פקיעת חברות בקיבוץ מחמת הודעת עזיבה / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

עניינה של הבקשה הינה טענה מטעם עופר טלר (להלן: "המבקש"), שעזב את הקיבוץ למשך תקופה ארוכה, כי על הקיבוץ לאשר את חברותו, מכיוון שלא ויתר עליה מעולם.

מנגד טוען קיבוץ כפר גלעדי (להלן: "הקיבוץ"), כי המבקש הודיע על עזיבתו את הקיבוץ ולכן לא קמה חובה לקבלו בחזרה כחבר.

רקע:

המבקש הגיע לקיבוץ עם הוריו בשנת 1980 בהיותו בן 13 ונתקבל כחבר קיבוץ. בסוף שנת 1999 יצא המבקש לחופשה שהתארכה עד שנת 2010 כאשר במהלך תקופה זו ניהלו הקיבוץ והמבקש דין ודברים לגבי המשך חברותו של המבקש בקיבוץ אך הדיון בין השניים נקטע.

אף על פי כן, לפי תקנון הקיבוץ, כאשר חבר קיבוץ בחופשה מאריך את חופשתו ללא קבלת אישור מהקיבוץ לכך, ייחשב החבר כמי שהודיע על עזיבת הקיבוץ.

אכן במקרה המדובר, לא פעל המבקש כנדרש על מנת להמשיך את חופשתו באישור ועקב זאת, מחק הקיבוץ את המבקש מספר החברים. בשנת 2010, שב המבקש לקיבוץ במעמד של "בר רשות", במהלך מספר שנים פנה המבקש לקיבוץ בבקשה להחזירו לספר החברים אך נענה בסירוב.

לכן, פנה המבקש לרשם האגודות השיתופיות להסדרת חברתו בקיבוץ. לטענת המבקש, הוא מעולם לא מסר הודעת עזיבה וגם הקיבוץ לא ראה בו כמי שמסר הודעה כאמור. בנוסף, טוען המבקש כי מעולם לא נעשה הליך עזיבה פורמלי וכן הקיבוץ גם לא העביר לידיו דמי עזיבה. לבסוף טוען המבקש לאפליה ביחס לחברים אחרים בכל הנוגע ליציאתו לחופשה ואי שימור זכויותיו בקיבוץ. מנגד טוען הקיבוץ כי לאחר שהמבקש חזר לגור בקיבוץ (בשנת 2010) הובהר לו שהוא אינו רשום עוד כחבר. בנוסף, במהלך שלוש ההכרעות הקודמות, נקבע כי חברותו של המבקש פקעה עקב הסעיף בתקנון הקיבוץ הנוגע לחופשת חבר קיבוץ שהוצג לעיל. לבסוף טוען הקיבוץ, כי לאור אדישות המבקש, מעמדו כאשר חזר לגור בקיבוץ וכן ההתדיינות שנקטעה במשך חופשת המבקש, הרי שכוונת הצדדים הייתה שחברותו של המבקש פקעה.

דיון:

רשמת האגודות השיתופיות קבעה כי חברותו של המבקש בקיבוץ פקעה בהתאם להוראות תקנון הקיבוץ שעניינו פקיעת חברות מחמת הודעת עזיבה. כיוון שהסעיף אינו קובע כיצד הודעת העזיבה צריכה להראות, הרי שלא קמה חובה שהודעה זו תהיה בצורה מסוימת.

בנוגע לטענת האפליה, נמצא כי המבקש לא הופלה לעומת חברים אחרים. בנוסף אין בעובדה שלמבקש לא שולמו דמי עזיבה בכדי להוות אסמכתא לפיה המבקש לא עזב את הקיבוץ מעולם- שכן בהתאם לעדויות והמסמכים אשר הוצגו ולאור העובדה כי הקיבוץ מימן את לימודיו של המבקש, הוא לא היה זכאי כלל לתשלום דמי עזיבה, שכן עלות שכר הלימוד אותו מימן הקיבוץ, עלתה על גובה דמי העזיבה.

סיכום:

על המבקש לשלם את הוצאות הקיבוץ בסך של 3,500 ₪.

זכות ערעור על החלטה זו בפני בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בתוך 45 יום, בהתאם לסעיף 5(2) לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס–2000 ובהתאם לתקנה 25 לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי- דין), תשס"א–2000.

 

 

תיק מספר 20/1770/142 (רשם האג״ש) בעניין עופר טלר ובעניין קיבוץ כפר גלעדי, פס״ד מיום 01/08/22

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.