יישוב סכסוך הסותר תקנון קיבוץ / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

בין מר גונן פירסטנברג (להלן: "התובע"), שהינו חבר קיבוץ גבע, לבין קיבוץ גבע – אגודה שיתופית (להלן: "הקיבוץ"), נתגלעו מחלוקות בדבר דיווחו של התובע על הכנסותיו ועל יציאתו לחופשה מיוחדת. עניינה של התביעה הינה בדבר חוסר הסכמת הצדדים למינוי בורר שיישב את המחלוקות.

רקע:

התובע הינו חבר קיבוץ, אשר בינו לבין הקיבוץ נתגלעו מחלוקות בעניינים כספיים בדבר דיווח על הכנסותיו של התובע והעברתן לקיבוץ וכן מחלוקת בנוגע ליציאת התובע לחופשה מיוחדת. עקב המחלוקות, פנה התובע למנהל הקהילה בקיבוץ בבקשה לקיים הליך של גישור או בוררות בין הצדדים בהתאם לסעיף 8ב' לחוק הבוררות ובהתאם לתקנון הקיבוץ, על מנת ליישב את המחלוקות.

בתגובה לכך, השיב הקיבוץ כי טרם מוצו ההליכים בעניין המחלוקות בהתאם לתקנון הקיבוץ, ומכל מקום יש לפנות להכרעת המוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית בהתאם לתקנון. בהמשך סוכם בכתב על ידי התובע ומנהל הקהילה כי הצדדים יפנו להליך גישור שינוהל על ידי עו"ד יעל לוטן ובמידה וההליך יכשל, יפנו הצדדים לבורר שימונה בהסכמתם.

בהתאם להסכם, התייצבו הצדדים לגישור במשרדה של עו"ד יעל לוטן, אך התובע הגיע מלווה בעורך דינו ולכן הקיבוץ עזב את הפגישה. עקב זאת טען התובע כי הקיבוץ נהג בחוסר תום לב ולכן יש לפנות להליך בוררות. מכיוון שהצדדים לא הצליחו להגיע להסכם לגבי מינוי הבורר פנו אלה לבית המשפט.

לטענת התובע, לאור מיצוי הליך הגישור ולאור העדר ההסכמה בדבר מינוי בורר, יש למנות בורר ולפסוק לנתבע הוצאות. מנגד טען הקיבוץ כי הליכי הגישור טרם מוצו כנדרש בתקנון הקיבוץ, או לחלופין, את המחלוקות יש ליישב במוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית בהתאם לתקנון. בנוסף טען הקיבוץ כי ההסכם שנחתם בין התובע לבין מנהל הקיבוץ הינו חסר תוקף שכן הוא סותר את תקנון הקיבוץ בדבר המוסד המברר מחלוקות בין חברי הקיבוץ לקיבוץ ומכיוון שלפי תקנות האגודות השיתופיות, על מסמך מסוג זה להיות חתום על ידי שני מורשי חתימה בקיבוץ ובפעול חותם עליו רק מנהל הקהילה.

דיון:

בית המשפט פסק כי לא הוצג שום מסמך המלמד כי נדרשות חתימות של שני מורשי חתימה של הקיבוץ בסוג זה או אחר של מסמכים ועל כן, הטענה שנדרשות חתימות של שני מורשי חתימה אינה מבוססת. חתימתו של מנהל הקהילה על המסמך נתפסה בעיני התובע כמחייבת את הקיבוץ וההתנהלות של התובע לאורך כל הדרך הייתה מול מנהל הקהילה שהיה הנציג המוסמך מטעם הקיבוץ. בנוסף יש לדחות את הטענה כי אין לתת תוקף להסכם מחמת היותו נוגד את הוראות התקנון שכן ההסכם אינו מתיימר לשנות את התקנון, אלא נועד להסדיר את אופן יישוב הסכסוך הקונקרטי שפרץ בין התובע ובין הקיבוץ.

סיכום:

הבקשה למינוי בורר מתקבלת. בהתאם לכך, ממונה עו"ד שלמה כהן, כפוף להסכמתו, כבורר בין הצדדים לצורך הכרעה במחלוקות ביניהם. הקיבוץ ישלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 15,000 ₪.

 

ת"א (נצרת) 32262-12-21 פירסטנברג נ' קבוצת גבע, פס״ד מיום 26/05/22

 

 

 

 

 

תיק מספר 20/1770/142 (רשם האג״ש) בעניין עופר טלר ובעניין קיבוץ כפר גלעדי, פס״ד מיום 01/08/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.