על תביעת עובד תאילנדי שהחלה ב-360,000 ₪ והסתיימה ב-37,000 ₪ / שמואל גלנץ, עו״ד

שמואל גלנץ, עו"ד שמואל גלנץ, עו"ד

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת[1] התבררה תביעה של תאילנדי שעבד 53 חודשים במשק בעלי חיים אצל מושבניק שמשקו התנהל כחברה בע"מ ("החברה"). העובד הגיע לחברה ממעסיק אחר שאצלו עבד מאז כניסתו לישראל.

סכום התביעה המקורי בו נתבעה החברה ובעליה עמד על סך של כ-360,000 ₪. במרכיבי התביעה הפרשי שכר בסך 132,000 ₪, פיצוי בגין אי מתן תלושי שכר בסך 53,000 ₪, פנסיה, פיצויי פיטורים, פיצוי בגין אי עריכת הסכם עבודה וכן תבע זכויות מכ͘ח צו ההרחבה בחקלאות ועוד.

להלן נעמוד על רכיבים שנדונו בתיק ויש בהם כדי ללמד התנהלות נכונה שעשוייה למנוע תביעות כנגד מעסיקים.

 • הודעה על תנאי עבודה:
  החברה קלטה את התובע ממעסיקו הראשון שאיתו נחתם כמקובל הסכם ההעסקה, זה שנערך על ידי רשות האוכלוסין ועליו חותמים עובדים ומעסיקים בתחילת הדרך.
  בעניינינו, החברה לא ערכה הסכם עם העובד כשזה הועבר לעבוד במשקה והסתמכה על ההסכם הסטנדרטי עליו חתם העובד עם המעסיק הקודם. בבית הדין נטען "לא ראיתי צורך לחתום על הסכם עבודה חדש, זה היה המשך העסקה".
  בית הדין לא קיבל הסברו זה של בעלי החברה "הנתבעים אינם יכולים להציג בפנינו היום אילו תנאי עבודה סוכמו בינם לבין התובע" וחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי בסך 1,500 ₪ בגין כך.
 • פיצויי פיטורים:
  לקראת סיום אשרתו פנה התובע ל"קו לעובד" משם שב התובע למשק והציג למנהל הנתבעת מכתב המפרט לשיטתו את זכויותיו (בהם 56,000 ₪ כפיצויי פיטורים). מיד לאחר מסירת המכתב נטש התובע את המשק בנסיבות שנויות במחלוקת.
  בית הדין התעלם מהטענות בקשר לסיבות הנטישה ופסק כי משנסתיימו יחסי העבודה עם סיום אשרת העבודה זכאי התובע לפיצויי פיטורים מלאים.
 • דמי חגים:
  התברר על פי תלושי השכר כי התובע עבד ב-10 ימי חג בשנה בהם היה זכאי לתשלום בלא לעבוד ובהם קיבל שכר רגיל. בית הדין פסק כי בהתאם לצו ההרחבה בחקלאות עבודה בימי חג מזכה בשכר בשיעור 175% של יום עבודה רגיל. משהתובע השתכר בימי החג רק 100% נפסק כי הנתבעת תשלים את ההפרש בשיעור 75%.
 • פנסיה:
  שלל טענותיה של הנתבעת על כי התובע לא זכאי לתשלום בגין פנסיה, נדחו. נקבע כי התובע זכאי לפיצוי חלף הפרשות לפנסיה.
 • קרן השתלמות:
  לפי צו ההרחבה לענף החקלאות מעסיק נדרש להפריש לקרן השתלמות 1% משכרו של עובד.
  כאן נתקבלה טענת הנתבעת כי אין מדובר בקרן חסכון ועובד בחקלאות אינו זכאי לפדות את הסכומים הנצברים בקרן ולפיכך נדחתה התביעה לעניין זה.
 • פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר:
  לטענת הנתבע הוא זכאי לפיצוי בסך 1,000 ₪ לכל חודש עקב כך שלא קיבל תלושי שכר. מנגד טענה הנתבעת כי התובע קיבל את תלושי השכר אלא שאלה לא עניינו אותו. עוד נטען כי לתובע ניתן הסבר מידי חודש אודות הכתוב בתלושים וכי התובע גילה עניין רק בסכום שהועבר לחשבון הבנק שלו. בית הדין התרשם כי גרסתה של הנתבעת משקפת את שארע ועל כן דחה את תביעת התובע ברכיב זה.
 • שעות נוספות:
  התובע טען כי ערך רישום כפול של שעות עבודתו. באחד רשם את מלוא שעות העבודה לרבות אלה של ימי השבת ובשני רשם את שעות עבודתו ללא שעות שבת. הנתבעת הכחישה וטענה כי התובע הגיש לה רישום מדוייק של שעות עבודתו. בית הדין לאחר בחינה מדוקדקת של הדוחות הנטענים הגיע למסקנה "כי לא עלה בידי התובע להוכיח טענותיו בנוגע לתשלום שעות נוספות".
  כאן יודגש, בית הדין הלך בדרך המקובלת לפיה "תלוש שכר מהווה ראיה לאמיתות תוכנו למעט אם הוכח אחרת, ונטל הראיה מוטל על המבקש לסתור את תוכנו של התלוש".
 • צו ההרחבה:
  בתלושי השכר נרשמו במהלך תקופת העבודה סכומים תחת ההגדרה "זכויות מכוח צו ההרחבה". לא היתה מחלוקת שסכומים אלה שולמו בזמן אמת ולכן נוכה הסכום המצטבר ששולם כזכויות מכוח צו ההרחבה מהסכום שנפסק לטובת התובע.

סוף דבר נפסק כי התובע זכאי לפיצויי פיטורים, פנסיה, חגים, מענק שנתי ופיצוי בגין העדר הסכם עבודה בסה"כ ל-54,069 ₪ מהם קוזזו הסכומים ששולמו כ"רכיבי צו ההרחבה" (17,046 ₪) בסה"כ נפסק כי התובע יקבל 37,050 ₪.
בית הדין התייחס לפער הניכר בין סכום התביעה המקורי כפי שפורט בכתב התביעה לסכום שנפסק בסופו של יום וקבע כי "ניתן היה לפסוק הוצאות לטובת הנתבעים, אולם בחרנו לעשות חסד עם התובע וכל צד יישא בהוצאותיו".

תובנות:

 • פיצויי פיטורים ופנסיה לעובד זר (למרות שאינם עולים בקנה אחד עם הרציונאל לשמם נועדו) מחייבים את המעסיקים.
 • אי מסירת תלושי שכר יש בו פוטנציאל לחיוב בפיצוי משמעותי.
 • עריכת דוחות נוכחות מסודרים ומדוייקים תחסוך התדיינות וסיכון שבית דין יקבל גרסת העובד גם אם אינה נכונה.
 • עריכת הסכם עבודה או מסירת הודעה לעובד על תנאי עבודתו היא חובתו הישירה של כל מעסיק.
 • בבית הדין לעבודה יחס סלחני וחומל כלפי עובד תובע גם כשמדובר בתביעה מופרזת ומנופחת.

[1] סע"ש 22777-02-19 אנאנסיט טאוויקאמונוונג נ' משק מקלר בע"מ ואריק מקלר

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.