הודעות

בעקבות מסקנות הצוות הבן משרדי לפתרון בעיית המפחמות ובעקבות ההסכם בין משרד האוצר, חקלאות והגנת הסביבה. סוכם בין היתר לחוקק חקיקת משנה לפיה הובלת גדמי עצים מסוג אבוקדו והדרים בתוך שטחי ישראל, תהיה טעונה רישיון שיוגבל לשימושים וליעדים ספציפיים מצ"ב נוסח צו הובלת גדם אבוקדו והדרים להפצה להערות הציבור. אנא העבירו את הערותיכם לצו עד ליום ב' ה- 13/6/2016 לידי צביקה כהן בכתובת מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. למידע נוסף מאתר משרד החקלאות  
שר החקלאות, אורי אריאל פנה למשרד התחבורה להארכת רישיון הנהיגה של העובדים הזרים. כאמור, על העובד הזר לחדש את רישיון הנהיגה שלו בכל חצי שנה.
כיצד אתם מעיזים אתה לאפשר יבוא ירקות ללא מכס, בשעה שאין מחסור והמחירים הסיטוניים של ירקות אלה סבירים לחלוטין !!! מתוך מכתבו של מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות, לשלמה אליהו, מנכ״ל משרד החקלאות
לאור השמועות המופצות על ידי סיטונאים ורשתות השיווק על כי הוחלט לייבא עגבניות במהלך השבוע הקרוב, אני פונה אליך בזאת להזכיר את ההבנות עליהם הגענו בנושא זה. מתוך מכתבו של מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות, לשלמה בן אליהו, מנכ״ל משרד החקלאות ביום 21/03/16
״הופתענו להיווכח כי לא זו בלבד שלא פורסם כמתחייב תיקון לצו תעריף המכס הנ״ל, אלא שבפועל נודע לי שמתבצע בימים אלה יבוא עגבניות בפטור ממכס, וזאת, למרות שאין מחסור והמחירים בשווקים סבירים ביותר (על גבול הוצאות הייצור של החקלאי)....נבקשכם איפוא לפרסם לאלתר את התיקון הנדרש ולפעול ללא דיחוי לעצירת היבוא האמור״ מתוך מכתבו של מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי הירקות, למשה כחלון, שר האוצר ואורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237