הבהרות בנוגע להסכם הקיבוצי לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי (להלן ההסכם הקיבוצי) / ארנון כרם, רו״ח

26 אפר 2018
 1. אופן הפחתת השעה

  בהמשך לחוזר שנכתב על ידנו בסמוך לאחר אישור צו ההרחבה להסכם הקיבוצי (הקלק/י לעיון), בטרם נודעו כל פרטיו, הננו מבהירים בזאת כי ההוראה על הפחתת שעת עבודה בשבוע מחייבת את המעסיק לבחור יום קבוע בשבוע העבודה בו תופחת השעה בהתאם לסדרי וצרכי העבודה וככל שניתן להתחשב בצרכי  העובדים (אין לחלק את השעה להפחתה לחלקי שעה בכל ימות השבוע).

 2. השלכות ההסכם הקיבוצי על שכר המינימום
  1. ועדת ההיגוי מתוקף ההסכם הקיבוצי הבהירה כי שכר המינימום היומי יחולק ב 182 שעות ולא ב – 186 שעות דהיינו שכר המינימום למקבלי שכר שעתי יעלה ל 12 ₪ לשעה (במקום 28.49 ₪ לשעה).
   ראויה לציון העובדה כי שכר מינימום משולם בהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987 אשר לפי סעיף 1 בו שכר המינימום השעתי הינו חלק ה – 186 של השכר החודשי (החוק עצמו לא תוקן).

  2. סעיף 2.8 לצו ההרחבה קובע כי בהתאמה לקיצור שבוע העבודה, שכר שעתי (ולא בהכרח שכר מינימום) יחושב על בסיס 182 שעות לחודש.
   מאידך סעיף 2.10 לצו ההרחבה קובע כי הפחתת שעת העבודה לא תהווה עילה לתביעת תוספת שכר או להפחתת שעות למי שמשרתו לפני תחילת צו ההרחבה היתה 42 שעות או פחות.

המסקנה היא כי השכר השעתי גדל (תאורטית) לבעלי משרות שהיקפן מעל 182 שעות בחודש.

לפיכך, הנני סבור כי החלטת ועדת ההיגוי, אשר משמעותה תוספת לשכר מינימום שעתי  לעובדי משרות חלקיות חורגת נכון לעתה מהוראות החוק הן מהוראה 2.10 לצו ההרחבה.

בכבוד רב

ארנון כרם רו"ח

 

"בחן" ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל אגודה מרכזית בע"מ

BAHAN – AUDIT UNION COOPERATIVE SOCIETION IN USRAEL L.T.D

ת.ד 57647 תל-אביב מיקוד 61575 * טלפונים 03-5617430,5622382 פקס: 03-5617689

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עודכן לאחרונה ב חמישי, 26 אפריל 2018 12:38

פריטים קשורים

 • על גניבה ממעסיק / שמואל גלנץ, עו״ד

  לאחרונה, צירוף מקרים, נזדמן לי לייצג בשני מקרים מעסיקים שעובדיהם שפוטרו בשל חשיפת גניבה (האחד חומרי הדברה והשני פרי) הגישו לבית הדין לעבודה תביעות לקבלת זכויות שונות ביניהן דמי הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. 

  כאן נביא פסק דין שעסק בזכויותיו של עובד שיוחסה לו גניבה ממעסיקתו.

  סע"ש 71663-11-17 א.א. נגד ליסקו-אטלס שרותי לוגיסטיקה בע"מ (27.9.19)

 • משתלמים בחקלאות = עובדים זרים? וגם, רגולציה = מטרד ונזק!!! / שמואל גלנץ, עו״ד

  הסוגיה שבשורה העליונה שבכותרת נדונה בבית הדין האזורי לעבודה במשפט בו האשימה המדינה שותפות העוסקת בגידול צמחים ואת מנהלה באשמה של אי העמדת מגורים הולמים ל-45 עובדים / משתלמים / סטודנטים.

  בדיון טענו הנאשמים שהללו אינם 'עובדים זרים' כמשמעות המונח על פי חוק עובדים זרים. להגנתם טענו הנאשמים בין היתר כי המפקחים נהגו שלא כדין מצד אופן פעולתם הטכני, בעניין זה לא נעסוק כאן כך גם לא נעסוק בפירוט הליקויים שהיו הסיבה להגשת כתב האישום.

  ענייננו כאן הוא בטענה המהותית אותה טענו הנאשמים. אלה טענו כי הביקורת נעשתה שלא כדין כיוון ש'העובדים' נשוא כתב האישום הם סטודנטים ששהו בארץ כדין ומכל מקום אינם 'עובדים זרים'.

  העז 52402-03/17 מדינת ישראל / רשות האוכלוסין וההגירה נ' דנציגר משק פרחים "דן", גבריאל דנציגר

 • התרי עבודה לעובדים מהשטחים / שמואל גלנץ, עו״ד

  לאחרונה נמסרה מטעם בנק ישראל הודעה לעיתונות העוסקת ב"סחר בלתי חוקי בהיתרי עבודה לעובדים פלסטינים בישראל".

  הניתוח שנערך ע"י חטיבת המחקר בבנק ישראל בשיתוף עם שלוחת אוניברסיטת ניו יורק באבו דאבי מציג נתונים מדהימים.

  מתברר לפי המחקר כי כ- 20,000 היתרים לעובדים פלסטינים, שהם 30% מהפועלים הפלסטינים המועסקים בישראל בהיתר, נרכשו באופן לא חוקי תמורת תשלום חודשי ממוצע של כ-2,000 ₪ לחודש.
  ההכנסות מאותו סחר בהיתרים נאמדים בכחצי מיליארד ₪ בשנה.

 • חגים לעובדים זרים / שמואל גלנץ, עו״ד

  לאחרונה הופץ בין חקלאים מעסיקי עובדים זרים מתאילנד חוזר ובו רשימה ארוכה של ימי חג הנהוגים בתאילנד. בין היתר גרר הדבר, ללא תאום מראש וללא יידוע המעסיקים, "יום חג" – יום שבתון ב-23.10.

  נתבקשתי להבהיר את המצב המשפטי בהקשר לימי החג לעובדים זרים המועסקים במשקים.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237