ירושת משק חקלאי - ביהמ"ש חייב את הבן הממשיך לפצות יורש אחר במחצית משוויו הריאלי של המשק / יוסף ג׳רסי, עו״ד

02 ינו 2016

בפסק דין חדשני שניתן ביום 30.12.15 חייב ביהמ"ש לענייני משפחה בפ"ת (כב' הש' מרים קראוס) את ה"בן הממשיך" לפצות את אחיו  במחצית משוויו הריאלי של משק בצפריה כתנאי להעברת המשק על שמו.

לדעתי, יש לפסק הדין חשיבות מרובה והשלכות על כלל המושבים בארץ, שעה שביהמ"ש נקט בגישה של "צדק חלוקתי" בין היורשים, תוך התאמת הפסיקה למציאות בת ימינו, עת הפכו הנחלות מ"משקים חקלאיים" לנכסי נדל"ן יקרי - ערך, ומכאן הצורך להעדיף את היורש שיקיים את המשק כמניב תוצר חקלאי - לרוב איננו קיים עוד.

באותו מקרה, לאחר שההורים ברי הרשות במשק הלכו לבית עולמם, פרץ סכסוך בין אחים אשר נסב על הזכויות במשק במושב צפריה.

התובע הגיש תביעה באמצעות הח״מ כנגד אחיו שטען למעמד של בן ממשיך במשק.

התובע טען כי מינוי הבן הממשיך איננו תקף, מן הטעם כי האם המנוחה ז"ל לא חתמה על מסמכי מינוי ה"בן הממשיך". לטענתו, מאחר שהאם היתה בעלת מחצית מן הזכויות במשק מכוח הלכת השיתוף בין בני זוג – בהעדר חתימתה אין תוקף למינוי הנתבע כבן ממשיך.

כמו-כן, טען התובע, כי חתימת האב ז"ל נעשתה על מסמכים בלתי מספקים ולא ניתנה כל התחייבות בלתי חוזרת להעברת הזכויות במשק ע"ש האח הנתבע, כנדרש בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובהוראות אגף רשות מקרקעי ישראל.

 התובע הוסיף וטען, כי גם בפן המעשי - בפועל מזה שנים רבות הנחלה איננה "משק חקלאי", אלא משמשת הלכה למעשה את שני האחים - התובע והנתבע ואת בני משפחותיהם, הן למגורים והן כמקור הכנסה מניב. לפיכך, ראוי לקבוע, כי תנאי להעברת המשק ע"ש הנתבע יהיה חיובו לפצות את התובע כדי מחצית משוויו הריאלי של המשק.

ביהמ"ש קבל את תביעת התובע ואת טענות בא - כוחו עו"ד יוסף ג'רסי, וקבע בפסק דינו שניתן ב- 30.12.15, כי לא ניתנה התחייבות להעברת הזכויות במשק ע"ש הנתבע, וכי מינוי הנתבע כבן ממשיך לא השתכלל. כמו-כן, נקבע בפסק הדין כי הוכח בחקירתו הנגדית של הנתבע כי המשק משמש בפועל מזה שנים רבות את שתי המשפחות.

מכאן הגיע ביהמ"ש לתוצאה, כי הנתבע יוכר כ"בן ממשיך" ויהיה רשאי לפעול להעברת המשק על שמו, אך זאת רק בתנאי שיפצה קודם לכן את התובע בשיעור מחצית משוויו הריאלי של המשק (למעט יחידת מגורים שהוקצתה בעבר לנתבע למגוריו). ביהמ"ש קצב לנתבע פרק זמן של 6 חודשים מקבלת שומה על שווי המשק לפיצוי הנתבע, וקבע כי אם בתום פרק זמן זה הנתבע לא יפצה את אחיו - תפקע זכותו להירשם כבעל המשק, וזכות זו תועבר לתובע אשר יהיה זכאי הוא להעביר את המשק על שמו כפוף לפיצוי אחיו בגין חלקו במשק.

יוסף ג׳רסי, עו״ד

יוסף ג'רסי, משרד עורכי דין ונוטריון  מתמחה בדיני  אגודות שיתופיות ומקרקעין.

Law.gerassi1@gmail.com      

אתר: https://www.gerassi-law.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237