הודעות

רשות המסים הודיעה אתמול (29/12) כי עקב הסגר השלישי, שאינו מאפשר שגרת עבודה רגילה, על הארכת המועד לביצוע ספירות המלאי לשנת המס 2020, עד ליום ה-31 במרץ 2021.
בחודשים האחרונים, שלחה חברת מקורות לכלל הספקים דוח איזון חוזר לגבי כלל תשלומי המים לשנת 2019.
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 11981(להלן – החוק), הוא חוק קוגנטי שמטרתו חיזוק כוחו של הצרכן במערכת היחסים שלו מול העוסק. נקודת המוצא של החוק היא כי במערכת יחסים זו קיים חוסר שוויון מובנה, וכי לעוסק קיים יתרון משמעותי במידע ובכוח על הצרכן. הנחת היסוד נוספת של החוק היא כי קבלת החלטות מושכלות של הצרכן יכולה להתבצע רק על בסיס מידע מלא אודות המוצר או השירות שהוא רוכש. קבלת מידע מלא מביאה לתחרות על האטרקטיביות של המוצרים והשירותים, מחירם ואיכותם. לשם חיזוק כוחו של הצרכן, קובע החוק הוראות ליבה, של איסור הטעיה והפעלת השפעה לא הוגנת. כמו כן קיימות הוראות פוזיטיביות כגון, חובות סימון, חובת הצגת מחירים, חובות גילוי, הוראות בעניין סוגים מסוימים של עסקאות כגון מכר מרחוק, רוכלות, רפואה דחופה, מכירה מיוחדת. הוראות בעניין זכותו של הצרכן לבטל עסקה והשבת כספו וכן הוראות באשר לשירות לאחר מכירה. לצורך מתן מירב המידע הנחוץ לצרכן, קובע סעיף 17 לחוק חובות סימון. בין חובות אלה מופיעה חובת הצגת שם היצרן או היבואן ופרטיו, ארץ הייצור וכן כמות המצרך ופירוט הרכבו. מתוך מסמך להערות הציבור, דצמבר 2020.הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
בעקבות שאלות שעלו בנוגע למענקים שבנדון, להלן התייחסותנו לדרך סיווג ההכנסה מהמענקים ולסוגיות נוספות

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.