התנגדות של עובד לפגיעה בשכרו – מתי ואיך? / שמואל גלנץ, עו״ד

16 נוב 2022 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

התנגדות אגבית ומעורפלת – נחשבת להסכמה

סיפור המעשה

בבית הדין האזורי לעבודה[1] נידונה (בין השאר) תביעתו של עובד לשלם לו הפרשי שכר שהופחת בשלושה מועדים.

מעסיקה הודיעה לסגל עובדיה כי בשל בעיות כלכליות יקוצץ שכר עובדיה - ביניהם התובע - ב-2% - הודעה שכזו חזרה על עצמה פעם נוספת. בפעם השלישית שוב נמסרה הודעה על קיצוץ שכר תוך הנחייה שעובדים שלא יתנו הסכמתם לקיצוץ זה יוזמנו לשימוע. בכל אחד מהודעות הקיצוץ הודיע התובע למעסיקתו כי "...בלי לוותר או לפגוע באלו מזכויותיי, אני ממשיך בינתיים לא לעמוד על מיצויים באופן מיידי".

הדיון

הצדדים מסתמכים בטיעוניהם על הסכם העבודה שנחתם ביניהם. התובע טען כי ההסכם מעניק לו חסינות מפני כל שינוי בשכר ומנגד טענה הנתבעת כי בהסכם התחייבות על התובע לקבל כל החלטה שלה לרבות החלטות הנוגעות לקיצוץ בשכר.

בית הדין האזורי בהסתמכו על הלכה שנפסקה בבג"ץ[2] קבע כי "אין המעסיק יכול להפחית את שכרו של העובד באופן חד צדדי ללא הסכמת העובד, אף אם מדובר בהחלטה לקיצוץ רוחבי של כל העובדים על רקע מצב כלכלי של המעסיק".

עם זאת ולמרות האמור לעיל קבע בית הדין האזורי כי אין לתובע חסינות מפני החלטות מוצדקות שמתקבלות בתום לב, "חוזה העבודה הינו חוזה יחסי... ארוך טווח ומורכב... יש לאפשר לצדדים גמישות ויכולת הסתגלות לתנאים משתנים".

בית הדין דן בתוקפן של הודעותיו של התובע לפיהן אינו מוותר על זכויותיו ובינתיים אינו פועל למיצויין.

בית הדין סבר כי המשך עבודתו של התובע בנתבעת בלי להודיע בצורה קטגורית, מפורשת, את עמדתו מלמדת כי התובע בחר לאחוז את החבל בשני קצותיו. התובע לא רצה לסכן את מקום עבודתו אך בחר להשאיר "קלף מיקוח" לשימוש בעתיד.

בית הדין הסיק כי התובע לא חשש למקום עבודתו ולהכנסתו ולא חשש שיפוטר אך העדיף לפעול כפי שפעל.

בית הדין הזכיר כי הנטל להוכיח הסכמת העובד לקיצוץ השכר מוטל על המעסיקה והיה עליה להתייחס למכתביו של התובע ולהגיב לאמור בהם בבירור ובמפורש, זאת לא עשתה המעסיקה.
למעשה שני הצדדים בחרו להשאיר את המצב מעורפל ולדחות את חילוקי הדעות למועד מאוחר יותר.

נקבע כי שני הצדדים נהגו שלא כנדרש. מכל מקום סוכם: "מכלול הנסיבות מביא למסקנה כי התובע במכתביו המעורפלים שלא זכו לתשובה תוך כדי המשך עבודתו בשכר מופחת מספר שנים הביע בהתנהגותו את הסכמתו להפחתה". ועל כן נדחתה התביעה להשבת הסכומים שקוצצו משכרו.

על פסיקתו זו של בית הדין האזורי הגיש התובע ערעור לבית הדין הארצי לעבודה[3].

שם הצדיק בית הדין את קביעתו של האזורי כי על המעסיקה להוכיח את הסכמתו של העובד להפחתה בשכר. יחד עם זאת התייחס בית הדין הארצי לנסיבות שהובילו להפחתה בשכר - שצורך כלכלי ממשי ואובייקטיבי הצריך את ביצוע ההפחתה בשכר.

בית הדין הארצי אישר את קביעתו של האזורי לפיה "חוסר מעש בקשר להתנגדות להפחתה במשך תקופה ארוכה... כאשר המצב הכלכלי חייב הפחתה... להגיע למסקנה כי אכן המרצה השלים עם הפחתה בשכר".

תובנות:

  • על המעסיק לקבל הסכמה מפורשת מעובד עת מופחת שכרו בניגוד להסכם ההעסקה.
  • במקרה של אי הסכמה מצד עובד להפחתה בשכרו, על המעסיק לערוך לעובד שימוע מסודר כמקובל.

 

הערה:

הפסיקה כאמור רלוונטית אך לזכויות שאינן כפויות על פי חוק. אין המעסיק יכול לפגוע בזכויות עובד המוקנות לו בדין (חוקים, תקנות וצווי הרחבה) גם במקרה של הסכמת העובד.

 

האמור אינו תחליף לייעוץ משפטי

 

[1] סע"ש 6872-07-16 יעקב פיקאר נ' המכללה האקדמית נתניה

[2] בג"צ 239/83 יהושע מילפלדר ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה

[3] ע"ע 48932-05-20 פרופ' יעקב פיקאר נ' המכללה האקדמית נתניה

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.