היטל השבחה - מי הבעלים? / חגי שבתאי, עו״ד

31 ינו 2016 המחברת/ת:

בימים אלה ניתנה החלטה של ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז חיפה בערר שהגישה נשר מפעלי מלט ישראליים על חיובה בהיטל השבחה אותו נדרשה לשלם בגין שטח שהיא איננה רשומה כבעלים שלו.

העוררת, נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ, (להלן: "העוררת" ו/או "נשר"), הינה הבעלים של חלק מהמקרקעין המצויים במתחם מפעלי נשר (להלן: "השטח שבבעלות נשר"). בסמוך לשטח שבבעלות נשר, נמצא שטח אשר יועד בעבר למסילת רכבת העמק ואשר בוטל ייעודו במסגרת אישור התוואי החדש של הרכבת.  שטח זה עבר בסוף שנת 2013 שינוי יעוד במסגרת תוכנית מתאר מכ/784 החלה הן על השטח שבבעלות נשר והן על שטח המסילה. בהתאם לתוכנית פורסם לוח שומה לפיו יחול היטל השבחה בגין התוכנית המשביחה על נשר וזאת הן על השטח שבבעלות נשר והן על שטח המסילה, שהינו בבעלות מדינת ישראל, כאמור.

השמאי שערך את לוח השומה טען, לפניית נשר, כי מאחר שמדובר בשטחים הנכללים במתחם אחד של המפעל נשר "לכאורה הינה הבעלים או החוכרת לדורות בהם" וככל שהיא טוענת אחרת, עליה להמציא מסמך רשמי מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) המעיד על כך שאין לה כל זכות בשטח המסילה.

על פי סעיף 7(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), עסקה במקרקעין טעונה רישום ומסתיימת ברישום. סעיף 125(א) לחוק המקרקעין אף מוסיף כי "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו". נשר טענה כי בהתאם לרישום בפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום המקרקעין, הבעלים בשלמות של שטח המסילה היא מדינת ישראל וככל שהוועדה המקומית טוענת אחרת, חלה עליה חובת ההוכחה.

לאור המתואר, נשר טענה כי  איננה בעלת כל זכות בשטח המסילה המחייב אותה בתשלום היטל השבחה, על פי כל דין ועל כן הוגש הערר דנן.

ועדת הערר, באמצעות יו"ר הוועדה, עו"ד דיקלה מוסרי טל, קיבלה את הערר וביטלה את החיוב בהיטל ההשבחה בגין שטח המסילה ואף חייבה את הוועדה המקומית בהוצאותיה של נשר ונימקה את החלטתה כדלקמן:

"אנו סבורים כי אין זה ראוי שרשות מנהלית תפעל תוך ניסיון לעקוף את הוראות החוק ולגבות היטל השבחה מאת מי שהוא באופן ברור, אינו בעל זכויות המקרקעין... למותר לציין, כי החובה להוכיח כי נישום הנו החייב הנכון, מוטלת על הוועדה המקומית, אשר היא בגדר "המוציא מחברו".

לפיכך, כאשר ממרשם המקרקעין עולה כי אי לנישום זכויות כלשהן במקרקעין, הנטל הוא על הוועדה המקומית להראות אחרת. ואם לא הצליחה הוועדה המקומית להרים נטל זה, אין היא רשאית להעביר חובה זו לפתחו של הנישום, ולדרוש ממנו שיוכיח כי אינו בעל זכויות במקרקעין.

במקרים כאלה, על הוועדה המקומית להימנע מהוצאת חיוב כנגד אותו נישום שכן בהוצאת חיוב "סרק" גורמת הוועדה המקומית לנישום להוצאות ניכרות, לצורך ביטול חיוב, אשר אין לו בסיס בדין ושבוצע שלא בהתאם להוראות החוק".

החלטה מיום 11.1.2015, ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז חיפה, בפני עו"ד דקלה מוסרי טל (יו"ר הוועדה), עפרה הראל (נציגת מתכנן המחוז) ומאיר גרון (שמאי), ערר שהגישה נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ כנגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "מורדות הכרמל".

חברת נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ יוצגה בערר על ידי עוה"ד אופיר לוי ומיכל בוסל ממשרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא.

האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.