אבירי השולחן הירוק: עוד שלב בדרך לצמצום בזבוז המזון בירקות ובפירות

כנס אבירי השולחן הירוק כנס אבירי השולחן הירוק

משרד החקלאות מכנס היום, יום חמישי (23.5), "שולחן עגול" בהשתתפות נציגי המשרד וכ-30 בעלי עניין בתחום צמצום בזבוז מזון בירקות ובפירות, ביניהם: נציגי המשרד להגנת הסביבה, אירגוני סביבה, אנשי אקדמיה, חברות פרטיות וצרכנים. מטרת הכינוס היא להציג את השינויים שהוטמעו בנוהל התמיכה לשיווק תוצרת חקלאית ארוזה בעקבות הערות הציבור. בסיום הצגת השינויים, ובמסגרת הליך שיתוף ציבור, יתקיים דיון פתוח לשמיעת הערות והצעות נוספות וזאת לקראת פרסומו של ה"קול קורא" המעודכן.

כזכור, בסוף חודש פברואר פרסם משרד החקלאות טיוטת נוהל תמיכה לשיווק תוצרת חקלאית ארוזה, במטרה לצמצם את אובדן המזון. במסגרת הנוהל התכוון המשרד לעודד את רשתות השיווק לעבור לשיווק פירות וירקות ארוזים באריזות ייעודיות "חכמות" המאריכות את חיי המדף במקטע הקמעוני ובבית הצרכן.

המשרד הזמין את הציבור להעיר הערותיו בנושא עד לאמצע חודש מרץ במסגרת הליך שיתוף ציבור. צוות מקצועי בחן את כלל ההערות שהתקבלו מהגורמים השונים, קיים דיונים פנימיים, ואף נפגש במסגרת זאת עם בעלי עניין. במשרד התקבלו אלפי תגובות מאנשים פרטיים, ארגוני סביבה, ארגוני מגדלים, חקלאים, רשתות שיווק ועוד. כל תגובה זכתה למלוא ההתייחסות.

ההערות שהתקבלו עסקו בארבעה נושאים עיקריים: ההיבט הסביבתי של המהלך, השפעתו על יוקר המחיה, השפעתו האפשרית על צמצום בזבוז מזון וההיבט החקלאי.

לאחר עיון ובדיקה מעמיקה של הערות הציבור לנוהל, המשרד גיבש את תגובותיו ומסקנותיו ויציג אותם לבעלי העניין, כאמור במסגרת דיון פתוח לשמיעת הערות והצעות נוספות. עיקרי השינויים:

היבטים מקצועיים

נושא התמיכה

הפיילוט יוגדר כ"מיזם לבחינת טכנולוגיות ואמצעים להארכת חיי המדף של תוצרת חקלאית טרייה" ובמסגרתו תיתמכנה שיטות שונות שיוצעו על ידי הרשתות למטרה זו

גודל המארזים

רשת שיווק שתציע שימוש במארזים תידרש לבחון שימוש בשני גדלים הנבדלים משמעותית במשקלם, וזאת במטרה לאפשר קניה לפי צרכי משקי הבית השונים ובמטרה להימנע ממצב בו יחויבו הצרכנים בקניית כמות הגדולה מצרכיהם.

סוגי האריזות

יוסף פרמטר של סוגי אריזות ועל-פיו יינתן ניקוד משמעותי לרשת שתציע שימוש באריזות רב פעמיות שתיאספנה לשימוש חוזר בסניפים בתשלום דמי הפיקדון.

כמו גם, לא תתאפשר תמיכה באריזות העשויות מחומרים שאינם ניתנים למחזור.

רשימת המוצרים

צמצום רשימת המוצרים הנתמכים למלפפון ולעגבניית חממה. מדובר בשני מוצרים ששיעורי הפחת ואובדן המזון שלהם הגבוהים ביותר.

היבטים טכניים

משך הפיילוט

משך הפיילוט יצומצם לשנתיים ויאפשר נקודת יציאה בתום שנה.

הערכת השפעות סביבתיות

שינוי מהותי ומרכזי בנוסח המעודכן של הנוהל: במסגרת הפיילוט, יבוצע אומדן של מידת הגדלת הנזק הסביבתי (LCA) והערכת End Of Life לכל סוגי המוצרים שישתתפו במיזם.

מספר הסניפים

יצומצם מספר הסניפים בהם יתבצע הפיילוט. כל רשת שיווק שתגיש את הצעתה תציין חמישה זוגות של סניפים בהם יתבצע הפיילוט. בכל זוג סניפים ישמש סניף אחד למכר של תוצרת ארוזה בלבד והשני ישמש כביקורת ובו תוצע למכירה תוצרת בתמהיל המקובל כיום.

ככלל, אובדן מזון הוא בעיה בעלת השלכות כלכליות, חברתיות וסביבתיות מרחיקות לכת ומהווה  מרכיב מרכזי בבעיית יוקר המחייה. מנתונים שנאספו במשרד, עולה כי כמחצית מכמות הפירות והירקות מושלכת לפח בתהליכי הייצור, המיון, האחסון, השיווק והצריכה. מנתוני  הביטוח הלאומי מהשנים האחרונות, עולה כי משפחה ישראלית ממוצעת משליכה לאשפה כ- 4,200 ₪ בשנה על מזון שלא נצרך. סקרים שנערכו בשנים האחרונות על ידי ארגונים בין לאומיים, הצביעו על כך שכשליש עד מחצית מכמות המזון המיוצר בעולם אובד בתהליך הייצור ולאורך שרשרת האספקה והצריכה ואינו משמש למאכל אדם. שיעור אובדן המזון בפירות וירקות הוא כ-45% ועד55%, בעיקר בשני גידולים עיקריים, מלפפון ועגבנייה, ששיעור הפחת שלהם גבוה ביחס לאחרים.

ציפי סבג פרידקין, מנהלת תחום חקר שווקים, משרד החקלאות: "מטרת הנוהל היא לצמצם את אחוזי הפחת של ירקות ופירות ברשתות השיווק ואת אובדן המזון בבית הצרכן. משרד החקלאות רואה חשיבות רבה בקשר עם הציבור בהתבסס על שקיפות, שיתוף וכיול משותף של המטרות והכלים לביצוע. פרסום טיוטת הנוהל להערות הציבור האירה את עיננו ביחס לנושאים רבים ואנו מברכים על התהליך. הצוות המקצועי של המשרד היה קשוב לכלל הערות הציבור ובדק כל פנייה לעומק, ואכן הטמענו הערות רבות וחשובות".

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237