הצעה לתיקון הוראת שעה בחוק התכנון והבניה - פטור מהיתר למבנים עבור מפונים / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

אביגדור ליבוביץ, עו״ד אביגדור ליבוביץ, עו״ד

משרד פנים פרסם תזכיר לחוק התכנון והבניה (תיקון מס'...) והוראת שעה, התשפ"ד – 2023 והזמין את הציבור להעביר התייחסות.

מטרת התיקון לחוק היא לתת מענה מהיר ויעיל, למפונים שפונו מבתיהם, כך שניתן יהיה להקים עבורם יחידות דיור ומבני ציבור, בפטור מתכנית ומהיתר. כך הוצע כהוראת שעה למשך שנה, לתקן את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 ולהסמיך את שר הפנים ליתן צו עבור הקמת מבנים בפטור מתכנית ומהיתר. מדובר בעבודות שיבוצעו על ידי המדינה או מי שהוסמך על ידה.

בנוסף, בכדי להקל על ההליכים, בכל הנוגע לבניית מרחבים מוגנים ובהמשך לפעולות שכבר ננקטו  בהקשר זה (פטור מהיתר להקמת ממ"ד במבנים בבנייה נמוכה או צמודת קרקע - בהתאם לקבוע בסימן ו'1 לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014, וקידום תיקון 1 לתמ"א 40/א/1 למיגון – הליך המצוי בעיצומו), הוצע, לבצע שני תיקונים בחוק, כהוראות קבועות, לפיהן, לא תקום עילת תביעה לפי סעיף 197  עקב אישור תכנית, אשר מטרתה היחידה היא קביעת הוראות לבניית מרחבים מוגנים. כמו כן, הוצע לקבוע כי לא תקום חבות בהיטל השבחה עקב אישורה של תכנית כאמור.

בנוסף בעניין חובת פרסום הודעה על דבר הפקדת תכנית ובכלל זה חובת הפרסום על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק, הוצע לאור המצב ומיעוט התושבים המצויים בשטח התוכנית, לתת סמכות נוספת ליושב ראש מוסד התכנון המוסמך להפקיד תכנית, לקבוע דרכי פרסום נוספות על הקבוע בסעיף 89א, אם מצא שהדבר נדרש בשל כך שהפרסום על גבי שלט איננו מספיק בשל נוכחות דלילה של תושבים בשטח התכנית.

במכתב שהועבר למנכ"ל משרד פנים בהתייחס לתזכיר החוק ולאור מצוקת הדיור והצורך למצוא פתרון לתקופה ארוכה באופן שיאפשר מגורים נאותים עבור משפחות המפונים שפונות לבעלי נחלות בבקשות לסייע בשעה קשה זו לשכן אותם במבנים שבנויים בנחלות או להציב מבנים יבילים בנחלות - ביקשנו לתקן את הצעת החוק כך שיינתן פטור מעבודות לצורך הקמת מבנה עבור מי שפונה מביתו או עבור הסבת מבנה קיים למגורים או שימוש במבנה קיים עבור אכלוס מפונים, כאשר העבודות יבוצעו על ידי בעלי הנחלות ולא על ידי המדינה וזאת בהתאם לפטור מהיתר שניתן בשנות ה- 90 לשימוש בבתי מגורים הבנויים בהיתר ובמבנים קיימים לרבות מבני משק שיוסבו לצורך מגורים וכן הצבת מבנים ניידים.

הוסבר כי התיקון המוצע יביא לחסכון של כספים רבים לקופת המדינה, שכן עבודות ההתאמה, ככל ויידרשו, יבוצעו על ידי בעלי הנחלות ובמקרים רבים העלויות לביצוע העבודות הן זניחות אם בכלל, הואיל וקיימים בתי מגורים רבים פנויים שניתנים לאכלוס מידי, כך שניתן להקנות פתרון הולם בטווח מיידי, למשפחות שאיבדו את ביתם ויוכלו למצוא את הפתרון הטוב ביותר בנסיבות העניין.

בנוסף נשלח בעניין זה גם מכתב למבקר המדינה על מנת שיורה לרמ"י לפעול בהתאם למבוקש ולאור המצב ולהתקין הוראת שעה שתאפשר שימוש במבנים בנחלות עבור המפונים.

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.