החלטת מועצה 1523 / מתן חביביאן, עו״ד

מתן חביביאן, עו״ד מתן חביביאן, עו״ד

לאחרונה התקבלה במועצת מקרקעי ישראל החלטה 1523 אשר מעדכנת את החלטה 1464. החלטה זו טומנת בחובה הזדמנויות חדשות ואפשרויות חדשות בפני בעלי הנחלות במגזר החקלאי. ההחלטה מאפשרת לבעל נחלה להסדיר את נושא זכויות הבעלות בקרקע בחלקת המגורים (חלקה א' ) של הנחלה, עד 2.5 דונם ולהפוך מבר רשות לחוכר לדורות ובכך יוכל בעל הנחלה לעגן את זכויותיו בקרקע, המשמעות לכך היא, שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בדבר השבת קרקע לרשות בעת שנוי יעודה. כמו כן, בכניסה להסדר תעמוד בפני בעל הנחלה האפשרות לפיצול מגרשים משטח הנחלה ורישומם בטאבו ואף להעביר בהם את הזכויות לכל מי שיחפוץ. נוסף לכל אלו יוכל בעל הנחלה ליהנות מזכויות בניה מוגדלות ואפשרות לפעילות לא חקלאית עד 500 מ"ר בחלקת המגורים.

רשות מקרקעי ישראל התנתה את הכניסה להסדר במספר קריטריונים:

  • תנאי סף כללי הינו חובת עיבוד הנחלה ברציפות, לאורך כל תקופת החכירה, בין אם מצטרפים להסדר ובין אם לא.
  • הסדרת ותשלום בגין השימושים החורגים וחריגות הבניה ותשלום עבורם.
  • הכנת תכנית לצורך רישום חלקה א' בספרי מרשם המקרקעין (טאבו) כיחידת רישום נפרדת או הצגת הזמנת ביצוע תצ"ר פרטנית לחוכר או כללית למושב.
  • עמידת האגודה בדרישת תמ"א 35 לגבי כמות יחידות הדיור בישוב כפי שעודכנה בהחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום 12.2015 אם כי על פי ההחלטה כבר לא צריך את אישור האגודה
  •  תשלום של 3.75% משווי חלקת המגורים לזכויות של 375 מ"ר ללא פיתוח ובתוספת מע"מ.

עם ההצטרפות להסדר ותשלום 3.75% תבוטל הדרישה לרצף בין דורי בבניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו, מימוש היקף הבניה הבסיסי בשטח של עד 375 מ"ר יכול  להבנות  במספר יחידות על פי התב"ע שתהיה תקפה ובאישור האגודה, ניתן לפצל מגרש תמורת השלמת התשלום   ל33%, כלומר לשלם עוד 29.25% משווי המגרש המפוצל ותשלום נוסף של 33% מערך הזכויות הפוטנציאליות שמעל ל 160 מ"ר הבסיסיים על המגרש המפוצל יקבל החוכר חוזה חכירה מהוון ויוכל למכרו ו/או לפצלו ולתת אותו לכל מי שיחפוץ.

חריג לתשלום זה הינם המושבים שבעוטף עזה, שפטורים לעת עתה מתשלום זה (29.25%) ונהנים מהטבה משמעותית בעת ההצטרפות להסדר ויכולים לבצע את הפיצול  ולשלם רק בעבור תשלום דמי הכניסה להסדר-3.75% מערך הקרקע .

כמו כן, יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית א' שידרשו לתשלום בסך 13.71% מערך הקרקע ואזור עדיפות ב' בסך 20.14% מערך הקרקע.

יש לציין כי בהתאם להחלטה, במקרה בו בעל הנחלה ירצה לעביר זכויות, תחיל עליו רמ"י את ההחלטה והוא יידרש, כתנאי להעברת הזכויות, לשלם לרמ"י דמי רכישה עבור מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים.

לסיכום, נראה כי להחלטה זו תביא לשינוי משמעותי למתיישבים והאפשרויות החדשות העומדות בפניהם בדבר בניית בתי מגורים נוספים בשטח הנחלה, דבר שיביא לשינויים במבנה הקהילתי והארגוני של המושב בעקבות קליטת מתיישבים חדשים שיגדילו בצורה משמעותית את אוכלוסיית המושב. כמו כן אפשרויות התעסוקה החדשות במושב יכול ויביאו לפיתוח מואץ בפן התעסוקתי והכלכלי ובפרט במושבי הדרום בהם אפשרויות התעסוקה מצומצמות ביחס לאזור המרכז.

 

מתן חביביאן, עו״ד

משרד עורכי דין מתן חביביאן מתמחה בעסקאות בנדל"ן ובמגזר הכפרי.

www.digital-law.co.il matanhav@gmail.com

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שימושים נלווים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.