רשמת האגודות יצאה בימים אלה עם עדכונים למספר נושאים חשובים ובהם:

 1. מתן אפשרות מתן ייפוי כוח של חבר אגודה השוהה בתקופה קצרה בחו"ל- וזאת בשונה מהנחיות רשם האגודות הקודם.
 2. מתן ייפוי כוח לבן הזוג – בו מבהירה הרשמת כי למען הסר ספק בן הזוג הינו גם ידוע בציבור, ולרבות בן זוג מכל נטייה מינית או זהות מגדרית.
 3. הארכת כהונה של רשויות באגודה – מובהר כי כל ההנחיות של המצב המיוחד של הקורונה מתבטלות ולא תאושר הארכה אוטומטית של כהונה של ועדים. אי לכך נדרשת כל אגודה שכהונתה רשויותיה מסתיימות להיערך לבחירות במועד.
 4. כינוס אסיפה כללית והצבעה באמצעות דיגיטליים
  בעקבות מגבלות ההתכנסות של משרד הבריאות בשנה האחרונה, זאת כדי למנוע התפשטות נגיף הקורונה פרסם משרד הרשם הנחיות לכינוס אספות כלליות ועריכת הצבעות באגודות שיתופיות, במגבלת הנחיות משרד הבריאות נוכח ירידת התחלואה וההקלות במגבלות גובשה הנחיה מעודכנת ובהם המלצה לאגודות השיתופיות לפעול לקידום והטמעת השימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך קיום אספות כלליות לרבות לצורך הצבעות גלויות וחשאיות.
  ככול שאין הוראה בתקנון האוסרת שימוש באמצעים דיגיטליים, די בהחלטת אסיפה כללית לאפשר שימוש באמצעים אלה.
 5. חשיבה מחודשת בנושא מתן ייפוי כוח לבן משפחה אחר ובנושאים אחרים
  במשרד הרשם מתבצעת חשיבה בנושא, לרבות בנושא ההצבעה הדיגיטלית, אשר צפוי להפחית את הצורך במתן ייפויי כוח, למעט בהצבעות שיתקיימו באופן פיסי בלבד.
  מאחר שתיקון כאמור מצריך תיקון הצו הקיים, החורגת מסמכויות הח"מ, מבקש משרד הרשם לשתף את חברי האגודות השיתופיות בחשיבה ובגיבוש טיוטת המתווה - המעוניינים להביע דעתם מוזמנים לפנות למשרד הרשם עד ליום 01.07.2021 בפניה מקוונת באתר המשרד.

רצ״ב העדכונים.

עודכן לאחרונה ב שלישי, 01 יוני 2021 16:10

פריטים קשורים

 • לראשונה: חברות וחברי אגודות שיתופיות יוכלו להשתתף בהצבעות ובאספות האגודה גם באמצעים דיגיטליים. בנוסף - תינתן אפשרות לייפוי כוח עבור חברי אגודה השוהים בחו"ל גם לתקופה קצרה

  רשמת האגודות השיתופיות, עורכת דין שלומית שיחור-רייכמן: "משבר הקורונה אילץ את כולנו לבצע שינויים רבים בהתנהלותנו בתחומי חיים שונים. המעבר הכפוי לעולם הדיגיטלי היווה גם הזדמנות אדירה, וכעת, עם החזרה לשגרה, ניתן, ואף כדאי, לאמץ חלק מהשינויים שמאפשרים יעילות וקידמה. ההנחיות החדשות שאנחנו מפרסמים מהוות הזדמנות מצוינת לקידומן של האגודות, וכן מאפשרות מעורבות והשפעה גדולה יותר של חברי האגודה על ההחלטות המתקבלות במסגרתה. אני רואה בהנחיות אלה חלק משורה של מהלכים שאנו מבצעים לחיזוק האגודות, הרשויות והקהילה כולה"

 • המגרש של השכנים גדול יותר- חובת שוויון מגרשים בשיוך? / גלי פלד, עו״ד ו- ענבל זוסמן, עו״ד

  האם מושב שיתופי או קיבוץ מחויבים לחלוקה של מגרשים שווים בגודלם בין חברים בעת שיוך בתים?

  סוגיה זו עלתה, בין היתר בתביעה שנדונה לאחרונה בפני עו"ד דנה ביאלר, ממשרד רשם האגודות השיתופיות (אשר בימים אלו פרשה לשמש כרשמת בית משפט) של זוג חברי אגודת מושב שיתופי כנגד אגודת המושב. נציין כי ככלל, מבחינת הליכי שיוך הבתים, מושב שיתופי מתנהל באופן דומה לקיבוץ. התובעים דרשו, בין היתר, הקצאה שווה או, לחילופין, פיצוי בשיעור ההפרש שבין שווי מגרש מוגדל לזה שהוקצה להם בפועל.

  בקיבוץ ובמושב שיתופי, שיוך דירות נעשה גם ביחס לבתים בנויים המצויים על גבי מגרשים קיימים. לעיתים קרובות, מדובר בבניה ותיקה שלא לקחה אפשרות שבעתיד הבתים והקרקע שעליהם ישויכו לחברי האגודה. לכן, יש שוני, ולעיתים שוני גדול, בין המגרשים המשויכים ובין הבתים הבנויים עליהם.

  קיבוצים ומושבים שיתופיים שונים בחרו לשמור על השוויון בין החברים, למרות השוני בנכסים המשויכים, בדרך של מנגנון איזון בין החברים. האגודה קבעה "תקן" לבית ו/או למגרש. חברים שהשווי השמאי של הנכס ששויך להם גבוה מערך התקן משלמים את ההפרש לקופה משותפת, וחברים שהשווי השמאי של הנכס ששויך להם נמוך מערך התקן יקבלו את ההפרש מהקופה המשותפת.

 • התנהלות אגודות נוכח ההגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה - עדכון

  בימים אלה הוציא משרד רשם האגודות עדכון הנחיות בנוגע לכינוס אספות כלליות, עריכת הצבעות באגודות שיתופיות ובחירות לרשויות האגודה. הנחיות אלו כפופות להוראות משרד הבריאות שבעניין נגיף הקורונה ומתעדכנות מעת לעת.

  להלן העדכון מיום 24/1/2021 שמחליף עדכונים קודמים.

 • חוק ועדות קבלה – תמונת מצב / ענבל זוסמן, עו״ד

  לפני כעשור, בשנת 2011, נכנס לתוקפו תיקון מספר 8 לפקודת האגודות השיתופיות, הידוע גם בכינויו "חוק ועדות קבלה".

  תיקון זה קבע, כי הקצאת קרקע ביישוב קהילתי בנגב או בגליל תעשה רק לאחר אישור ועדת קבלה. "יישוב קהילתי" הוגדר כישוב קהילתי המאוגד באגודה שיתופית המסווגת כישוב קהילתי כפרי או כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית, וכן להרחבה של קיבוץ, מושב שיתופי, מושב עובדים או כפר שיתופי, המאוגדת גם היא כאגודה שיתופית המסווגת כישוב קהילתי כפרי או כאגודה שיתופית להתיישבות קהילתית, ובעל מאפיינים מסוימים מבחינת מספר בתי האב בו.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237