 וכן בקשות לקבל שומות "דמי רכישה" בעסקות מכר של נחלות. בכל פעולה של תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה, מכר נחלה, יש להכיר היטב את החלטה 1464 ואת ההטבות שהיא מקנה במסגרת תשלום "דמי כניסה" ו- "דמי רכישה".

שלוש יחידות בשלושה מבנים - ההחלטה על בניית שלוש יחידות בשלושה מבנים תחת המבנה הקיים כיום ברוב האזורים של שלוש יחידות בשני מבנים יתאפשר לאחר שהתב"ע החלה על כל מושב תאפשר את הבנייה של שלוש יחידות נפרדות וכן תאפשר ניצול של זכויות בנייה באופן מיטבי כך שניתן יהיה לבנות כ- 250 מ"ר עבור כל יחידה + יחידת הורים של 55 מ"ר.

אגודות רבות החלו לעבוד על יישום המבנה של שלוש יחידות בשלושה מבנים במסגרת הכנת תב"ע חדשה למושב.

נבהיר, כי התב"ע צריכה להחיל הוראות בנושא פל"ח (החלטה 1458), שימושים נילווים לחקלאות (החלטה 1316), איוש נחלות פנויות (החלטה 1445), פיצול מגרשים מנחלות, הכנת דרכי גישה ותשתיות לשלוש יחידות בחלקת המגורים ושני פיצולים.

הנושא סבוך ומורכב ונדרש בחינה ברמת האגודה עם מבט קדימה לעשרים שנה לפחות, ביחס לצרכים של כל אגודה בהתאם לאופי המושב והצרכים המשתנים. על כך צריכות האגודות כיום לתת את הדעת ולפעול בהקדם שכן מחדל ("אי עשיה") יותיר את בעלי הנחלות עם "פוטנציאל" הגלום בהחלטות, שאינו בר מימוש הואיל והתב"ע לא הותאמה לעידן הנחלה המהוונת.

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.