מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – החלטה 1490 / בועז מקלר, רואה חשבון

ביום 20.11.2016 נחתמה ע"י שר האוצר החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1490 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע"  ההחלטה מסווגת אזורי עדיפות לעניין ההנחות בהקצאת קרקע.

להלן עיקרי השינויים בהחלטה 1490:

תוקף מפת אזורי העדיפות לעניין מגורים מסחר ותעסוקה בהתיישבות

נקבע כי תוקף מפת אזורי העדיפות לעניין מגורים מסחר ותעסוקה בהתיישבות יהיה על פי תוקפה של החלטת ממשלה מס' 1527, בשלב זה לפחות עד 31.12.2017.

שינויים בסיווג איזורי עדיפות למגורים

הוחלט להצמיד את רשימת אזורי העדיפות של רמ"י לזו של משרד הבינוי והשיכון החלטת ממשלה מס' 1527 בעניין "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 19.6.2016. ראו חוזרינו מספר 58/2016 "הטבות בתחום הבינוי והשיכון לפי אזורי עדיפות לאומית".

  • קבוצות א1 ו-א2 על פי החלטה 1527 - יסווגו כאזור עדיפות לאומית א'.
  • קבוצה ב' על פי החלטה 1527 - תסווג כאזור עדיפות לאומית ב'.
  • לא יחול שינוי במעמד יישובי קו העימות רמת הגולן ויישובי עוטף עזה.

כתוצאה מכך, 53 ישובים יעלו מב' לא', ו-28 ישובים ירדו מא' לב'.

ישובים אשר סיווגם נפגע ביחס להחלטה 1443, ימשיכו להנות מהנחה עפ"י החלטה 1443 עד 31.12.2016.

יובהר כי, יישובי עמק יזרעאל ימשיכו להנות מהטבה מלאה של אזורי עדיפות לאומית לפחות עד 31.12.2017, למרות שלאחרונה עלה המדד הכלכלי חברתי של הלמ"ס ביחס למועצה האיזורית עמק יזרעאל ל-8.

יודגש כי בהחלטה 1480 הועלה התקרה למתן הנחה ל-450,000 ש"ח (ליח"ד או מ"ר קרקע).   

הקצאת מקרקעין לתעסוקה בהתיישבות עפ"י החלטה 1455

בהקצאת מקרקעין לתעסוקה בהתאם להחלטת מועצה מס' 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים", ישולמו דמי חכירה מופחתים לפי השיעורים שנקבעו באותו אזור למגורים (כפי שנקבע בהקצאה למסחר וליחידות קיט).

אזורי תעשייה ומלאכה אשר עמדו בתנאי הוראת המעבר 6ב בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1273 (אזורי תעשייה ומלאכה שבמועד קבלת החלטה 1273 היו בעלי תכנית בתוקף אשר שילבה חלקים מאזור תעשייה בקו עימות וחלקים באיזורי עדיפות אחרים (מינימום 20% באזור קו עימות) - תחושב ההנחה כנהוג בקו עימות לכל המתחם המאושר באותה התכנית.

הנחה בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר באזורי עדיפות בטווח של עד 1 ק"מ מרצועת החוף

עד כה חל תשלום דמי חכירה מהוונים מלאים בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר באזורי עדיפות בטווח של 1 ק"מ מרצועת החוף (למעט בקווי עימות).

הוראה זו בוטלה ויחולו הנחות אזורי עדיפות בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר גם בטווח של 1 ק"מ מרצועת החוף.

פטור מלא מדמי חכירה מהוונים בחידוש חוזה יובל חכירה – בקווי עימות

באזורי קווי עימות רמת הגולן ועוטף עזה יחול פטור מדמי חכירה מהוונים בחידוש מסגרת יובל חכירה.

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.