אושר תיקון החוק המאפשר קיומם של וועדות קבלה בישובים הכפריים מעבר ל-400 יחידות דיור / דודו קוכמן, עו״ד

30 יול 2023 המחברת/ת:
פלפלים בערבה פלפלים בערבה

בימים אלה אושר בכנסת החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 12), התשפ"ג -2023 שבו נקבעו מספר תיקונים חשובים בסמכותה של ועדת הקבלה בישובים הכפריים.

החוק מחיל שני תיקונים עיקריים וקובע, כי יישוב קהילתי לא יהיה באזורי הנגב והגליל בלבד, אלא גם ביישובים שיוגדרו על ידי הממשלה כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין תחום הבינוי והשיכון, למעט אזורי יהודה ושומרון. בנוסף עד התיקון אפשרה פקודת האגודות השיתופיות ליישובים קהילתיים לקיים הליך של בדיקת התאמה באמצעות ועדות קבלה אזורית באזורים על פי חוק הנגב והגליל ובתנאי שביישוב הקהילתי יש עד 400 בתי אב.

החוק שתוקן יתאפשר באופן מדורג גם ליישובים גדולים יותר להמשיך לקבל מועמדים בהליך שכולל ועדת קבלה וזאת, באמצעות הכנסה של הגדרה חדשה לפקודה של "ישוב קהילתי המשכי" – ישוב קהילתי שבו מספר יחידות הדיור ששווקו ינוע בין 400 ל- 700 ובלבד שהיישוב יקבל אישור להמשיך עם ועדת הקבלה מ'הוועדה לישובים קהילתיים'.

הוועדה לישובים קהילתיים תורכב מחמישה חברים: נציג משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות(יו"ר),נציג רשם האגודות השיתופיות, נציג המועצה האזורית שבה נמצא הישוב, נציג הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית העולמית ונציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ועדה זו, תבחן האם יש הצדקה שהגדלת היישוב מעבר ל-400 יחידות דיור ועל פי הקבוע בחוק הוועדה לישוב קהילתי המשכי תקבע בהחלטה מנומקת, זאת לאחר שבחנה את ההיבטים השונים בתפקודו של הישוב כישוב קהילתי ושוכנעה כי יש הצדקה להגדלת הישוב מעב ל-400 יחידות דיור באמצעות ועדת קבלה.

בחינת תפקוד היישוב כיישוב קהילתי תכלול בין היתר: בחינה של מנגנון גבייה לתקציב קהילתי, ארגון וניהול של שירותים קהילתיים ופעילות ציבורית קהילתית על ידי היישוב שאינם מסופקים על ידי המועצה האזורית שבתחום שיפוטה הוא נמצא, או שירותים עודפים על השירותים שצויינו, החיוניים לקיומו ולחוסנו כיישוב קהילתי.

בחלוף חמש שנים מיום כניסת החוק לתוקף, ניתן יהיה בצו של שר הכלכלה ובאישור הכנסת לאפשר המשך פעולה של ועדות קבלה גם ביישובים שמספר יחידות הדיור ששווקו בהם עולה על 700 ובצו ייקבע המספר המרבי לכך.

חוק מתייחס מעתה ליחידות דיור ששווקו לגביהן זכויות במקרקעין ולא ל"בתי אב", והמונח "יישוב עדיפות לאומית" יוצמד למפת העדיפות הלאומית של משרד הבינוי והשיכון שם יש חשיבות לפריפריאליות, שיווק הקרקעות של רמ"י ושיקולים נוספים הנותנים מדד לעדיפות לאומית מובהקת.

בנוסף, נדרש כי היישוב יהיה מסווג באשכול 1 עד 5 במדד הפריפריאליות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בחוק גם נקבעו הוראות לעניין פיקוח על ועדות הקבלה ודיווח לכנסת בעניין פעולתן.

ישנה עבודה רבה כעת ליישום התיקון: הקמת הוועדה לישובים קהילתיים; קביעת שיקולים ואמות מידה; נוהל עבודה; החלטות מנומקות.

הדבר גם יחייב עדכון של החלטת מועצת מקרקעי ישראל.

זו בשורה חשובה להתיישבות בנגב ובגליל שתאפשר להם צמיחה דמוגרפית מבוקרת של משפחות המתאימות לחיות בקהילה כפרית

מצ"ב החוק

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

דודו קוכמן, עו״ד

מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי.

עורך דין בעל תואר שני L.L.M במשפטים. אוניברסיטת בר אילן.

טל: 03-5620621

פקס: 03-5622353

דוא״ל: dudu@ihaklai.org.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.