הודעות

יום ההתיישבות והחקלאות בכנסת  המתוכנן ליום שלישי  ל-7.6.16 נדחה מאחר וראש הממשלה, שר החקלאות ומנכ"ל המשרד לא יוכלו להשתתף עקב שהייתם ברוסיה באותה העת. על המועד החדש תפורסם הודעה.
הרשות ממליצה לפעול להגברת תחברות מייבוא ולהסרת חסמי כנסיה והתרחבות לבתי מטבחיים מקומיים. כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר הערותיו ביחס לטיוטת הדו״ח וזאת עד ליום 01 ביוני 2016. להודעת הרשות להגבלים עסקיים לטיוטת הדו״ח לבחינה של ענף בקש הבקר הטרי
ישנם מספר נושאים לגביהם עדיין יש אי הסכמות ונדרשת חשיבה נוספת לפני ההפצה לעיון  הציבור. העיקריים שבהם הם: הצעה לאסור על החזקה בבידוד של עגלים כבר בגיל נמוך מחודשיים (מגיל שבועיים או מגיל ארבעה שבועות). הצעה לאסור כליל על סימון בכוויה חמה ולאשר סימון בכוויה קרה רק של סימון המשק לגבי בקר במרעה
בתגובה למידע מסולף המופץ בימים האחרונים, ברצוני לעדכן אתכם במו"מ המתנהל עם הממשלה והכנסת בנושא העובדים הזרים. בשבוע הקרוב צפויה פסיקת בג"צ בנושא ביטול נקודות הזיכוי לעובדים הזרים שהגישה התאחדות חקלאי ישראל ביחד עם חמישה גופים נוספים...אלה הן העובדות כהווייתן. אני תקווה כי הן לא יבלבלו את הגורם הקיקיוני העוסק חדשות לבקרים בהפצת ריב ומדון. מתוך מכתבו של אבשלום(אבו) וילן, מזכ״ל התאחדות החקלאים לציבור החקלאים
מתוך רצון להעניק יציבות וביטחון לחקלאים לצד צמצום אי הוודאות הכלכלית, שהנה חלק בלתי נפרד מהעיסוק בחקלאות ובהתאם להמלצות ארגונים בינלאומיים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר בוחן בימים אלה את האפשרות לעבור מתמיכות עקיפות באמצעות מכסים ומכסות למהלך של "תמיכה ישירה בחקלאות". מטרות שיטה זו של מעבר לתמיכות ישירות, שנהוגה באירופה, הן חיזוק ופיתוח החקלאות, במקביל להוזלת מחיר התוצרת החקלאית לצרכן, באמצעות מעבר הדרגתי מתמיכה במחירים לכלי תמיכה חלופיים שיוביל לחיזוק כושר התחרות בכלל ועידוד כושר ההתאגדות של החקלאים, מימון מוגדל למחקר ופיתוח והדרכה מקצועית וכלכלית, קידום מכירות של התוצרת החקלאית ופעולות לבידול ומינוף של התוצרת המקומית.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237