עדכון החלטת שינוי היעוד: 1470 / חגי שבתאי, עו״ד

בימים אלה נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה המעדכנת את החלטה 1426. המדובר בהחלטה המרכזית הדנה בשינוי יעודן של קרקעות חקלאיות והיא גלגול של החלטות 533, 611, 727, 1222 ועוד.

ההחלטה הינה האמצעי העיקרי והמשמעותי ביותר בדרך להפשרתן של עשרות אלפי יחידות מגורים אשר יופשרו בשנים הקרובות, בכך שהיא אמורה לפצות את החוכרים בפיצוי גדול מהפיצוי המוענק להם מכוח חוזה החכירה והועדה לפיצויים חקלאיים.

ככלל, ההחלטה מעניקה לחוכר הזכאי לכך שההחלטה תחול עליו שני סוגי פיצוי: פיצוי כספי ופיצוי שהינו פטור ממכרז לגבי מגרשים ביעוד החדש.

התיקונים הכלולים בהחלטה 1470:

  1. הבהרה כי הפיצוי בהחלטה הינו לא רק בגין הזכויות אלא גם בגין ההשקעות במקרקעין.
  2. הגדלת הפיצוי לחוכרים באזורי עדיפות לאומית אשר המקרקעין אותם הם חוכרים שונו ליעוד של צורכי ציבור כאמור בס' 188 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 או למטרות מתקנים הנדסיים שאינם נכללים בס' זה, גם אם התוכנית אינה לצורכי תעסוקה או מגורים. הגדלת הפיצוי הינה בהחלת תמריץ של 50% על הפיצוי.
  3. הבהרה בדבר הדרך בה יקבע מחיר הקרקע בפטור ממכרז מקום בו ישנם מתחמים לשיווק בתוכנית מחיר למשתכן. להבהרה זו חשיבות רבה שכן מדיניות רמ"י הינה לשווק את כל הבניה הרוויה במסגרת זו, ולפיכך ההבהרה תחול על רוב שיווקי הקרקע בפטור ממכרז. נקבע כי מחיר מגרשי ההקצאה בפטור ממכרז יקבע על בסיס שומה עדכנית ולא על בסיס הממוצע המשוקלל של המחירים שזכו במכרזים ששיווקה רמ"י קודם למגרשי הפטור. לקביעה זו עשויות להיות השלכות של הארכת הטיפול בשיווק וכן על מחירי הקרקע וכפועל יוצא על גובה הפיצוי לחוכרים.
  4. החלתה של ההחלטה גם על קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מתקנים בטחוניים וזאת לצורך יישום הסכם שוה"ם 3 לפינוי מחנות צבא לצורך בינוי, כשהקרקע משמשת להעתקת מחנות צה"ל לשטח המושב.
חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237