ביהמ"ש העליון ביטל פסק בוררות מאחר והבורר לא גילה בפתח הבוררות כי העניק למושב גאיה, אחד הצדדים בבוררות, שירותים משפטיים משך שנים ארוכות / איתן מימוני, עו״ד

הרקע

בשנת 1999, עקב מכירת חברת תנובה, הקצתה החברה יחידות ההשתתפות לאגודות השיתופיות אשר היו חברות בה, ובכלל זאת למושב גאיה.

בשנת 2007, נתקבלה באסיפה הכללית של המושב החלטה, לפיה התמורה שנתקבלה בגין יחידות ההשתתפות מתנובה תחולק שווה בשווה בין החברים באגודה, על החלטה זו, ערערו המבקשים במסגרת הליך בוררות.

בין הצדדים התנהל הליך בוררות אשר בסופו דחה הבורר את טענות המבקשים בדין שיהוי והתיישנות שכן הם הגישו את תביעתם כ-4 שנים לאחר קבלת ההחלטה על ידי האסיפה הכללית, וכן בשל כך שכשלו בהוכחת חלקם היחסי בהפקת התוצרת החקלאית ע"י המושב.

המבקשים עתרו לביהמ"ש המחוזי בבקשה לביטול פסק הבוררות, זאת מכיוון ולטענתם, הבורר פעל בניגוד עניינים בשעה שלא גילה כי בין השנים 1990-2003, העניק למושב שירותים משפטיים, ובפרט על רקע סירובו לבקשתם בתחילת ההליך שיפסול עצמו מחשש כי ייצג בעברו אגודות שיתופיות אחרות, מבלי שיידעו שהוא ייצג את המושב עצמו.

ביהמ"ש המחוזי הסכים שאכן הבורר הפר את חובת הגילוי, אולם פסק שמכיוון וכל ערכאה אחרת הייתה מגיעה לתוצאה זהה בשל השיהוי וההתיישנות, פסק הבוררות יוותר על כנו.

על כך, הגישו המבקשים בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון במסגרתו חזרו על טענותיהם בדבר הצורך לבטל את פסק הבוררות בשל הפרת חובת הגילוי.

דיון והכרעה

ביהמ"ש העליון קבע, כי מכיוון והפרת חובת הגילוי מצד הבורר מהווה פגם ממשי היורד לשורשו של הליך הבוררות, יש לבטל את פסק הבוררות. לדבריו, גילוי נתונים אודות ייצוג קודם של צד להליך הוא צעד פשוט וטריוויאלי אשר מתבקש מבחינה מקצועית, וכי מובן מאליו לגלות זאת לצדדים בפתחו של ההליך, קל וחומר במצב בו הוגשה בקשה לבורר לפסול עצמו מחשש לייצוג אגודות שיתופיות.

ביהמ"ש העיר, כי אין בפסק דינו משום הבעת דעה לגופו של הסכסוך, וכי על פניו נראה שיש טעם בטענות המושב בדבר שיהוי והתיישנות בהגשת התביעה בה עסק פסק הבוררות, ואולם, אין בכך כדי לשנות את המסקנה כי דינו של הליך הבוררות שהתנהל תוך הפרה בוטה של חובת הגילוי מצד הבורר להתבטל.

סיכום

בהתאם לאמור לעיל, ביהמ"ש העליון הורה על ביטול פסק הבוררות, והמושב חויב בתשלום הוצאות המערערים בסך 5,000 ₪.

רע"א  1610/17 – ויצדומיני ואח' נ' גאיה מושב עובדים, פס״ד מיום 17/05/17

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.