בעל מגרש באגודה שיתופית קהילתית תובע את האגודה על סך של 2.5 מיליון ₪ משום שלא קיימה את חלקה בהסכם עמו / איתן מימוני, עו״ד

איתן מימוני, עו״ד איתן מימוני, עו״ד

בעל מגרש באגודה השיתופית גבעון, תבע את האגודה ואת החטיבה להתיישבות האחראית על חלוקת המגרשים בסך 2.5 מליון ₪, בטענה כי האגודה לא סייע לו כשם שהתחייבה בעבר לשנות את תוכנית בניין העיר (תב"ע) למגרש מייעוד של שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) לייעוד של מגורים.

הרקע

סיפורנו מתחיל בכך שהתובע הגיע להסכם פשרה עם הנתבעת וצדדים אחרים לקבלת מגרש ללא תמורה, לאחר שהמגרש שהוקצה לו במקור הוקצה למשפחה אחרת. המגרש החדש שהוקצה לו יועד להיות שצ"פ ונאסר לשימוש למגורים בשל קרבתו לגדר הביטחון, הנתבעת כחלק מהסכם הפשרה שאושר בביהמ"ש התחייבה לסייע לתובע לשנות את התב"ע.

לאחר 16 שנים בהן הנושא נידון בשלל ועדות, קבעה וועדת המשנה להתיישבות של מועצת התכנון העליונה שלא ניתן לאשר בניה למגורים על המגרש המדובר. בתגובה הגיש התובע תביעה לביהמ"ש כנגד האגודה לפיצוי עבור אותן שנים בהן לא ניתן היה לבנות על המגרש, וכן החזר הוצאות שהוציא במשך השנים הקשורות בבניית הבית וקבלת מגרש דומה הראוי למגורים או לחלופין קבלת פיצוי בשווי הנכס והחזר הכספים ששילם ליישוב לשם פיתוח.

התובע טען כי האגודה הטעתה אותו כאשר גרמה לו לחתום על הסכם הפשרה תוך אמונה כי בעיית ייעוד הקרקע היא פתירה ובמהרה תתאפשר בניה למגורים על המגרש.

כמו כן הוסיף התובע, כי הנתבעת מבזה את ביהמ"ש בכך שלא מיישמת את פסק הדין שנותן תוקף להסכם הפשרה. לטענתו למרות שבהסכם הפשרה כתוב כי האגודה תסייע בהשגת האישורים הדרושים, מפרשנות ההסכם ואומד דעת הצדדים, מדובר בחיוב תוצאה ולא בחיוב להשתדלות. התובע חיזק את טענתו בכך שהראה כי לאורך השנים השקיעה הנתבעת כספים ומאמצים רבים לשינוי התב"ע, המעידים על כך כי ראתה עצמה מחוייבת לתוצאה.

בפתח טענותיה טענה הנתבעת כי התביעה התיישנה כיוון והסכם הפשרה נחתם 16 שנים בטרם הוגשה התביעה. לחלופין טענה הנתבעת לשיהוי כיוון והתובע יכל להגיש את התביעה 10 שנים לפני מועד הגשת התביעה, לטענתה שיהוי זה גרם נזק ראייתי משמעותי לאגודה.

האגודה התמקדה בטענה כי קיימה את חובתה בהסכם כחיוב השתדלות לסייע בשינוי התב"ע, לטענתה נוסח הסכם הפשרה מעיד כי מדובר בחיוב השתדלות ולא חיוב תוצאה כפי שטוען התובע. האגודה הכחישה את טענת התובע בעניין ההטעיה והסבירה כי היא עצמה במועד חתימת ההסכם לא ידעה כי התב"ע לא תאושר, כהוכחה לכך הראתה כי במקרים דומים אכן אושר שינוי ייעוד הקרקע.

בשלהי טענותיה טענה האגודה כי במשך השנים ביקשה מהתובע להתחיל בבניה ללא אישור התב"ע החדשה בטענה כי לאחר הבניה תעזור האגודה לתובע לקדם את אישור התב"ע, כפי שנעשה בעבר עבור תושבים אחרים.

החטיבה להתיישבות טענה טענות דומות לטענות האגודה והוסיפה כי התובע ידע מראש כי המגרש טעון שינוי תב"ע ומשכך היה עליו להיות מודע ברגע חתימת הסכם הפשרה לסיכון הטמון בכך שלא תאושר בניה במגרש.

 

דיון והכרעה

בפתח דבריו דן ביהמ"ש בעילת ההתיישנות וקבע כי עילת ההטעיה התיישנה. כמו כן ביהמ"ש מציין כי השיהוי עצמו בהגשת התביעה גרם לנזק ראייתי לנתבעת. לפנים משורת הדין בחר ביהמ"ש לדון בעילת ההטעיה, ביהמ"ש פסק כי אין הטעיה, משום שהנתבעת לא יכלה לדעת כי שינוי ייעוד הקרקע לא יאושר ומשכך גם לא יכלה להטעות את התובע.

ביהמ"ש הוסיף וקבע כי למרות שהתובע שלח לאחר תקופה קצרה הודעה לביטול הסכם הפשרה אין ההסכם בטל כיוון והצדדים המשיכו לפעול במרץ להשגתו, בדומה לכך ביהמ"ש קבע כי אין ההסכם בטל למרות שהתובע לא קיים את התחייבותו בהסכם ולא בנה בית על המגרש בתוך שנתיים.

ביהמ"ש דחה מכל וכל את הטענה כי האגודה הציע לתובע להתחיל בהליך הבניה ולקבל אישור לשינוי התב"ע בדיעבד. ביהמ"ש הסביר כי לא הגיוני שיושמעו בביהמ"ש טענות המתירות לצדדים לעבור על החוק.

ביהמ"ש דן בפרשנות הסכם הפשרה וקיבל את טענת הנתבעת כי ההתחייבות לשינוי ייעוד הקרקע הוא חיוב השתדלות. ביהמ"ש הזכיר את ההלכה שנקבעה בביהמ"ש העליון בעניין סהר הקובעת כי לא ניתן לתת פרשנות לחוזה שאינה מתפרשת מהחוזה עצמו. ביהמ"ש פסק לאור הממצאים שהובאו בפניו כי האגודה עמדה בהתחייבותה להשתדל בהסכם.

בשולי דבריו דן ביהמ"ש בחובתה של האגודה להשיב לתובע כספים ששילם בעבור פיתוח. ביהמ"ש קבע כי משום שהתובע השתהה בהגשת התביעה אין לפסוק לו ריבית פיגורים אלא אך ורק הצמדה לכספים ששילם לאגודה עבור פיתוח.

סיכום

ביהמ"ש דחה את מרבית התביעה למעט תשלום החזר עבור התשלומים ששילם התובע לאגודה בסך 192,158 ₪. כיוון ורק 8% מכלל סכום התביעה התקבל חייב ביהמ"ש את התובע בתשלום הוצאות ושכ"ט לאגודה בסך 8,000 ₪ ולחטיבה להתיישבות בסך 5,000 ₪.

תא (י-ם) 62851-05-16 – אברהם ארמוזה נ' גבעון החדשה – אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ, פס״ד מיום 19/08/19

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.