על הקשיים והמהמורות שיוצר הנוהל לפיו מופקים תלושי השכר של העובדים הפלסטינים / שמואל גלנץ, עו״ד

18 מאי 2023 המחברת/ת:
שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

מבקר המדינה, מחלקת המחקר בבנק ישראל וצוות בין משרדי שהוקם על פי החלטת הממשלה, אלה ועוד עסקו בנוהל הייחודי הקיים בהקשר להעסקת עובדים פלסטינים בענפים שונים בישראל.

תלושי השכר לעובדים הפלסטיניים מופקים על ידי רשות האוכלוסין אגף שירות למעסיקים – מת"ש. זה מחייב מעסיקי פלסטינים לדווח על "העסקה מלאה" גם אם העובד לא מילא את מספר ימי העבודה הפוטנציאלים באותו חודש.

בפס"ד[1] שעסק בעובד פלסטיני בענף הבניין מצאנו עניינים המשותפים לנעשה בענף החקלאות. נתמקד בעניינים החוזרים על עצמם ברבים מהתיקים המגיעים לדיון בבתי הדין לעבודה בתביעות של פלסטינים נגד מעסיקיהם החקלאים.

מעשה שהיה כך היה:

לעובד, התובע, היה קשר עם מעסיקו, קבלן בניין, כ-4 שנים, במהלך התקופה חלה הפסקה בה לא עבד התובע אצל הנתבע. בסיום התקופה פוטר התובע לטענתו במפתיע ללא הודעה מוקדמת וללא שימוע. לטענתו הגיע למעבר הגבול ושם נודע לו לראשונה כי אישור הכניסה שלו לישראל בוטל. בשל כך תבע העובד פיצוי בסך 30,000 ₪ כן תבע פיצוי בסך 10,000 ₪ כחלף דמי הודעה מוקדמת. בנוסף תבע העובד פיצוי בסך 15,000 ₪ משום שלא קיבל הודעה על תנאי העבודה או הסכם עבודה. בנוסף תבע העובד השלמות לפנסיה ופיצויי פיטורים ורכיבים נוספים. סך תביעתו של התובע הועמדה על כ- 190,000 ₪.

רצף העבודה

הפסקה בקשרי העבודה לתקופה העולה על 6 חודשים מהווה נתק לעניין זכויות  לפיצויי פיטורים. הנתבע טען כי התובע הפסיק עבודתו ביום 6.6.2015 ושב לעבודה ב-15.12.2015. לשיטתו היתה הפסקה בת 6 חודשים ואילו לטענת התובע לא חל נתק של 6 חודשים.

בית הדין הכריע: "הנתבע לא צירף דו"ח נוכחות שהיה מוכיח את טענתו לעניין סיום התקופה הראשונה ותחילת התקופה השניה לעבודת התובע. צודק התובע כי על פי תלושי השכר אין נתק של 6 חודשים משקיימים תלושי שכר לחודש 6/2015 ולחודש 12/2015. משכך אנו קובעים כי קיימת רציפות בין שתי תקופות עבודתו של התובע".

"תלושים פיקטיביים"

בית הדין היה ער לדרישות מת"ש "...להעסקה מלאה של עובדים המגיעים מהשטחים אולם אין בכך כדי לשנות מהעובדה כי ימי העבודה אינם משקפים את ימי העבודה של התובע".

בית הדין הוסיף: "לא נעלם מעינינו כי שיטת הדיווח לשירות התעסוקה היא בעייתית למעסיקים בשל חיוב למספר ימי עבודה מינימאלי לעובדים. באופן זה נאלצים המעסיקים לדווח על מספר ימים רב יותר, ללא כל ביסוס בשטח".

בית הדין דחה את התביעה לפיצוי בשל הטענה ל"תלושים פיקטיביים": "משתלושי השכר אינם בשליטתם המלאה של המעסיקים – לא מצאנו מקום לחייב בפיצוי בגין כך".

לעניין גובה שכרו של התובע היתה מחלוקת בין הצדדים, הנתבע הפנה לאמור בתלושי השכר ומנגד התובע טען שקיבל שכר גבוה יותר ואף הציג בבית הדין מעטפות שלטענתו קיבל מידי חודש ובהן הסכום ששולם לו. על גבי המעטפות נרשמו ימי העבודה במכפלת הסכום ליום עבודה שהיה גבוה מזה שנרשם בתלוש השכר.

גם כאן נקבע: "משהתובע לא הציג הודעה לעובד על תנאי העסקה ולא דוחות נוכחות ועל בסיס הכתוב על גבי מעטפות אלו, אנו מקבלים את גרסת התובע לעניין שכרו היומי". ומכאן המשיך בית הדין והסיק: "...לא שולם לתובע מעבר לשכר העבודה דבר ורכיבי השכר המופיעים בתלושי השכר אין להם משמעות".

תובנות

  • שוב עלתה חשיבותו של רישום מסודר ותיעוד ימי עבודה ושעות עבודה והחובה למסור לעובד הודעה על תנאי עבודה.
  • אם היתה נמסרת לעובד הודעה מפורטת כנדרש בדבר תנאי עבודתו ופרטי השכר יכול שהיתה נמנעת מהנתבע החובה לשלם בהתאם לפסה"ד רכיבים שנרשמו בתלושי השכר (כגון דמי הבראה, אש"ל, ביגוד, חגים, שי לחג וכד').
  • צוות בן משרדי עסק בנוהל העסקת פלסטינים על היבטיו השונים והגיש לממשלה המלצותיו, בעקבות כך נתקבלה ב-3/2022 החלטת ממשלה:

"משרד האוצר, רשות האוכלוסין... יבחנו... את קידום הישום של המלצות הצוות הבין משרדי להסדרת תשלומי השכר של העובדים... את העברת חילול שכר העובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל למעסיקי העובדים...".

נותר רק לקוות ליישום בהקדם...

 

האמור אינו תחליף לייעוץ משפטי

 

[1] סע"ש 19227-02-18 מוחמד גביר נ' אברהם שלי

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.