החלטה 1483- רכישת מגרשים להקמת יחידות דיור לטובת מועמדים לקליטה בישובים / צבי שני, עו״ד

ביישובים רבים, חקלאיים וקהילתיים, קבוע נוהל לגבי בחינת מועמדים לקליטה ביישוב. כך, לעתים נדרשים המועמדים למגורים ביישוב, או לחילופין ישנם מועמדים המבקשים להתגורר ביישוב טרם קבלת החלטה כבדת משקל על השתקעות- קניית מגרש לבניה ומגורים ביישוב. 

בהתאם לכך, מועצת מקרקעי ישראל קיבלה בישיבתה מיום 5.9.2016 את החלטה מס' 1483, העוסקת באפשרותם של יישובים חקלאיים, מושבים וקיבוצים, וכן יישובים קהילתיים בנגב ובגליל, לבנות 12 יחידות דיור לטובת משפחות המועמדות לקליטה ביישוב.

אפשרות זו הייתה ערב ההחלטה סעיף אחד בתוך ההחלטה העוסקת בהרחבות קהילתיות במושבים (1459), וסעיף נוסף בהחלטה העוסקת ברכישת זכויות למגורים בקיבוצים (1447). כעת, מועצת מקרקעי ישראל ראתה חשיבות להקצות לכך החלטה שלמה ומפורטת, ולהוסיף לסעיפים אלו אפשרות להקצאת מגרשים לבניית יחידות דיור לאותה מטרה גם בישובים קהילתיים. בדברי ההסבר מציינת הרשות כי "מטרת ההוראות הינה להקל על קליטת מתיישבים חדשים בישובים בפריפריה".

ההחלטה מחולקת בין הסעיפים העוסקים ביישוב חקלאי, לבין אלו העוסקים ביישוב קהילתי.

ביישוב חקלאי, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תתיר לאגודה החקלאית (להבדיל מזו הקהילתית) לרכוש זכויות להקמת 12 יחידות דיור בשטח היישוב או בשטח ההרחבה. עם האגודה ייחתם הסכם פיתוח לארבע שנים, ולאחר בניית היחידות הסכם חכירה ל-49 שנים. מטרת ההסכמים היא כי האגודה תדאג לבניית היחידות, וכן תהא רשאית להחזיק בהן על מנת להשכירן למועמדים המעוניינים לבחון את אפשרות המגורים ביישוב טרם רכישת מגרש.

 במקרה של קיבוץ אשר ביצע שיוך דירות לפי החלטות מועצה מספר 751, 692, או לפי החלטות  1456 ו-1447, שיעור התשלום לרמ"י ביחס ל-12 היחידות ייקבע בהתאם לתנאים שנקבעו לצורך שיוך מגרשי מגורים לחברי קיבוץ חדשים, זאת על אף שלא מבוצע שיוך מיידי של המגרש לחבר קיבוץ לפי החלטה זו.

רמ"י אוסרת על השתתפות המועמדים במימון בניית היחידות, אך מאפשרת לאגודה למכור את היחידות למועמדים. במכירה למועמד על פי החלטה זו, מחיר היחידה יורכב מעלויות הפיתוח, הבניה והתשלום ששילמה האגודה בגין המגרש בלבד. במקרה כזה, האגודה תהיה זכאית להשלמה של יחידות נוספות במקום היחידות שנמכרו, וזאת עד למלוא המכסה של 12 יחידות כאמור.

במקרה של יישוב קהילתי, יחולו תנאים דומים, כאשר במקום האגודה יבואו ההסתדרות הציונית או החטיבה להתיישבות כחותמות על הסכמי הפיתוח והחכירה, וכן לעניין מכירת היחידה למועמדים. לפי ההחלטה, כללים אלו יחולו גם על יישוב שאינו מאוגד.

ניתן בהחלט לראות כברכה כל הקלה ועזר שניתנים ליישובים על מנת לחזק את הקליטה בפריפריה.

צבי שני, עו״ד

משרד עורכי דין צבי שני מתמחה בתחומי המגזר החקלאי ודיני העבודה.

office@shany-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.