הוראת מעבר להחלטה 1180 - הרחבת ישוב חקלאי - עדכון / בועז מקלר, רואה חשבון

03 מאי 2010 המחברת/ת:

הנהלת מקרקעי ישראל (להלן – ממ"י) קבעה ב – 25.1.2010 בהחלטה מס' 2655 כי שיווק מקדים בדרך של מכרז באזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית יופעל רק במקום בו נותרו עשרה מגרשים פנויים ומעלה.

להלן החלטת הנהלת ממ"י 2655 "שיווק מקדים – החלטת מועצה 1180"

"רקע:

  1. בהתאם לסעיף 5.2.2 להחלטה 1180 "שיווק מגרשי הבניה עפ"י המלצת האגודה יעשה בתנאי שיווק מקדים שיתבצע ע"י המינהל של 10% מכלל מגרשים המיועדים לשיווק ביישוב.      
    הנהלת המינהל תהיה רשאית בנסיבות מיוחדות לקבוע כמות מגרשים קטנה מזו שנקבעה לעיל ובלבד שלא תפחת מ – 5 מגרשים. השיווק המקדים יתבצע גם במקום בו אין יתרת מגרשים מעבר ל – 115% כאמור בסעיף 5.2.1".
  2. השיווק המקדמי האמור נועד לקבלת אינדיקציה מהימנה לגבי שווי שוק למגרשים לבנייה צמודת קרקע בישוב.
  3. השאלה לדיון:
    מהו מספר המגרשים המינימאלי המחייב את השיווק המקדים?

במידה ונותרו חמישה מגרשים שטרם שווקו, האם לבצע שיווק על חמשת המגרשים כאשר אין יתרת מגרשים לגביהם נדרש שווי שוק?

במקרה שנותרו שישה מגרשים, האם לשווק חמישה מגרשים כדי לקבוע שווי של מגרש אחד בלבד? וכן הלאה.

עמדת האגף החקלאי:

הואיל וכאמור השיווק המקדמי נועד לקבלת אינדיקציה מהימנה לגבי שווי שוק, והואיל וכמות המגרשים המינימאלית על מנת לקבל את האינדיקציה הינו חמישה מגרשים אנו מציעים כי השיווק המקדים יופעל רק במקום בו נותרו עשרה מגרשים פנויים ומעלה.

יש לציין כי בהתאם לבדיקה שנעשתה ע"י מחלקת שיווק במחוז ירושלים, במידה ותאושר הצעת האגף, ב – 16 ישובים, בהם קיימת יתרה של פחות מ – 10 מגרשים לא יופעל השיווק המקדים ובאופן דומה בשאר המחוזות.

בתאריך 25/1/20210 סוכם:

עמדת האגף מאושרת.

יתווסף לנוהל כי לגבי הרחבה שתיעשה בשלבים ניתן יהיה בכל שלב לבצע שיווק מקדים בשיעור 10% מכלל מגרשי ההרחבה באותו שלב.

חובת השיווק במכרז של 10% לביצוע שיווק מקדים בהרחבה שהחלה טרם החלטת המועצה 1180 תחול על יתרת המגרשים בהרחבה ולא על כלל מגרשי ההרחבה".

בעניין החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1180 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית – תיקון החלטה" מיום 10.5.2009, אשר חוקיותה מוטלת בספק, ראו מאמרינו מיום 10.9.2009 "הוראות מעבר להרחבת ישובים חקלאיים – החלטה 1180", מיום 9.7.2009 "החלטת 1180 – היבטי מיסוי בהרחבת ישוב חקלאי" ומיום 14.5.2009 "קץ עידן ההרחבות של ישובים חקלאיים בעקבות החלטה 1180".

 

בועז מקלר, רו״ח

משרד רואה חשבון בועז מקלר ושות׳ מתמחה במתן שירותי יעוץ ושירותי ראיית חשבון  במגזר החקלאי וההתיישבותי.

דוא"ל: bm@mekler.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4134 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות הרפורמה במקרקעי ישראל השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים עובדים זריםֿ פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.