עדכונים בנושא השכרת בתי מגורים ומבנים לפל"ח בנחלות / אביגדור ליבוביץ, עו״ד

אביגדור ליבוביץ, עו״ד אביגדור ליבוביץ, עו״ד

בראש סדר העדיפויות, במסגרת הדרישה לשינוי "משטר הנחלות", עומדת הדרישה לשינוי מיידי בהחלטות רשות מקרקעי, כך שניתן יהיה להשכיר בתי מגורים ומבנים לפל"ח שנבנו כדין.

לאחר פניות רבות שביצענו לבעלי התפקידים ברמ"י וכן לראש הממשלה לשעבר מר בנימין נתניהו, שר השיכון ושר האוצר, קיבלנו תשובות לאקוניות שלא הביאו לפעולות אופרטיבית או לשינוי בהחלטות או להקמת ועדה שתגיש מסקנות כלשהן בנושא ההשכרות.

שלחתי בימים אלה מכתבים לראש הממשלה מר נפתלי בנט, שר האוצר מר אביגדור ליברמן, שר החוץ  וראש הממשלה החליפי, מר יאיר לפיד, שר החקלאות ופיתוח הכפר, מר עודד פורר ושר הבינוי והשיכון מר זאב אלקין בדרישה להורות על שינוי מיידי במדיניות ההשכרה החלה על מושבים במגזר החקלאי.

בתגובה למכתבים שנשלחו לרמ"י בנושא ההשכרות רמ"י ממשיכה לטעון בתגובה, כי היא לא יכולה להעלות את הדרישה לתיקון ההחלטות בכל הקשור להשכרת בתי מגורים ומבנים לפל"ח, לאור העובדה כי דרישה זו מתנגשת עם ההחלטה שהתקבלה במועצת מקרקעי ישראל ביום 15.12.2020 לפיה תוקם ועדה שתבחן חלופות הכנסה במשק החקלאי המשפחתי. הבהרתי לרמ"י, כי טענה זו לא יכולה לעמוד בשלב זה לאור חלוף כשנתיים וחצי מהמועד שבו הוחלט לראשונה על הקמת ועדה שתבחן אפשרות של השכרת בתי מגורים (החלטה 1580) וכשמונה חודשים מאז ההחלטה האחרונה ולמרות זאת, דבר לא נעשה!

הפגיעה בזכות היסודית של בעלי נחלות להשכרת בתי מגורים ומבנים לפל"ח אחרי ששולמו על ידם דמי היוון מלאים עבור מבני הפל"ח, לא יכולה להמשיך ולהתקיים לאור העובדה שמדובר בפגיעה בזכות הקניין ובזכות לפרנסה בכבוד ועל כן יש להמשיך ולדרוש את תיקון המצב המשפטי לאלתר.

הדרך לשינוי עוברת במספר מישורים שיש לפעול בהם:

הליכים מינהליים - אני מבקש מכל מי שעוסק בתחום ויש לו אחריות, רצון וחזון, לכתוב לכל גורם בעל סמכות בכל משרדי הממשלה ובמסדרונות רמ"י, לערוך פגישות ולהפעיל את כל הקשרים בכל העוצמה, ללא הפסק ומבלי להרפות ולדרוש את השינוי בהחלטות רמ"י החלות על נחלות.

בסדרת המאמרים בנושא "סוף עידן משטר הנחלות" שזהו המאמר ה- 15 במספר בסדרה, שטחתי את כל הטיעונים המשפטיים, הכלכליים והחברתיים, עליהם ניתן לבסס את הדרישה לשינוי המבוקש בהחלטות ועל טיעונים אלה יש לכתוב תילי תילים של מכתבים ולהשמיע בכל פורום את הזעקה של בעלי הנחלות עד לשינוי המיוחל שנמצא ממש על מפתן הדלת, כפי שאעדכן להלן.

יחסי ציבור - יש להעלות לסדר היום בכל פורום שמתכנס בנושא המגזר החקלאי על ידי כל גורם שעורך כנסים, מפגשים, מפיץ ידיעונים ובעל השפעה, את העוול ההיסטורי שנגרם לבעלי הנחלות נוכח החלטות היסטוריות שאין להן כל מקום בימינו בעידן הנחלה המהוונת. אני מבקש מכל הגורמים העוסקים במגזר החקלאי שעושים רבות עבור המגזר החקלאי, לא להרפות ולפעול באסרטיביות ובנחישות ללא הרף, על מנת לדרוש ולהביא את השינוי בהחלטות ולעשות שימוש בכל אמצעי התקשורת והאמצעים שברשותם, על מנת להעלות לראש סדר היום את נושא ההשכרות של בתי מגורים ומבנים לפל"ח.

הליכים משפטיים - בימים אלה אנו מסיימים לערוך עתירה מינהלית על מנת להגישה לאחר פגרת בתי המשפט. המטרה היא לדרוש מבית המשפט להורות במקרה ספציפי שאת העובדות שלו לא אביא בשלב זה מסיבות אסטרטגיות, לאפשר השכרה של בית מגורים שני שנבנה בנחלה בהיתר. בטרם עריכת העתירה, כתבתי לרמ"י מכתב בו דרשתי לאפשר את ההשכרה ובתגובה קיבלתי את התשובה הבאה:
"נביע פליאה על כך שמי שיודע ומכיר את הכללים היטב מרהיב עוז ומודיע לרמ"י על כך שבעל הנחלה מתכוון להשכיר בית מגורים בהיתר.... "

רמ"י דחתה על הסף את דרישתי להשכיר בית מגורים שני שנבנה בהיתר בנחלה כאשר בעל הנחלה מתגורר בבית הראשי, הנחלה נקיה מכל רבב, אין בה חריגות בניה או שימושים חורגים וכל מבוקשו של בעל הזכויות הוא להשכיר את בית המגורים והתשובה שקיבלתי היא - שאני "מרהיב עוז" כאשר אני דורש זכות בסיסית ויסודית להשכיר בית מגורים בהיתר! כל מילה מעבר לכך היא מיותרת בהחלט!

בקיעים במדיניות האכיפה בנושא השכרה:

אני משתף את הציבור כי אני מזהה בקיעים במדיניות האכיפה של רמ"י כנגד השכרת בתי מגורים שנבנו בהיתר.

כמו בסיפור בגדי המלך החדשים, אפשר לצעוק לכל עבר "המלך עירום" או "איסור השכרה הוא לא חוקי" - אך אף אחד לא ישמע כי כולם רגילים שאסור להשכיר וכך ממשיכים במעגל העכברים ועושים אותן פעולות עשרות שנים בזמן שאם נרים לרגע את הראש, נבחין כי המציאות השתנתה מקצה לקצה והחלטות שהיו רלוונטיות לפני שישים שנה לא יכולות לעמוד מבחינה משפטית כיום!

אני מבהיר היטב, במסדרונות רמ"י מכירים את הדרישה לשינוי משטר הנחלות בנושא ההשכרות, מתקיימים דיונים פנימיים ובחדרי חדרים אני שומע שמכירים בדרישה ואף מבינים שהיא עומדת על בסיס איתן והשינוי הוא רק עניין של זמן. אף אחד לא יצהיר זאת בגלוי כי יש כאן "קשר שתיקה" והשאלה היא מי יוציא ראשון את הראש מהמערה ויגיד - די! אי אפשר להמשיך עם איסור ההשכרה! מה יקרה למי שיצהיר זאת ראשון? הגורם המינהלי או המיניסטריאלי שיאמר זאת ראשון צריך לבדוק קודם שיש לו תמיכה ושם הדברים נמצאים בשלב זה, ואידך זיל גמור!

במסגרת "מישוש הדופק" בנושא שינוי מדיניות האכיפה כנגד השכרות, שלחתי פניה לאחרונה לאחד המרחבים של רמ"י ושאלתי - האם רמ"י אוכפת השכרות של בתי מגורים בהיתר והתשובה שקיבלתי היא להלן:      

"אנחנו לא אוכפים השכרת בתים במגרשים.
בנחלות - תלוי.
אין הוראה לא לאכוף אבל עוסקים בזה מעט מאוד
"

לא נוכל להשלים עם מצב שבו בעלי נחלות אנשים "מלח הארץ" שלחמו על תקומת מדינת ישראל, המתגוררים בישובים שחלקם עלו על הקרקע לפני קום המדינה ומסמנים את גבולות המדינה,  יושבים על ספסל הנאשמים כאחרון העבריינים ונשפטים על השכרת בית מגורים בהיתר או על השכרת מבנה לפל"ח שנבנו כדין ושולמו בגינם מיסים מלאים למדינת ישראל. לא נוכל לאפשר לבעלי נחלות ואנשים מעל גיל פנסיה להמשיך ולחיות בפחד יומיומי מביקור של פקח בנחלה שעשוי להפוך את חייהם בין לילה ולהטיל עליהם קנסות שנאמדים במאות ומיליוני ₪ על לא עוול בכפם ולחרב את חייהם. לא נוכל לאפשר לאנשים מבוגרים לחיות בפחד ולהיחשב כעבריינים פורעי חוק כהם מבקשים לעבור להתגורר בדיור מוגן או ליד הילדים, כי משטר הנחלות שקובע חובת התגוררות של בעל הנחלה בנחלה הביא לכך שהם שבויים בנחלה. לא ניתן להשלים עם אכיפה אגרסיבית של מערכת האכיפה שמביאה לקריסה של משפחות נוכח הטלת קנסות בגין שימושים חורגים' מצב שהביא לגדיעת שושלת ארוכת שנים של משפחות שהקימו במו ידיהן משקים משפחתיים לתפארת ותרמו רבות לענף שהולך ודועך נוכח החלטות שמבקשות לדחוק את רגלי החקלאים ולהפוך כל פיסת קרקע לנדל"ן מניב.

אני מזהה בהחלט בקיעים במדיניות האכיפה, אני מזהה שרמ"י מבינה שמדובר בזמן שאול בכל הקשור לעמידתה על אי ההשכרה כאשר מבינים היטב, שאיסור השכרה הוא עוול היסטורי ופגיעה בזכות הקניין והזכות להתפרנס בכבוד, תוך אפליה בלתי אפשרית בין המגזרים ביחס בעלי הנחלות ואנו חייבים להביא את השינוי.

אני מבקש מכל מי שאכפת לו, שידפוק על כל דלת ויבקש את השינוי בלי מורא, כי אנו דורשים שינוי שמגיע לנו בזכות ולא בחסד – אז שלא ירפו ידכם תאמינו בשינוי והוא יגיע במהרה!

להלן נוסח המכתב שנשלח לראש הממשלה מר נפתלי בנט

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נזיקין נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שימושים נלווים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.