נושאים שעומדים על סדר היום של המגזר הכפרי בפתח השנה החדשה / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

14 ספט 2023 המחברת/ת:
אביגדור ליבוביץ, עו״ד אביגדור ליבוביץ, עו״ד

ראש השנה בפתח ונושאים רבים וחשובים עומדים על סדר היום של המגזר הכפרי שחלקם יובאו לידי הכרעה בשנת תשפ"ד הבאה עלינו לטובה.

הנושאים שעומדים על סדר היום:

 1. בג"ץ זאב קריין ואח' נ' מועצת מקרקעי ישראל - בנושא המועד הקובע בשומות דמי רכישה.
 2. השכרת בתים בנחלות - ביום 10.9.2022 הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי תל אביב - יפו בדרישה כי בית המשפט יורה לרמ"י לאפשר השכרה של בית מגורים בנחלה.
 3. תביעה נ' רמ"י בנושא העברת זכויות ליורש עפ"י צוואה - הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי כנגד רמ"י בטענה כי דרישת רמ"י שיורשים לפי צוואה שאין להם זכויות בנחלה יחתמו על תצהירי הסתלקות על מנת שניתן יהיה להעביר את הזכויות בנחלה ע"ש יורש הנחלה שמקבל את הזכויות ללא כל פיצוי של היורשים - היא דרישה לא סבירה שפוגעת בזכויות של היורש ועליה להתבטל.
 4. עתירה לבג"ץ נ' רמ"י בנושא דמי פיתוח - תוגש עתירה לבג"ץ בנושא חיובים שגויים ומפלים לרעה של הוצאות פיתוח בחיובי רמ"י בשומות דמי רכישה בנחלות חקלאיות.
 5. ביטול חובת התגוררות בנחלה - רמ"י נדרשה לתקן את ההחלטה המסדרת בפרק 8 לקובץ החלטות המועצה ולקבוע כי במקרים מיוחדים לא תחול חובת התגוררות בנחלה (מעבר לדיור מוגן, רילוקיישן, הורשה).
 6. הסדרת שימושים חורגים וחריגות בניה - קביעה של מסלול מיוחד שיאפשר הסדרה של מבנים בנחלות בתשלום דמי שימוש מופחתים במקרים בהם קיימת היתכנות להסדרת מבנים בהיתר וכן מתן אפשרות ליישם את ההחלטה בפרק משנה 8.3 סימן ז' לקובץ החלטות המועצה, גם כאשר קיימות חריגות בניה שניתנות להסדרה, בכפוף להתחייבות החוכר לבצע את ההסדרה לאחר יישום ההחלטה.
 7. השכרת מבנים לפל"ח - מתן אפשרות השכרה של מבני פל"ח שנבנו בהיתר ביחס לכל ייעוד ללא כל הגבלה.
 8. עסקאות מיוחדות בעידן ההיוון - מכר מגרש/בית מפוצל, מכר נחלה מפוצלת, "רכישה משותפת", חלוקה בין יורשים - תיקון ההחלטה בפרק משנה 8.3 סימן ז' כך שתאפשר ביצוע עסקאות "מיוחדות" שניתנות לביצוע בהתאם להחלטות רמ"י, במסגרת פיצול מגרשים וחלוקה בין יורשים ובין שותפים בהליך רכישת זכויות בנחלה.
 9. משפחות שכולות - ביטול חיוב בדמי רכישה עבור משפחות שכולות במכירת נחלה או ביישום יזום של ההחלטה או מתן הנחה שלא תפחת מהפטור שניתן במסלול דמי הסכמה לפי החלטה 534 - הצעת החלטה בנושא הורדה מסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 13.9.2023 והנושא ייבחן מחדש ובהתאם לכך תועלה הצעת החלטה מעודכנת.
 10. ועדה לבחינת חלופות הכנסה בחלקות המגורים - למרות שחלפו 8 חודשים מהמועד שבו הופענו מול הועדה שהוקמה על ידי רמ"י באיחור רב, על מנת שתבחן חלופות הכנסה בחלקת המגורים בנחלות לרבות אפשרות להשכיר בתי מגורים בנחלות, עד למועד זה לא פורסמו מסקנות הועדה ומבדיקה שערכנו ככל הנראה יפורסמו עד סוף שנת 2023.
 11. ביטול הפוטנציאל התכנוני בשומות דמי רכישה - רמ"י בוחנת את האפשרות לבטל את הפוטנציאל התכנוני בשומות דמי רכישה (כפי שעשתה בשומות דמי היוון במשקי עזר בשנת 2017 בהחלטה 1521) - ביטול הפוטנציאל יגרום לנזק כלכלי אדיר לבעלי הנחלות ויעמיד אותם במצב בלתי אפשרי בעת בניית בית שלישי, רביעי ואילך ופיצול המגרשים וככל הנראה יביא למכת מוות על ההחלטה בפרק משנה 8.3 סימן ז' ויגרום לנזק מתמשך לשוק הנחלות.
 1. הסכם חכירה עירוני בחלקות המגורים בנחלות  - רמ"י בוחנת את החלופה לפיה יחתמו הסכמים עירוניים בחלקת המגורים בנחלות ובגין יתרת השטח ייחתם הסכם מטעים כך שניתן היה להשיב למדינה את החלקות החקלאיות. נושא זה עלה בדיון מול הועדה שבוחנת חלופות הכנסה בחלקות המגורים בנחלות וככל ותרחיש זה יתממש מדובר על מהפכה של ממש בכל הקשור לחלקות המגורים ומה שיביא לביטול של משטר הנחלות ההיסטורי.
 2. תיקון 5 לתמ"א 35 - הגדלת הצפיפות במגזר הכפרי עומדת על סדר היום של מינהל התכנון שמקדם את תיקון 5 לתמ"א 35 שיביא לכך שניתן יהיה לבנות בחלקות מגורים בנחלות 6-8 יחידת דיור לדונם ואף יותר. תרחיש זה שנראה לרבים "דמיוני" מקודם על ידי מינהל התכנון בשיתוף רמ"י ובהתאם ללוחות הזמנים שהובאו לידיעתנו, התוכנית היא לאשר התיקון בשנתיים הקרובות. תיקון 5 ביחד עם כוונת רמ"י לעבור להסכם עירוני בחלקות המגורים בנחלות וביחד עם הכוונה לבטל את הפוטנציאל התכנוני בשומות דמי רכישה - מעבירים מסר ברור לבעלי נכסים במגזר הכפרי ובייחוד לבעלי נחלות - לפעול בהקדם על מנת להסדיר את הזכויות בכדי להכין את הנכסים לבאות.

 

לסיום נאחל לכל בית ישראל שנה טובה, בריאות ושמחה, המשך עשייה פורייה ואחדות בעם ישראל.

"אל תגידו יום יבוא - הביאו את היום" (שיר לשלום) - נמשיך לפעול ביחד על מנת להביא את השינוי בשנת תשפ"ד! 

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.