החלטה 1504-עדכונים בנוגע להרחבות קהילתיות / חגי שבתאי, עו״ד

לאחרונה נכנסה לתוקפה החלטה 1504 המסדירה את אופן הקצאת מגרשים בהרחבות קהילתיות בקיבוצים ובמושבים. החלטה 1489 בוטלה.

בהחלטה החדשה מספר שינויים:

ביטול תקופת הקפאה של 5 שנים

השינוי המשמעותי ביותר, שהינו בבחינת בשורה לרבים, הוא ביטול ההוראה (שהיתה קבועה בסעיף 5.5.2 להחלטה )1489 לפיה לא הותרה למקבל מגרש בפטור ממכרז העברת זכויות במשך 5 שנים (מקבלת טופס 4 או חתימת חוזה חכירה).

הוראה זו נוצרה במקורה על מנת למנוע ספסור במגרשים. בפועל, נוצר מצב לפיו בעלי חוזה פיתוח העבירו זכויות לאחרים בצורה עקיפה על מנת לעקוף את הדרישה הקשה. אחרים "נתקעו" עם מגרשים אותם לא יכלו לבנות מסיבות שונות. גם החריגים שנקבעו עם הזמן להוראה זו לא פתרו את כל המקרים הקשים ויש והותירו את מי שלא יכול לבנות במצב בו המוצא היחידי שלו הוא להחזיר את המגרש לרמ"י תוך ספיגת הפסדים כספיים גדולים מאוד.

יצוין כי על העברת זכויות כזו חל הסדר כספי נפרד שנקבע בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, ועל כך באחד החוזרים הבאים.

שינוי באופן קביעת שווי מגרשים

נקבע כי שווי מגרשים אשר משווקים באזור שאינו עדיפות לאומית ובפטור ממכרז (בד"כ מגרשים בנגב או בגליל או כאלו שעברו הוראת מעבר לשינויים שחלו לאור תיקון 8 לפקודת האגודות השיתופיות), יקבע בשומה פרטנית (בשינוי מהליך של התייעצות עם השמאי הממשלתי).

שינוי במשך תקופת הסכם הפיתוח

נקבע כי משך תקופת הפיתוח יהיה בהלימה לתקופות הנהוגות ברשות לבניה עצמית נמוכה במגורים ולא 3 שנים כפי שנקבע בהחלטה שבוטלה.

פיקוח על בניה מרוכזת

החלטות ההרחבה מגבילות את מספר המגרשים אותם ניתן לבנות בבניה מרוכזת. ההחלטות גם מגבילות את אופן בחירת הקבלן המבצע את הבניה. ההסדר החדש קובע כי ישוב שיהיה מעוניין לבצע בניה מרוכזת יבחר את הקבלן המבצע במכרז, ויתחייב כלפי הרשות לפקח על התנהלות הקבלן המבצע ובכלל זה לוודא כי הקבלן פועל בהתאם לדין ולרבות החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות.

יש בדרישה זו משום הכבדת הנטל על הישובים שמתווספת אליהם חבות נוספת, משפטית וככל הנראה גם כספית בפיקוח על הקבלן. יצוין כי ההסדר הקודם היה כי הקבלן יבחר במכרז אשר תנאיו יאושרו מראש על ידי הרשות וללא ההתחייבות הנדרשת כיום.

חוזר מס׳ 3/17 של משרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.