האם הוועד המקומי מוסמך לגבות תשלומי ארנונה? / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

לפנינו עתירה מנהלית שעניינה בקשה להתערבות ביהמ"ש בניתוב תקציב המועצה האזורית גלבוע (להלן: "המועצה") והיישוב גן נר (להלן: "היישוב") כך שיפנו את תקציב הפיתוח והטיפוח של היישוב לטובת השכונות הוותיקות של היישוב ושכונת גן נר ב' בפרט, ולקבוע כי המועצה איננה רשאית להטיל על תושבי גן נר תשלומי ארנונה.

רקע:

העותרים הינם תושבי היישוב והמשיבים הינם הוועד המקומי של היישוב והמועצה. העותרים טוענים כי קיים ספק של ממש האם וועד היישוב מוסמך לגבות תשלומי ארנונה מהתושבים בכלל ומהעותרים, אשר מתגוררים בשכונות הוותיקות של היישוב, בפרט. נטען כי המשיבים אינם מבצעים את תפקידם המחויב בדין ואינם דואגים לפיתוח שכונת גן נר ב'. עוד נטען כי המשיבים מתחמקים ומונעים מפניות העותרים להציג בפניהם אסמכתאות המחויבות בדין. ובפנייה למשרד הפנים העלו טענות, כי הוועד גובה את מיסיו שלא כדין, וכי אין הצדקה לגובה המיסים שהוטל עליהם.

המשיבים דחו את טענות העותרים וגרסו כי טענותיהם אינן נכונות, כי אין כל אפליה בהשקעת המועצה ועיקר משאבי ותקציבי הפיתוח של המועצה בשנים האחרונות הופנו לשכונת גן נר ב'. לתמיכה לטענותיהם, צירפו המשיבים טבלה מרוכזת של השקעת המועצה ביישוב ממנה ניתן ללמוד כי מתוך סכום של 52,462,978 ₪, המועצה השקיעה 46,001,206 ₪ בגן נר לבדה, בין היתר בהוצאות על בינוי, תשתיות, כבישים ועוד.

בנוסף, טענו המשיבים כי העותרים לא הביאו כל הוכחה של ממש לתמיכה בטענותיהם לפיהן וועד היישוב משקיע ומטפח את שכונת גן נר א' בעודו מזניח את שכונת גן נר ב'. הוועד הוסיף וטען כי הוא פועל לטובת שתי השכונות ורואה בהן כיישוב אחד הנמצא תחת אחריותו הכוללות, ללא הפרדה תקציבית בין השכונות.

דיון והכרעה:

ראשית, ביהמ"ש פסק כי העתירה אודות מיסי הארנונה הוגשה בשיהוי ויש לתת משקל של ממש לעובדה זו בעת בחינתה.

באשר לעתירה לגופה, ביהמ"ש ציין כי העותרים לא גיבו את טענותיהם בדבר הפליית שכונת גן נר ב' בראיות של ממש אשר מהן ניתן ללמוד כי המועצה או הוועד המקומי פעלו מחוץ לגדר מתחם הסבירות בצורה אשר תצדיק הפרה של עיקרון אי ההתערבות של בית משפט בשיקול הדעת המנהלי.

ביחס לטענת חוסר הסמכות של הוועד לגבות את תשלומי הארנונה, עולה כי בניגוד לטענות העותרים, אין קשר בין ארנונה כללית המוטלת על יד במועצה מתוקף תקנה 68(ג) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח- 1958 לבין ארנונה כללית המוטלת על ידי ועד מקומי בתחומה, לבד מהחובה, כי צירוף סכומי הארנונה לא יחרוג מהסכום המרבי הקבוע בתקנות. בהתאם לנדרש בתקנות, תקציבי היישוב גן נר מובאים לאישור מליאת המועצה בכל שנה ובתקציבים אלו מפורטים הסכומים הצפויים להיגבות על ידי הוועד המקומי כמיסי ארנונה כללית.

מעבר לכל האמור, גם אם לא ניתן אישור לתקציבי היישוב על ידי המועצה, אין הדבר פוטר את העותרים מהתשלום והם חייבים לשלם את הסכומים ששולמו בשנה הקודמת כשהם מעודכנים ומחושבים על פי הדינים החלים על הארנונה הכללית.

אם כן, ביהמ"ש הגיע למסקנה כי הוועד מוסמך להטיל ולגבות מיסי ארנונה מן התושבים ואין לקבל את טענות העותרים בעניין.

סיכום:

העתירה נדחית על כל חלקיה.

העותרים ישלמו למשיבים הוצאות משפט ושכ"ט בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

עת"מ (נצרת) 309-09 דוד אברהם ואח' נגד המועצה האזורית גלבוע ואח'

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.