אדם שעבר בהצלחה ועדת קבלה מקומית בטרם תיקון החוק, לא צריך לשוב ולעבור ועדת קבלה מורחבת / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

בשנת 2006 ביקשו העותרים להתיישב בישוב נווה אטיב, ולשם כך עברו הליכים שונים הקשורים לקבלתם לישוב, ובין היתר עברו בהצלחה את ועדת הקבלה של הישוב.

בתקופה זו חוקק חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות, כך שעתה כל המבקש להתקבל לישוב קהילתי מתחייב לעבור ועדת קבלה מורחבת.

במרכז הדיון ניצבת השאלה האם המבקשים להתקבל לישוב מחויבים לעבור ועדת קבלה מורחבת, אף שכבר נמצאו כשירים על פי ועדת הקבלה המקומית.

רקע

העותרים בפסק הדין ביקשו להתקבל לישוב, ונמצאו כשירים על ידי ועדת הקבלה של הישוב. אולם, הליך הקבלה לא הושלם ולא הוקצו להם מגרשים. בפרק זמן זה חוקק חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8) התשע"א- 2011, הקובע כי על מבקש להתקבל לישוב קהילתי חייב לעבור ועדת קבלה מורחבת. רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) והישוב ביקשו מהמבקשים לעבור את ועדת הקבלה המורחבת, על אף שכבר עברו בהצלחה את ועדת הקבלה המקומית.

לטענת העותרים, הם כבר עברו ועדת קבלה (מקומית) על פי הדין שחל באותה עת, ולכן אין להחיל עליהם למפרע את התיקון המאוחר לחוק. בנוסף, טוענים העותרים לפגיעה באינטרס ההסתמכות שלהם, שכן עשו כל שנדרש מהם ושילמו את הכספים הנדרשים ע"מ להתקבל לישוב.

מנגד, טוענת רמ"י כי על העותרים חל החוק המתוקן, ולכן שומה עליהם לעבור ועדת קבלה מורחבת. בנוסף, רמ"י טוענת כי העותרים לא יכולים לטעון כנגדה לפגיעה בעקרון ההסתמכות, שהרי לטענתה, רמ"י כלל לא הייתה צד להליך, זאת מאחר שההסכמים שנחתמו ושעליהם נסמכים העותרים, נחתמו רק בין האגודה לבין העותרים, כאשר רמ"י אינה צד להם. על כך מוסיפה האגודה וטוענת כי תיקון החוק מבסס רציונל מסוים, ובין היתר הוא בא למנוע מצבים של אי השתקעות בישוב. לדעת האגודה, ישנו חשש חריף כי אין בכוונת העותרים להשתקע במקום, אלא יתכן והם חפצים לרכוש מגרש מטעמים תיירותיים גרידא.

דיון והכרעה

ביהמ"ש מסביר כי על מנת להכריע במחלוקת שלפנינו יש לבחון את הוראת המעבר לתיקון המצויה בסעיף 5 לתיקון לחוק. לפי הפשט של הוראה זו, עולה כי במידה ומתכנסת ועדת קבלה לאחר התיקון, עליה להיות מורחבת. לשון הוראת המעבר אינה קובעת, במפורש, האם התיקון חל או שאינו חל על מי שכבר עבר ועדת קבלה, עובר לכניסת התיקון לתוקף.

אולם, קובע ביהמ"ש כי הגיונם של דברים מחייב מסקנה לפיה אין התיקון חל על מי שכבר עבר ועדת קבלה לפי החוק בטרם תיקונו. התיקון לחוק לא מבטל את החלטות הועדה מהעבר, וכמו כן התיקון לא קובע כי מי שהתקבל עובר לתיקון אינו כשיר להיות חבר בישוב. אדרבא, אומר ביהמ"ש כי לפי הגיונם של דברים, נקודת המוצא של הוראת המעבר היא שמי שהתקבל בעבר, כשיר להיקלט בישוב. ביהמ"ש מוסיף וקובע כי אינו רואה טעם ראוי לקבוע אחרת לגבי מי שעבר ועדת קבלה מקומית וטרם השלים את הליך הקליטה כאשר נכנס התיקון לתוקף, כמו במקרה דנן.

ביהמ"ש מרחיב ומעלה אפשרות לפיה אדם עבר ועדת קבלה מקומית חודש ימים לפני כניסת התיקון לתוקף, ואומר ביהמ"ש כי אף במקרה כדוגמת זה, החלטתה של הועדה המקומית לא מתבטלת, שהרי התיקון לא מבטל כאמור החלטות שנתקבלו על פי הדין הקודם. על כן, קובע ביהמ"ש כי מתוך קל וחומר, לא יחול התיקון על העותרים עברו ועדת קבלה מקומית כחמש שנים בטרם כניסת התיקון לתוקף. התחולה הצופה פני עתיד של התיקון היא המכריעה את הכף בנדון.

כמו כן, ביהמ"ש מציין כי העובדה שפניית העותרים אל רמ"י נעשתה לאחר שתוקן החוק אינה עשויה לשנות, ואין עובדה זו מעלה או מורידה לעניין השאלה דנן.

סיכום

העתירה מתקבלת, ביהמ"ש מורה על רמ"י שלא להתנות את המשך הטיפול בעותרים בכך שיעברו ועדת קבלה מורחבת.

בנוסף, המשיבות מחויבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪.

עת"מ (נצרת) 28224-03-21 שריקי ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל, פס״ד מיום 29/09/21

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.