מתן היתר רטרואקטיבי לפיטורי עובדת בהריון / אסנת קולודני חיים, עו״ד

הכלל הוא כי לא ניתן לפטר עובדת אשר הודיעה למעסיקה על הריונה, אלא בהיתר מיוחד מהממונה על עבודת נשים. על המעביד (או המעבידה) להגיש בקשה לממונה על עבודה נשים לפיטורין לאישור הפיטורים עוד טרם הפיטורים.

לאחרונה נדון מקרה בו עובדת פוטרה במהלך הריונה כאשר הבקשה להיתר הוגשה רק כחודשיים לאחר הפיטורין בפועל. יחד עם זאת, הממונה אישרה את הפיטורין ונתנה (באופן חריג) היתר רטרואקטיבי.

בית הדין הארצי לעבודה דן בערעור שהוגש על ידי עובדת של אגודה להתיישבות קהילתית שטענה נגד אישור פיטוריה בתקופת ההיריון, ונגד מתן היתר רטרואקטיבי לפיטוריה של המערערת שכן הבקשה הוגשה על ידי האגודה כחודשיים לאחר המועד בו הודיעה המערערת על הריונה.

במסגרת דיון שהתקיים בחודש אוקטובר 2015, בבית הדין הארצי לעבודה, המליץ בית הדין הארצי לעבודה למערערת, לחזור בה מהערעור שהוגש על ידה נגד האגודה.
עם מחיקת הערעור, אושרה, למעשה, החלטת בית הדין האזורי לעבודה, לפיה בנסיבות המקרה פעלה הממונה על עבודת נשים כדין, עת אישרה מתן היתר רטרואקטיבי לפיטוריה של המערערת החל מהמועד בו פוטרה המערערת בפועל.

הטעם להמלצת בית הדין הארצי לעבודה, היה נעוץ בחילופי מעסיקים בגן בו הועסקה המערערת, שכן במועד בו הודיעה המערערת על הריונה לאגודה עבר הגן מניהול האגודה לניהול של מעסיק אחר- משרד החינוך. בעת ההודעה על ההיריון אייש כבר משרד החינוך את כל המשרות בגן למשך שעות הלימוד של משרד החינוך שהוקצו על ידו לגן. גם האגודה, שממשיכה להפעיל את הגן לאחר שעות הלימוד של משרד החינוך איישה באותו מועד את המשרות שלה.

סיכום:

אין לפטר עובדת שהודיעה על הריונה אלא בכפוף לקבלת היתר מאת הממונה על עבודת נשים.
במקרים חריגים ניתן לקבל היתר רטרואקטיבי למועד הפיטורים בפועל.
חילופי מעסיקים מהווים, בנסיבות המתאימות, סיבה מספקת לקבלת היתר רטרואקטיבי.

האגודה, מתיישבי מגידו אגש"ח בע"מ יוצגה בכל שלושת הערכאות על ידי עו"ד אוסנת קולודני חיים, מנהלת תחום דיני עבודה במשרדנו.

ע"ע 4869-07-14 הדס שמואל נחמן נ' מתיישבי מגידו אגש"ח להתיישבות קהילתית בע"מ

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237