על שכר נטו וברוטו / שמואל גלנץ, עו״ד

17 יול 2023 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו״ד שמואל גלנץ, עו״ד

מעסיקים רבים נוהגים לסכם עם עובדיהם תנאי שכר במונחי נטו. כבר כאן יצויין כי דרך המלך היא הסכמה על שכר ברוטו. גם בחוק שכר המינימום, בו הנחייה לתשלום שכר מחייב, הערכים הינם ערכי ברוטו ולא נטו.

ההתנהלות לפיה התייחסות לשכר כנטו מעוררת לעיתים קרובות קשיים ומחלוקות, קשיים שהיו נמנעים ונחסכים אילו היתה מנוסחת הודעה לעובד (או הסכם העסקה) מפורטת והערכים בה היו נקובים כערכי ברוטו.

להלן דוגמא:

בבית הדין הארצי לעבודה[1] נדון ערעור על פס"ד שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב[2].

מעשה שהיה כך היה

חברה המספקת שירותי כוח אדם לניקיון העסיקה עובד אריתראי כמנקה רחובות בעירית ראשון לציון במשך 15 חודשים. טענתו המרכזית של העובד היתה שסוכם עימו על שכר שעתי בסך 30 ₪ - בערכי נטו (תורגם כברוטו לסך 33 ₪). בתלושי השכר נרשם שכר המינימום שהיה תקף בענף הניקיון בתקופת העבודה ובשורות נפרדות, נוספות, נרשמו רכיבי זכויות סוציאליות שונות.

לטענת העובד צירוף הסכומים בשורות שפורטו בתלוש השכר הביא את השכר השעתי לערך 30 ₪ לשעה.

בתביעתו עתר העובד לקבלת פיצוי בגין אי מסירת "הודעה לעובד", וכן פיצוי בגין תלושי שכר פיקטיביים, גמול שעות נוספות, חופשה, ימי חג, פנסיה, קרן השתלמות, הבראה, נסיעות, תוספת ותק, שי לחג, (רכיבים שפורטו בתלוש השכר בשורות נפרדות) הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים פיצויי בגין פיטורים שלא כדין סה"כ תבע העובד כ-52,000 ₪.

לעניין שכרו השעתי של העובד העיד בעל החברה כי השכר ששולם השתנה ותאם את השכר השעתי הקבוע בצו ההרחבה לענף הניקיון.

החברה מצידה עמדה על טענתה כי העובד קיבל את כל המגיע לו לפי תעריף שכר המינימום הענפי ובנוסף קיבל המגיע כזכויות סוציאליות. לטענת החברה, כך גם התברר, ברוב תלושי השכר לא מתאמתת טענתו של העובד כי שולם לו בסה"כ שכר שעתי בסך 30 ₪.

בית הדין הארצי התמקד בשאלה האם קיבל העובד "הודעה לעובד" בהתאם לדרישת החוק[3] שכן הודעה מסודרת שכזו במידה והייתה נמסרת הייתה מאיינת את המחלוקת העיקרית הנוגעת לשכר העובדה השעתי המוסכם.

בית הדין כאן נסמך על פס"ד קודם[4] שגם בו נתבעה החברה שכאן. שם נקבע: "ככלל, עדות העובד בדבר אי מתן הודעה די בה כדי להעביר לכתפי המעסיק את נטל הבאת הראיה".

אמנם אין חובה להחתים את העובד על טופס ההודעה אך כאשר קיימת על גבי ההודעה חתימת העובד המאשר קבלתה יש לכך ערך ראייתי אם כי כאשר העובד מכחיש שהחתימה על גבי הטופס היא חתימתו כי אז הנטל עובר למעסיק ועליו להוכיח כי אכן העובד הוא זה החתום על טופס ההודעה.

אגב יוער, על הודעה לעובד להיות מנוסחת גם בשפה המובנת לעובד. בענייננו הכחיש התובע קבלת הודעה לעובד ואת חתימתו על הטופס שהוצג על ידי החברה. החברה לא עמדה בנטל להוכיח כי מסרה הודעה וכי החתימה על גבי הטופס היא חתימתו של העובד. לאור כך נקבע כי החברה הפרה את חובתה למסירת הודעה לעובד.

בעת בירור התביעה עלה כי העובד לא פירט טענותיו כדבעי, שינה גרסאותיו וככלל התרשם בית הדין כי גרסת העובד היתה "מעורפלת" גם באשר לטענות החברה התרשם בית הדין כי "לא מסרה גרסה ברורה, עיקבית ומפורטת לגובה שכרו של העובד, ודרך רישום שכרו וזכויותיו במסגרת תלושי השכר, על אף שמצופה ממנה כמעסיקה לעשות כן".

בית הדין הוסיף "כיוון שתלושי השכר רשומים בעברית לא ניתן לייחס לעובד הסכמה או ידיעה לאמור בהם מעצם קבלתם".

סוף דבר:

בית הדין הארצי דחה את הערעור ופסיקת בית הדין האזורי נותרה על כנה, היינו לא התקבלה טענתו של העובד לפיה סוכם עמו על שכר בסך 30 ₪ נטו לשעה ומכאן שהרכיבים הסוציאליים שנרשמו בתלושי השכר שולמו כדין.

תובנות

  • "הודעה לעובד" או הסכם עבודה מפורט ומסודר הינה דרישה חוקית ויישומה מונע וחוסך מחלוקות ודיונים.
  • עיקר הנטלים בהעדר אסמכתא למסירת הודעה לעובד מוטל על המעסיק.
  • מסירת הודעה לעובד ראוי שתמוסמך בצורה משכנעת (עדים, צילום וכד').

 

[1] 14409-10-22 Afte Amaniel נ' קפלן את לוי בע"מ – ניתן ב-21.6.2023.

[2] סע"ש 51587-02-18 Afte Amaniel נ' עיריית ראשון לציון, קפלן את לוי בע"מ – ניתן ב-9.7.21.

[3] חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה )התשס"ב-2002

[4] ע"מ (ארצי) 20880-07-20

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.