האם חווה לגידול פרפרים הינה ״שימוש חקלאי״ / איתן מימוני, עו״ד

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביקשה מבית המשפט שיקבע כי פעילות מבקרים בחוות פרפרים איננה מהווה שימוש חקלאי בקרקע.

הרקע:

אילן בן יוסף הפעיל עסק בשם "חוות פרפרים" על קרקע שייעודה חקלאי בבנימינה. בחווה גידל אילן זנים שונים של פרפרים. כחלק מהפעילות בחווה, הגיעו מבקרים שונים ועזרו להאכיל את הפרפרים באמצעות מקלות טבולים במי סוכר.

הפעילות בחווה הופסקה לאחר שבית המשפט הוציא צו הפסקת פעילות שיפוטי לבקשת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. טענת הוועדה הינה כי העסק איננו מהווה שימוש חקלאי בקרקע, אלא פעילות תיירות חקלאית. בכך מפר בן יוסף את סעיף 156(א) לחוק התכנון והבנייה, אשר מורה כי בקרקע חקלאית יעשה שימוש הקשור אל מלאכת הייצור החקלאי.  מטרת הוועדה הינה שפעילות המבקרים בעסק תעבור הליך הסדרה לצורך קבלת היתר לשימוש חורג בקרקע.

בפני בית המשפט עומדות 2 שאלות להכרעה; הראשונה, האם האכלת הפרפרים על ידי המבקרים מהווה פעילות חקלאית התואמת את האמור בחוק. השנייה, האם השתתפות מבקרים בתשלום בפעילות אתר משנה את ייעודו החקלאי, והאם היא שונה מפעילויות חקלאיות אחרות בתשלום.

דיון והכרעה:

בית המשפט קיבל את טענת בן יוסף כי שיטת האכלה האקטיבית על ידי המבקרים מהווה פעילות חקלאית, שכן המבקרים תורמים בכך לסיוע פעילות גידול הפרפרים.


יחד עם זאת, לאחר בחינת ההתנהלות הכלכלית של החווה, בית המשפט קבע כי פעילות החווה כמכלול היא פעילות תיירות חקלאית, ומשקלו של רכיב השימוש החקלאי כמכלול פעילות החווה הוא שולי.  זאת מכיוון שעיקר הכנסות החווה הגיעו מפעילות המבקרים ולא משיווק פרפרים או הכנסות אחרות הנובעות מעצם גידול הפרפרים.

לגבי השאלה השנייה שנשאל, בית המשפט קבע כי גביית תשלום עבור ביקור באתר פעילות חקלאית או השתתפות בפעילות, אינה אבן בוחן יחידה בבחינת טיב השימוש בקרקע חקלאית, אולם היא עשויה לרמז על טיבה של הפעילות העיקרית במקום.

סיכום:

בית המשפט הורה על חידוש צו ההפסקה השיפוטי. בן יוסף יישא בהוצאות המבקשת בסך 4,000 ₪.

 

בב"נ(מקומיים) (חדרה) 42891-08-15, וועדה מקומית לתכנון ובניה שומרון נ' אילן בן יוסף, פס״ד מיום 12/09/2018

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237