שינוי מטרה בהקצאה בפטור ממכרז בקרקע עירונית, החלטה 4665 / חגי שבתאי, עו״ד

הכלל הבסיסי בנוגע להקצאת קרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל הוא כי קרקע תוקצה במכרז בלבד (חוק חובת המכרזים תשנ"ב, 1992, להלן: "החוק"). ניתן להקצות קרקע בפטור ממכרז רק במספר מוגבל של חריגים הקבועים בחוק ובתקנותיו.

מועצת מקרקעי ישראל ורשות מקרקעי ישראל מגבילות את זכויותיו של מי שקיבל בפטור ממכרז וזאת על מנת להבטיח את מטרות מתן הפטור החריג.

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל קובע מגבלות כאלו, בין היתר על העברת זכויות וכן על שינוי שימוש ממטרת החכירה בהסכם החכירה.

מתי יכול מי שזכה בפטור ממכרז לחרוג מהמגבלות?

לאחרונה הובאה לדיון בהנהלת רשות מקרקעי ישראל בקשה של חוכר אשר זכה בפטור ממכרז למטרת תעשיה באזור עדיפות לאומית ובנה את מבנה התעשיה, להשכיר את המבנה לצד ג' למטרת ייצור שמן קנאביס.

במקרה זה הוחלט לאשר את הבקשה להשכיר את המבנה לצד ג' בשים לב לנתונים הבאים:

תמיכת משרד הכלכלה, בין היתר מכיוון שהשימוש המבוקש הוא אינטרס לאומי ("יעד ייצור"), וכן שהמבנה בנוי.

ההסכמה לשינוי מטרת החכירה וההשכרה נעשתה בתנאי שהחוכר יחזיר את סבסוד הפיתוח שקיבל ממשרד הכלכלה וכן את סכום הנחת האיזור שקיבל עם הקצאת הקרקע.

הנהלת רשות מקרקעי ישראל החליטה למנות צוות אשר יבחן וימליץ על מקרים בהם ניתן יהיה להקצאות קרקע (הקצאה ראשונית) בפטור ממכרז באזור עדיפות לאומית למטרת השכרת מבנה תעשיה.

החוזר אינו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237