ועדות קבלה בהרחבות וביישובים קהילתיים בנגב ובגליל / ד"ר נדב דגן, עו״ד

04 אוג 2023 המחברת/ת:
ד"ר נדב דגן, עו״ד ד"ר נדב דגן, עו״ד

ב-30.07.2023 נכנס לספר החוקים תיקון משמעותי בעניין הליכי הקבלה של מועמדים ליישובים קהילתיים בנגב ובגליל, לרבות הליכי הקבלה בהרחבות הקהילתיות.

השינויים בעניין ועדות הקבלה נעשו באמצעות תיקון נוסף לפקודת האגודות השיתופיות – תיקון מס' 12. שינויים אלה נוגעים בכמה עניינים מרכזיים, ועשויות להיות להם השפעות מיידיות, כמו גם השפעות ארוכות טווח. תיקון מס' 12 נותן ליישובים קהילתיים ציון דרך לחשיבה מחודשת על התנהלותם בנושאים של קבלה, צמיחה, תקנונים, החלטות פנימיות ואופי היישוב.

נדרשת תשומת לב מיוחדת לשני שינויים מרכזיים בתיקון מס' 12:

  1. גודל היישובים שבהם ניתן לקיים ועדת קבלה

טרם התיקון ניתן היה להפעיל ועדת קבלה ולהתנות רכישת מגרש באישור ועדת הקבלה אך ורק ביישובים קהילתיים קטנים יחסית שבהם עד 400 יחידות דיור. מרבית ההסדרים המשפטיים לגבי מועמדים לרכישת מגרשים ביישובים קטנים אלה, שבהם פעלה עד כה ועדת קבלה, נשארים, ככלל, כפי שהיו לפני התיקון.

התיקון החדש מתיר לקיים ועדות קבלה גם ביישובים בגודל של 700-400 יחידות דיור, אשר מוגדרים כיישובים קהילתיים המשכיים. בניגוד ליישובים קהילתיים קטנים שגודלם עד 400 יחידות דיור, הקמת ועדת קבלה ביישוב קהילתי המשכי (כפי שהוא קרוי בתיקון החדש) והתניית רכישת מגרשים באישור ועדת הקבלה דורשים מתן אישור מיוחד מאת הוועדה ליישובים קהילתיים. הוועדה ליישובים קהילתיים היא ועדה חיצונית המורכבת מחמישה חברים: נציג משרד ההתיישבות, נציג רשם האגודות השיתופיות, נציג המועצה האזורית, נציג הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית, נציג משרד החקלאות.

 כדי לקבל את אישור הוועדה ליישובים קהילתיים להקמת ועדת קבלה ביישוב קהילתי המשכי (או להמשך פעולתה של ועדת הקבלה הקיימת לאחר שהיישוב חצה את רף 400 יחידות הדיור) יש להוכיח בפני הוועדה ליישובים קהילתיים כי היישוב הקהילתי ההמשכי אכן מתפקד כיישוב קהילתי, לרבות גביית תשלומים קהילתיים, מתן שירותים ופעילות ציבורית, וכי ועדת הקבלה חיונית לשמירה על אופיו של היישוב. ככל הנראה, ייבחנו על-ידי הוועדה ליישובים קהילתיים, בין היתר, תקנון האגודה השיתופית, החלטות האגודה ואופן פעילותה. לפיכך, יש חשיבות לקבלת החלטות מתאימות, ובמידת הצורך מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי.

לפי התיקון, ייתכן שבעתיד תינתן אפשרות במקרים חריגים להפעיל ועדת קבלה אף ביישובים שגודלם עולה על 700 מגרשים אם יוצא צו מיוחד על ידי שר הכלכלה, באישור הכנסת, ובכפוף לאישור הוועדה ליישובים קהילתיים.

יודגש, כי המצב המשפטי בעניין קיומן ופעילותן של ועדות קבלה ביישובים קהילתיים מורכב, ובעבר הביע בית המשפט העליון בהרכב מורחב ביקורת, הסתייגויות ואף ספקות בדבר חוקתיותו של תיקון קודם לפקודת האגודות השיתופיות, אשר הסדיר את קיומן של ועדות הקבלה ביישובים קטנים יחסית שגודלם אינו עולה על 400 יחידות דיור. נראה, כי במקרים רבים, באמצעות פעולה מושכלת, בכוחם של היישובים להגדיל את הסיכויים להליך קליטה שיעמוד במבחן משפטי.

  1. פנייה של המועמד ישירות לוועדת הקבלה.

התיקון החדש קובע במפורש כי אדם המבקש לרכוש זכויות במגרש ביישוב קהילתי, זכאי לפנות ישירות לוועדת הקבלה ואינו נדרש לעבור דרך הישוב. לפי התיקון, המועמד אינו זקוק להפניה של היישוב לוועדת הקבלה:

אדם המבקש כי יוקצו לו מקרקעין לשם רכישת זכות במקרקעין ביישוב קהילתי זכאי לפנות ישירות לוועדת הקבלה כאמור בסעיף 6ב.

התיקון אף מבהיר כי הטיפול בפניות המועמדים, לרבות הטיפול באבחונים המקצועיים, ייעשה על-ידי המועצה האזורית.

שינויים אלה מחייבים את היישובים למשנה-זהירות ולתשומת לב יתרה להעברת זכויות במגרשים ולפעולת ועדת הקבלה. כמו כן, התנהלות מותאמת עשויה לסייע ליישוב ליטול חלק פעיל בהליך הקבלה.

בין היתר, יכולים היישובים לבחון כיצד להגשים את מטרותיהם ולממש את זכויותיהם לאחר התיקון, למשל: זכותם להביע עמדה בפני ועדת הקבלה וזכאותם, במקרים מסוימים, להקצאת מגרשים בפטור ממכרז למומלצי האגודה לפי סעיף 8.6 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

כמו כן, לאור פסקי דין שניתנו בשנה האחרונה, יש חשיבות לכך שהישובים והאגודות יגבשו קריטריונים לקליטה אשר יעמדו בדרישות הפסיקה.

ד"ר נדב דגן הוא עורך-דין במשרד, מומחה למשפט ציבורי, המלווה את לקוחות המשרד בתחומי האגודות השיתופיות  והמשפט המנהלי.

*האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד.

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.