האגודה לא נימקה את החלטתה לדחות קבלת חברים חדשים ותפצה אותם בכ- 300,000 ₪ / איתן מימוני, עו״ד

הרקע

בני הזוג כהן ביקשו לרכוש נחלה במושב קדרון, ולצורך כך ניהלו משא ומתן עם בעלת משק במושב שביקשה למכור את נחלתה. העסקה הבשילה ועמדה בפני ביצוע, אלא שבתקנון המושב נקבע כי ניתן למכור זכויות בנחלה רק למי שנתקבל כחבר המושב ובני הזוג אינם חברים בו, ולכן, פנתה המוכרת לוועד המושב בבקשה להתחיל בהליך קליטת בני הזוג לחברות.

בסוף שנת 2007, זומנו בני הזוג לשתי פגישות במושב, במהלכן נתבקשו להציג תעודות יושר ולרשום מספר שורות בכתב ידם לצורך אבחון גרפולוגי, זאת בנוסף לראיון בפני וועדת הקבלה של המושב. לאחר מס' שבועות הודיע הוועד לבני הזוג במכתב, כי הוחלט שלא לקבלם למושב, אך זאת ללא פירוט הנימוקים לכך. בני הזוג הגישו ערעור על ההחלטה וביקשו להביאו לאסיפה הכללית של המושב, אולם הם לא קיבלו זימון לדיון בערעור ולא קיבלו הודעה בדבר החלטת האסיפה בעניינם. בסופו של דבר, נמכרה הנחלה לקונים אחרים.

לטענת בני הזוג, המושב התנהל בחוסר תום לב עת העדיף לקבל אדם אחר שאין בינו ובין בני הזוג כל שוני רלוונטי ועל כן מדובר בהפליה לרעה מצדם. בנוסף, טענו כנגד הבדיקה הגרפולוגית שהיוותה חלק מהשיקולים להחלטה שלא לקבלם, שהיא אינה מקצועית והשימוש בה מהווה הסתמכות על שיקולים זרים. כמו כן טענו בני הזוג, כי המושב לא נימק את החלטתו שלא לקבלם כחברים, וכן לא כינס אסיפה כללית בכדי לדון בערעורם על ההחלטה.

על כן, תובעים בני הזוג מן המושב סך 3 מיליון ₪ בגין הפסדים שלטענתם נגרמו להם כתוצאה מהתנהלות המושב, לרבות עוגמת נפש.

מנגד טוען המושב, כי המושב התנהל כדין, ובהתאם לנוהג הקיים אצלו מזה שנים רבות. כך, נטען, כי ההחלטה שלא לקבל את בני הזוג לחברות התקבלה לאור התרשמות שלילית ביותר ממר כהן, אשר עלתה בקנה אחד עם תוצאות חוות הדעת הגרפולוגית. עוד טען המושב, כי לאחר שמזכיר המושב שוחח בטלפון עם בני הזוג לא היה נהיר האם המכתב ששלחו מהווה כתב ערעור, ומאחר ובני הזוג לא פנו מאז למושב ולא ניסו לממש את זכותם לדון בעניינם באסיפה הכללית, הגיע המושב למסקנה כי הם וויתרו על זכות הערעור.

דיון והכרעה

ראשית קבע ביהמ"ש, כי עצם קיומו של הקריטריון "אופי טוב" בתקנון כקריטריון לקבלת חברים הוא דבר מקובל במושב, המחויב להיצמד לעקרונות הקואופרציה והשיתופיות הקהילתית.

יחד עם זאת, הסתייג ביהמ"ש מהבדיקה הגרפולוגית שנעשתה לבני הזוג, בין היתר מכיוון ונמצאו סתירות מהותיות בין חוות הדעת שקיבל המושב, לבין חוות דעת שקיבלו בני הזוג כאשר פנו באופן פרטי ומבלי להזדהות לאותו מכון גרפולוגי. אף על פי כן, עקב כך שההסתמכות על חוות דעת גרפולוגית הפכה לנוהג מקובל ונפוץ בקבלה למושבים, קבע ביהמ"ש למרות הסתייגותו, שהמושב היה רשאי להסתמך על חוות הדעת הגרפולוגית כל עוד בצידה התקיים ראיון אישי עם בני הזוג.

בהמשך דחה ביהמ"ש את טענת בני הזוג כי המושב העדיף לקבל זוג אחר שאינו בעל שונות רלוונטית ביחס אליהם, זאת מכיוון ולא הוכח כי אכן לא הייתה שונות בניהם לבין הזוג שהתקבל.

יחד עם זאת, ביהמ"ש קבע כי המושב אינו גוף פרטי קלאסי, אלא גוף בעל מאפיינים ציבוריים שעומד לפיקוח רשם האגודות, ועל כן קיימת הצדקה להטיל עליו חובה לנמק החלטותיו, ובפרט כאשר מדובר בהפעלת סמכויותיו הנוגעות לשדה הציבורי כגון קבלת חברים. אי לכך, ביהמ"ש קבע שנפל פגם ממשי בכך שהחלטת המושב שלא לקבל את בני הזוג לא הייתה מנומקת.

כמו כן קבע ביהמ"ש, כי יש לראות במכתב ששלחו בני הזוג למושב כהודעת ערעור, הדבר אף הובהר לוועד טלפונית, אך למרות זאת בחר הוועד להתחמק ולא כינס אסיפה כללית לשמיעת ערעורם, כפי שהיה מחויב לעשות עפ"י הוראת תקנון המושב.

לאור האמור קבע ביהמ"ש, כי המושב התנהל בחוסר תום לב תוך שמנע מבני הזוג את זכות הערעור המגיעה להם על פי דין.

סיכום

ביהמ"ש קיבל את תביעת בני הזוג באופן חלקי, קבע כי המושב הפר את חובת ההנמקה ואת החובה לאפשר ערעור בפני האסיפה, ובכך פעל בחוסר תום לב, וחייב את המושב בתשלום פיצויים והוצאות משפט בסך כולל של 318,500 ₪.
ניתן ביום: כ"ו בסיון תשע"ז, 20 ביוני 2017, בהיעדר הצדדים.

ת"א (לוד) 5021-10-14 – כהן נ' קדרון מושב עובדים, פס״ד מיום 20/06/17

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.