קריאה אחרונה- התיישנות תביעות לפיצויי הפקעה / חגי שבתאי, עו״ד

13 מרס 2016 המחברת/ת:

הפקעת קרקע ע"י רשויות המדינה מהווה פגיעה קשה בזכות הקניין. מקורה של חלק משמעותי ממערכת הדינים המאפשרת הפקעות בחקיקה מנדטורית שאינה שמה את הפרט במרכז. לאורך השנים, במיוחד לאחר חקיקת חוקי היסוד, ניכרת בפסיקה מגמה לחיזוק מעמדו הקנייני של הפרט בנוגע להפקעות.

דווקא בנושא התיישנות החקיקה המנדטורית היטיבה עם הפרט באופן שבמשך שנים רבות לא הוחלה התיישנות על תביעות לפיצויי הפקעה, פרט למקרה בו כספי הפיצוי הושלשו ע"י הרשות לקופת בית המשפט בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 16 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943.

זאת להבדיל מתביעות פיצויים בגין פגיעה תכנונית (ס' 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965), לגביהן קובע החוק תקופת התיישנות של 3 שנים ממועד מתן תוקף לתכנית.

בפסק דין ארידור קבע בית המשפט העליון כי על תביעות לפיצויי הפקעה חלה תקופת התיישנות של 7 שנים, כקבוע בחוק ההתיישנות לגבי תביעות כספיות תוך שהוא משאיר את שאלת המועד הקובע פתוחה.

בדיון נוסף שהתקיים לאחרונה על פסק הדין אישר בית המשפט העליון (ברוב קולות) את ההלכה, וקבע שמרוץ ההתיישנות מתחיל לכל המאוחר בעת תפיסת החזקה במקרקעין.

פסק הדין סותר את המגמה הכללית בכך שהוא מצמצם את זכויות הנפגע מהפקעת מקרקעין. עם זאת, הוא מגלם איזון ראוי בין זכויות הפרט לבין עקרונות של ודאות וסופיות מעשי הרשות.

לאור חדשנות ההלכה, נקבעה הוראת מעבר לפיה ההלכה תיכנס לתוקפה רק לאחר 3 שנים מיום מתן פסק הדין (21.3.13). יש לציין שהרשות הנתבעת רשאית להעלות כנגד התביעה טענת שיהוי.

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל את ההודעה הבאה:

לאור האמור, מומלץ לבחון מידית האם ישנם מקרים של הפקעות ונטילת מקרקעין ולבדוק האם יש להגיש בגינן תביעות אשר אם לא תוגשנה הן עלולות להידחות בשל התיישנות, בתוך חלון ההזדמנויות של הוראת המעבר, בשים לב לסוגיית השיהוי. המועד האחרון להגשה הינו 21.3.16.

דנ"א 1595/06 עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקווה, בפני כבוד הנשיא גרוניס, הש' ארבל, הש' ג'ובראן, הש' חיות, הש' מלצר והש' פוגלמן. המשנה לנשיא נאור בד' מיעוט.

חגי שבתאי, עו״ד

עומד בראש המשרד עו"ד חגי ח. שבתאי יחד עם עו"ד אריה שפירא.

המשרד מתמחה בנושאי מקרקעין  ואגודות שיתופיות.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1549 החלטה 1553 החלטה 1580 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שלישית יחידה שניה ייפוי כח מתמשך ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פטור ממכרז פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות התחרות רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.