השפעת אשם תורם חוזי על גובה הפיצויים במקרה של הפרת הסכם / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

09 נוב 2023 המחברת/ת:
איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

האם ידעתם כי סוג הפיצויים בשל הפרת הסכם וגובהם יקבע, בין היתר, גם על סמך אופן פעולתו של הצד שנפגע מאי קיום ההסכם והשאלה האם פעל כדי להקטין את נזקו?

חוק החוזים מאפשר לצד הנפגע מהפרת חוזה לקבל פיצויים בגין ההפרה. ישנם סוגים שונים של פיצויים ובכללם פיצויי השבה, שנועדו להשיב לנפגע את מה שקיבל המפר מהחוזה, ולעומתם פיצויי ציפייה, שנועדו להעמיד את הנפגע במצב בו היה יכול להימצא אלמלא הופר החוזה. בפסק דין שניתן לאחרונה קבע בית המשפט השלום, כי אשם תורם חוזי ואי קיום החובה להקטנת הנזק עשויים להוביל לשלילת פיצויי ציפייה, כאשר גם חשש להפרת חוזה עשוי להשית אחריות על הצד התובע פיצויים בעקבות אי קיום ההסכם.

סיפור המעשה:

התובעת, חברת ניקיון, התקשרה עם הנתבעת, חברת ניקיון מתחרה, בהסכם למכירת חלק מפעילות הנתבעת. בין הצדדים הוסכם, כי הנתבעת תעביר לתובעת כ- 20 לקוחות בהתאם לרשימת לקוחות שהוסכמה בין הצדדים. עוד הוסכם על ניוד חלק מעובדי הנתבעת לתובעת ועל אי תחרות מצד הנתבעת ביחס ללקוחות ברשימה.

לאחר שהתובעת שילמה את התמורה המוסכמת (כ – 515,000 ש"ח), לא פעלה הנתבעת להעברת הלקוחות לתובעת, ואף המשיכה להעניק לחלק מלקוחות אלה שירותים בתחום הניקיון בניגוד לתנאי אי התחרות בהסכם. כמו כן, לא פעלה הנתבעת לניוד עובדיה לתובעת כפי שהתחייבה בהסכם ואף הגדילה עשות ושידלה עובד בכיר בתובעת לעבור לעבוד בנתבעת.

בהמשך לכך, הגישה התובעת תביעה על סך של כ – 2.6 מיליון ש"ח, בין היתר בגין התמורה ששילמה לנתבעת במסגרת ההסכם (פיצויי השבה) והנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם ואי העברת הלקוחות כמתחייב בהסכם (פיצויי ציפייה). כן תבעה התובעת תשלום הפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם למקרה של הפרת ההסכם, בסך של 150,000 ש"ח.

הנתבעת הפרה את ההסכם הלוך ושוב

בית המשפט העדיף את גרסת התובעת וקבע, כי הנתבעת הביאה במעשיה ומחדליה לכישלון ביישום ההסכם לאחר שהפרה אותו הלוך ושוב. כך למשל, נקבע, כי הנתבעת לא העבירה לקוחות אל התובעת כפי שהתחייבה וכן הפרה את התחייבותה לניוד עובדים לתובעת. כן קבע בית המשפט, כי הנתבעת המשיכה לתת שירותים לפחות לשני לקוחות מרשימת הלקוחות. בית המשפט אף קיבל את טענת התובעת, כי הנתבעת שידלה עובד בכיר בתובעת לעבור לעבוד אצלה.

ביהמ"ש: התובעת זכאית להשבת התמורה ולתשלום הפיצוי המוסכם אולם לא לפיצויי ציפייה

לעניין הסעדים להם זכאית התובעת נקבע, כי מכיוון שהוכח שהנתבעת הפרה את ההסכם, התובעת זכאית להשבת התמורה ששילמה לנתבעת במסגרת ההסכם. כמו כן נקבע, כי התובעת זכאית לסך 150,000 ש"ח שנקבע בהסכם כפיצוי מוסכם בגין הפרת התנאים היסודיים בהסכם (במקרה זה: הפרת התחייבות הנתבעת שלא להעניק שירותים ללקוחות אותם התחייבה להעביר לתובעת).

עם זאת, טענת התובעת, כי היא זכאית גם לפיצויי ציפייה, אשר יעמידו אותה מבחינה כספית במצב בו הייתה, לטענתה, אילו קוים ההסכם, נדחתה. נקבע, כי למרות הפרות הנתבעת, יש להשית על התובעת אחריות מסוימת מכוח חובתה להקטין את הנזק ככל האפשר מצידה, וכן מכוח האשם התורם החוזי.

מהי חובת הקטנת הנזק? מהו אשם תורם חוזי?

ככלל, על נפגע מהפרת חוזה מוטלת החובה לנקוט בכל צעד סביר במטרה להקטין את ההפסד שנגרם לו כתוצאה ממעשי המפר, ואין הוא יכול לזכות בפיצוי על הפסד שיכול היה למנוע או להקטין אך נמנע מלעשות כן.

כמו כן, בהתאם להגנת האשם התורם החוזי, במקרה בו הנפגע תרם באשמתו לנזקיו, נטל הנשיאה בנזקיו של הנפגע יחולק בין שני הצדדים לחוזה. בהתאם לפסיקה, ביחס להחלת ההגנה של אשם תורם חוזי יבואו גם מצבים בהם יש חשש להפרת חוזה (נוסף על הפרה צפויה). אלו הם מקרים בהם לא פעל הנפגע לשם הקטנת הפוטנציאל של נזקיו, אף על פי שנוצרו בשלב מסוים של הביצוע חששות שהחוזה יופר וייגרמו עקב כך נזקים.

במקרה הנדון, קבע בית המשפט, כי התובעת אינה זכאית לפיצויי ציפייה שכן כבר בזמן אמת, עם תחילת ביצוע ההסכם, התגלו אותות אזהרה כי הנתבעת לא מתכוונת או לא יכולה לעמוד בתנאיו. כך למשל, התובעת עצמה הודתה, כי עוד בטרם עברו שלושה חודשים מהחתימה על ההסכם, לא רק שלא קיבלה את התמורה לה ציפתה, אלא התגלו בעיות בניוד העובדים. למרות זאת, התובעת בחרה שלא לבטל את ההסכם והמשיכה לשלם את מלוא כספי התמורה. "קשה עד מאד לקבל טענה לפיצויי קיום בגין רווחים מעסקה שכבר בתחילתה מתגלים קשיים משמעותיים וההסכם מופר", סיכם בית המשפט.

לתובעת נפסק סך כולל של כ– 800,000 ש"ח

לאור כל האמור, בחר בית המשפט להעמיד את התובעת במצב בו היתה אילו לא היה נכרת ההסכם, אך לאור נסיבות המקרה לא ניאות להעניק לה גם פיצויי ציפייה. על כן, פסק לתובעת סך של 753,567 ש"ח, המשקף את התמורה ששולמה וגובה הפיצוי המוסכם שנקבע בין הצדדים במסגרת ההסכם. כמו כן, חויבה הנתבעת בתשלום הוצאות בסך כולל של 50,000 ₪.

ת"א (שלום הרצליה) 76764-12-20 חברה פלונית נ' חברה אלמונית ואח'. ניתן ביום 3.8.23.

  • המידע המופיע במאמר הוא כללי בלבד. ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.
  • הכותבת לא ייצגה מי מהצדדים להליך.
  • "איילת רייך - משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום המסחרי-חקלאי-מינהלי , ליטיגציה ודיני עבודה. עו"ד איילת רייך-מיכאלי משמשת כבוררת וכמגשרת במחלוקות.

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

ֿדיני שליחות אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות התיישנות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.