נדחתה תביעה לביטול פסק דין בגין הסכם פשרה / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

03 ספט 2023 המחברת/ת:
איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

בית משפט השלום דחה תביעה במסגרתה ביקש חקלאי את ביטול הסכם הפשרה עליו חתם לפני כ- 20 שנה מול לקוחתנו, אגודה שיתופית חקלאית, הסכם אשר אף קיבל תוקף של פסק דין.  התובע חויב בתשלום הוצאות בסך 35,000 ש"ח.

השתלשלות העניינים

התובע, חקלאי, עסק בגידול תרנגולי הודו ורכש במשך שנים ארוכות הודנים מלקוחתנו, אגודה שיתופית חקלאית. לאחר שהתובע לא עמד בחובותיו כלפי האגודה, התיק הגיע לבית המשפט. במהלך הדיונים נחתם בין הצדדים בשנת 2004 הסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין. בהסכם הפשרה פורט חובו של התובע בסך של מאות אלפי ₪ וסוכם כי ישלם סכום נמוך לעין שיעור מסך חובו לצורכי פשרה.

התובע, אשר לא עמד בהסכם הפשרה, הגיש בשנת 2021 תביעה במסגרתה טען, כי יש לבטל את הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים עקב תרמית. התובע טען, כי העלימו ממנו כרטסת ממנה עולה כי חובו האמיתי היה על סכום נמוך.

במסגרת התביעה טען משרדנו בשם האגודה, טענות מקדמיות (התיישנות, מעשה בית דין), כי האגודה ויתרה על חלק נרחב מהחוב, כי התובע ממילא לא פרע את רוב חובו, כי הן בהליכים בבית המשפט והן בעת החתימה על הסכם הפשרה היה התובע מיוצג על ידי עורכי דין, ובעיקר - כי קבלת התובענה תפגע פגיעה קשה בעקרון סופיות הדיון.

באילו נסיבות ניתן לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין?

ככלל, ביטול פסק דין שאישר הסכם פשרה יתרחש במקרים נדירים בלבד, כאשר נמצא פגם חריג וכבד משקל, המשמיט את הבסיס להסכם הפשרה כפי שנכרת. זאת, לאור עקרון סופיות הדיון, כלומר הציפייה הסבירה של הצדדים כי מדובר ב'סוף פסוק'. בית המשפט ציין בפסק דינו, כי שיטת המשפט הישראלית מעודדת פשרה והדגיש את החשיבות שבכיבוד הסכם הפשרה כחלק מעקרון סופיות הדיון.

הנחת המוצא הנה שהסכם הפשרה לא נחתם בחטף, אלא נשקל היטב על-ידי הצדדים טרם כריתתו, ולכן יש לנקוט משנה זהירות טרם ביטולו, בפרט כאשר הושג במסגרת הליך שיפוטי והפך לפסק דין לאחר אישורו על ידי בית המשפט.

ואולם, מכיוון שהסכם פשרה הינו חוזה לכל דבר ועניין, ניתן לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין מחמת אותם פגמים המאפשרים ביטול חוזה (טעות, הטעיה, עושק וכפיה). הפגם החוזי נדרש, כאמור, להיות מהותי, כזה היורד לשורש ההסכמה החוזית בין הצדדים. יצוין, כי מכיוון שהסכם פשרה מהווה למעשה הסכם ל"קניית סיכון", לא ניתן לבטלו עקב טעות ב"כדאיות העסקה", כלומר הבנה מאוחרת של אחד הצדדים כי הסכם הפשרה אינו מוצלח כפי שסבר בתחילה.

בית המשפט דחה את טענות התובע

בית המשפט קיבל את עמדת משרדנו, כי התובע לא ביסס ולו בראשית ראיה טענות המצדיקות את ביטול הסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין.  

ראשית, בית המשפט בחן את טענתו המרכזית של התובע, כי לקוחתנו הציגה לו מצג שגוי לפיו חובו עומד על סך של 672,012 ₪  וכי רק על בסיסו הסכים לפשרה, ושלל את הטענה לחלוטין. נקבע, כי הכרטסת עליה ביקש התובע לבסס את טענתו לתרמית אינה "ראיה חדשה", אלא צורפה להליכים בין הצדדים כבר בשנת 2003, כלומר הסכומים שצוינו בה היו ידועים לתובע בעת החתימה על ההסכם.

שנית, בית המשפט הדגיש את הודיית התובע עצמו, כי למרות שחלק על חלק מהחוב, הוא העדיף לחתום על הסכם הפשרה על מנת לחזור לקשר עסקי עם הנתבעת. על פי בית המשפט: "זה טבעם של הסכמי הפשרה במסגרתם מגיעים לפתרון מוסכם בנסיבות העניין תוך ויתורים הדדים וחלוקת סיכויים וסיכונים. אין לקבל את הטענות שמועלות כיום, בדיעבד, וחותרות תחת תכליות אלו".

שלישית, בית המשפט ביקר את עמדת התובע לפיה תכנן כבר בזמן אמת, בעת החתימה על הסכם הפשרה, להעלות בעתיד טענות ביחס לחוב וציין, כי אין מקום להתנהלות שכזו.

 

נסיבותיו האישיות של התובע

לפני סיום, בית המשפט התייחס למצבו הכלכלי של התובע וציין, כי הוא ער לכך שפרנסתו ומקצועו נגדעו ומצבו הבריאותי והנפשי הושפעו מכך. עם זאת, קבע בית המשפט, כי ההכרה בכאבו של התובע – שחייו הוסטו ממסלולם – אינה קובעת את התוצאה המשפטית.

 

סוף דבר

בית המשפט סיכם את דבריו בקובעו, כי אין כל טעמים המצדיקים את ביטול הסכם הפשרה, ולכן דחה את התביעה. בית המשפט אף חייב את התובע בתשלום הוצאות בסך של 35,000 ₪ בציינו את המשאבים הרבים שהושקעו בניהול ההליך, לרבות באיתור מסמכים, חלקם משנות ה- 90' של המאה הקודמת.

תא (ת"א) 5622-01-21‏ ‏ עמירם יפהר נ' יפה הוד אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (פורסם בנבו 20.7.23).

  • המידע המופיע במאמר הוא כללי בלבד. ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.
  • עו"ד איילת רייך - מיכאלי ייצגה את הנתבעת בהליך.

מידע נוסף

  • הערת מערכת:

    מאמרים המפורסמים באתר האיחוד החקלאי על ידי אנשי מקצוע מייצגים את דעתם בלבד, אינם מהווים חוות דעת משפטית (אלא אם נאמר במפורש) ואינם מייצגים את עמדת תנועת האיחוד החקלאי .
    לפרטים נוספים ותגובות ניתן לפנות לכותב המאמר בהתאם לפרטיו המפורטים לעיל.

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך ברית פיקוח גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט מקרקעי ישראל משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישוי עסקים רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.