הרחבת תחולת ועדת הקבלה בישובים קהילתיים / בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע

בועז מקלר רו"ח בועז מקלר רו"ח

הצעת החוק לתיקון לפקודת האגודות השיתופיות (מס' 12) התשפ"ג – 2023 בעניין הרחבת התחולה לעניין ועדות קבלה הישובים קהילתיים אושרה בכנסת ב 25.7.2023

הודעת  יו"ר הועדה למיזמים ציבוריים

להלן הודעת יו"ר הועדה למיזמים ציבוריים ח"כ אוהד טל לאחר אישור הצעת החוק של חה"כ יצחק קרויזר , שמחה רוטמן ושרון מרים השכל:

"הצעת החוק מבקשת להחיל שני תיקונים עיקריים ולקבוע, כי יישוב קהילתי לא יהיה באזורי הנגב והגליל בלבד, אלא גם ביישובים שהוגדרו על ידי הממשלה כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין תחום הבינוי והשיכון, למעט אזורי יהודה ושומרון. בנוסף לכך, מאפשרת כיום פקודת האגודות השיתופיות ליישובים קהילתיים לקיים הליך של בדיקת התאמה באמצעות ועדות קבלה בתנאי שביישוב הקהילתי יש עד 400 בתי אב.

על פי ההצעה, יתאפשר באופן מדורג גם ליישובים גדולים יותר להמשיך לקבל מועמדים בהליך שכולל ועדת קבלה.  זאת, באמצעות הכנסה של הגדרה חדשה לפקודה של "ישוב קהילתי המשכי" – ישוב קהילתי שבו מספר יחידות הדיור ששווקו ינוע בין 400 ל- 700  ובלבד שהיישוב יקבל אישור להמשיך עם ועדת הקבלה מ'הוועדה לישובים קהילתיים'. ועדה זו, תבחן האם יש הצדקה שהגדלת היישוב מעבר ל-400 יחידות דיור תיעשה בהליך הכולל ועדת קבלה כדי לאפשר את המשך תפקודו כיישוב קהילתי.

עוד נקבע בהצעת החוק, כי בחינת תפקוד היישוב כיישוב קהילתי תכלול בין היתר: בחינה של מנגנון גבייה לתקציב קהילתי, ארגון וניהול של שירותים קהילתיים ופעילות ציבורית קהילתית על ידי היישוב שאינם מסופקים על ידי הרשות המקומית שבתחום שיפוטה הוא נמצא, או שירותים עודפים על השירותים שצויינו, החיוניים לקיומו ולחוסנו כיישוב קהילתי.

בחלוף חמש שנים מיום כניסת החוק לתוקף, ניתן יהיה בצו של שר הכלכלה ובאישור הכנסת לאפשר המשך פעולה של ועדות קבלה גם ביישובים שמספר יחידות הדיור ששווקו בהם עולה על 700  ובצו ייקבע המספר המרבי לכך. בהצעת החוק שונה המונח "בתי אב" ליחידות דיור ששווקו לגביהן זכויות במקרקעין, והמונח "יישוב עדיפות לאומית" יוצמד למפת העדיפות הלאומית של משרד הבינוי והשיכון שם יש חשיבות לפריפריאליות, שיווק הקרקעות של רמ"י ושיקולים נוספים הנותנים מדד לעדיפות לאומית מובהקת.

בנוסף, נדרש כי היישוב יהיה מסווג באשכול 1 עד 5 במדד הפריפריאליות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד נקבעו, הוראות לעניין פיקוח על ועדות הקבלה ודיווח לכנסת בעניין פעולתן. לאחר הצבעה ודחיית ההסתייגויות אושרה הצעת החוק פה אחד.  "

לדברי ח"כ טל  התיקון שעבר לחוק האגודות השיתופיות הוא בעל חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל ולמפעל ההתיישבות בנגב ובגליל.

התייחסות כללית

יש לשים לב, כי החוק איננו מגדיל את התקרה מ 400 ל 700 באופן גורף; כל הגדלה היא פרטנית ונקודתית לאחר בחינה ספציפית של הקהילה בכל יישוב ויישוב בפני עצמו וכדי הצורך הנדרש; כגון - מ 400 ל 500 או 550 וכדומה.  

קביעה זו היא פרי החלטת גוף סטטוטורי חדש: ״הוועדה ליישובים קהילתיים״.

ההחלטה על ההגדלה היא מנומקת והיא עצמה כפופה לביקורת שיפוטית פרטנית בהליך של עתירה מנהלית

ישנה עבודה רבה כעת ליישום התיקון: הקמת הוועדה; קביעת שיקולים ואמות מידה; נוהל עבודה; החלטות מנומקות.

כמו כן, היישום מחייב החלטת מועצת מקרקעי ישראל.

להערכתנו במידה ותיעשה עבודה חרוצה - ובהנחה כי לא יוצא צו ביניים - החוק ייושם כבר ב .2024

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.