מתן היתר רטרואקטיבי לפיטורי עובדת בהריון / אסנת קולודני חיים, עו״ד

אסנת קולודני חיים אסנת קולודני חיים

הכלל הוא כי לא ניתן לפטר עובדת אשר הודיעה למעסיקה על הריונה, אלא בהיתר מיוחד מהממונה על עבודת נשים. על המעביד (או המעבידה) להגיש בקשה לממונה על עבודה נשים לפיטורין לאישור הפיטורים עוד טרם הפיטורים.

לאחרונה נדון מקרה בו עובדת פוטרה במהלך הריונה כאשר הבקשה להיתר הוגשה רק כחודשיים לאחר הפיטורין בפועל. יחד עם זאת, הממונה אישרה את הפיטורין ונתנה (באופן חריג) היתר רטרואקטיבי.

בית הדין הארצי לעבודה דן בערעור שהוגש על ידי עובדת של אגודה להתיישבות קהילתית שטענה נגד אישור פיטוריה בתקופת ההיריון, ונגד מתן היתר רטרואקטיבי לפיטוריה של המערערת שכן הבקשה הוגשה על ידי האגודה כחודשיים לאחר המועד בו הודיעה המערערת על הריונה.

במסגרת דיון שהתקיים בחודש אוקטובר 2015, בבית הדין הארצי לעבודה, המליץ בית הדין הארצי לעבודה למערערת, לחזור בה מהערעור שהוגש על ידה נגד האגודה.
עם מחיקת הערעור, אושרה, למעשה, החלטת בית הדין האזורי לעבודה, לפיה בנסיבות המקרה פעלה הממונה על עבודת נשים כדין, עת אישרה מתן היתר רטרואקטיבי לפיטוריה של המערערת החל מהמועד בו פוטרה המערערת בפועל.

הטעם להמלצת בית הדין הארצי לעבודה, היה נעוץ בחילופי מעסיקים בגן בו הועסקה המערערת, שכן במועד בו הודיעה המערערת על הריונה לאגודה עבר הגן מניהול האגודה לניהול של מעסיק אחר- משרד החינוך. בעת ההודעה על ההיריון אייש כבר משרד החינוך את כל המשרות בגן למשך שעות הלימוד של משרד החינוך שהוקצו על ידו לגן. גם האגודה, שממשיכה להפעיל את הגן לאחר שעות הלימוד של משרד החינוך איישה באותו מועד את המשרות שלה.

סיכום:

אין לפטר עובדת שהודיעה על הריונה אלא בכפוף לקבלת היתר מאת הממונה על עבודת נשים.
במקרים חריגים ניתן לקבל היתר רטרואקטיבי למועד הפיטורים בפועל.
חילופי מעסיקים מהווים, בנסיבות המתאימות, סיבה מספקת לקבלת היתר רטרואקטיבי.

האגודה, מתיישבי מגידו אגש"ח בע"מ יוצגה בכל שלושת הערכאות על ידי עו"ד אוסנת קולודני חיים, מנהלת תחום דיני עבודה במשרדנו.

ע"ע 4869-07-14 הדס שמואל נחמן נ' מתיישבי מגידו אגש"ח להתיישבות קהילתית בע"מ

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.