מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע - החלטה 1480 / בועז מקלר, רו״ח

ביום 5.9.2016 החליטה מועצת מקרקעי ישראל לתקן את החלטת המועצה מספר 1443, ההחלטה אושרה ב- 12.9.2016 בחתימת שר האוצר ומספרה 1480.

השינויים המתייחסים למגזר הכפרי בהחלטה 1480 הם:

העלאת תקרת השווי לחישוב ההנחה בהקצאת מגרשי מגורים

סעיף 2ג עודכן ונוסחו הוא כלהלן:

"ג. הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל במחיר תקרה אשר יעמוד על 450,000 ש"ח, ערך קרקע לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ ליחידת דיור. כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על החלק  שמעל 450,000 ש"ח ישולמו לרשות דמי חכירה מלאים."

העלאת תקרת השווי לחישוב ההנחה בהקצאת מקרקעין לתעשייה ולמלאכה

סעיף 3ב עודכן ונוסחו הוא כלהלן:

            "ב. הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 400 ש"ח למ"ר      לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על            החלק שמעל 400 ש"ח למ"ר ישולמו לרשות דמי חכירה מלאים."

העלאת תקרת השווי לחישוב ההנחה בהקצאת מקרקעין למסחר

סעיף 5ב עודכן ונוסחו הוא כלהלן:

            "ב. הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 300 ש"ח למ"ר,     לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על            החלק שמעל 300 ש"ח למ"ר ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים."

נציין שבהצעת החלטה לקראת הישיבה הועלו הצעות תיקון נוספות שלא הועלו לדיון, כדלקמן:

  1. תוקף מפת איזורי העדיפות לעניין מגורים, מסחר ותעסוקה בהתיישבות.
  2. שינויים בסיווג איזורי עדיפות למגורים.
  3. הקצאת מקרקעין לתעסוקה עפ"י החלטה מס' 1455 בהתאם לאיזור עדיפות המגורים.
  4. מתן הנחה בהקצאת מקרקעין לתיירות ולמסחר בטווח של עד 1 ק"מ מרצועת החוף.
  5. פטור מלא מדמי חכירה מהוונים בחידוש חוזה יובל חכירה - בקווי עימות.

להערכתנו, נושאים אלו יעלו לדיון באחת מישיבות המועצה הקרובות.

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.