הודעות

בהמשך להחלטת הממשלה בעניין הטלת סגר (החלטה מספר 376 מיום 13.09.2020), מבהיר משרד החקלאות כי ענפי החקלאות השונים על כל שרשרת ההספקה שלהם ומערכות העיבוד ממשיכים להיות ענפים חיוניים למשק גם בתקופת הסגר. על כן ענפים אלו ימשיכו להיות מוחרגים מההגבלות הכלליות, וימשיכו לייצר מזון טרי לציבור.
עונה זו מאופיינת בכמות נמוכה של יבול, ולכן ההבשלה הוקדמה ואנו בפתחו של מסיק זיתי המאכל. עד כה ניכר מחסור בזיתי מאכל, שיושלם בחלקו מיבוא זית ירוק מירדן, וחלק מזיתי השמן מזנים פיקואל ופישולין. מחיר הזיתים למאכל נותר כשהיה אשתקד, בהתאם להסכם עם המפעלים. לגבי זיתי השמן, המחיר העולמי של שמן כתית מעולה הוא נמוך מאוד, אך עם זאת, בשנים האחרונות נראית מגמה של העדפת השמן הישראלי, ולכן יש לצפות ליציבות מסוימת. משרד החקלאות ופיתוח הכפר - שירות ההדרכה והמקצוע, אגף הפירות
 בצל אי-הוודאות שנוצרה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה והחשש מהתפשטותו, הוציא משרדנו מספר הנחיות בעניין כינוס אסיפות כלליות ותקופת כהונה של ועד אגודה. ההנחיה האחרונה, שניתנה ביום 12.7.2020, נועדה לצמצם התכנסויות פיזיות של אספות כלליות ולקיימן אך במקרים דחופים ובאמצעים טכנולוגיים, לאור הנחיות משרד הבריאות באותה עת והרצון להקטין את התחלואה. נוכח ההבנה כי נגיף הקורונה אינו צפוי להיעלם בעתיד הנראה לעין, ומתוך רצון לאפשר פעילות שוטפת של האגודות לצד "שגרת קורונה", גובשה ההנחיה המעודכנת שלהלן. מומלץ כי האגודות השיתופיות יסדירו בתקנון האגודה במפורש את השימוש באמצעים דיגיטליים, ולמצער את השימוש בהן בתקופת הקורונה. נדגיש כי הנחיה זו כפופה להוראות משרד הבריאות בעניין נגיף קורונה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.