תביעה ייצוגית להשבת דמי טיפול ארגוני / איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

איילת רייך-מיכאלי, עו"ד איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

נושא זה רלוונטי למושבים וחברי מושבים מהם נגבו לאורך השנים דמי טיפול, שלא כדין, למרות הפטור הקבוע בחוק.

החובה לתשלום דמי טיפול ארגוני קבועה בסעיף 1(א) לתקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977, הקובע: "מעביד שחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי המסדיר את שכר העבודה למעט תוספת יוקר או שכר מינימום, ישלם לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי דמי טיפול ארגוני-מקצועי". מכח סעיף זה שולחים ארגוני מעבידים שונים, ביניהם התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה בישראל, לאלפי מעבידים, בכל שנה, דרישות תשלום דמי טיפול ארגוני. מעבידים אלו אינם חברים בהתאחדות אך חייבים לשלם לה דמי טיפול ארגוני מכח ההוראה הנ"ל. התקנות קובעות כי דמי הטיפול יהיו בשיעור של מחצית האחוז מסך כל שכר העבודה שמשלם המעביד לעובדיו. עוד אציין כי בפסיקה נקבע כי חובת תשלום דמי הטיפול הארגוני הינה חובה על פי חוק.

דעו כי מושב עובדים או חבר בו פטורים מתשלום דמי הטיפול הארגוני. סעיף 3 לתקנות קובע רשימת מעבידים עליהם לא חלות התקנות וממילא לא חלה החובה לתשלום דמי טיפול ארגוני. בין רשימת הפטורים מנויים גם "תנועה מושבית, מושב עובדים או חבר בו", כלומר, ככל שנגבו ממושב שיתופי, מושב עובדים או חבר בו דמי טיפול ארגוני הדבר נעשה בניגוד לדין.

חשוב לציין כי בהתאם לתקנות מפעל שנמצא בשליטת אחד מהמעבידים שבעצמם פטורים מתשלום דמי הטיפול, יהיה פטור גם הוא מתשלום דמי הטיפול. מכאן שגם חברה או אגודה הנמצאים בבעלות מושב שיתופי, פטורים מחובת תשלום דמי הטיפול הארגוני לארגון המעבידים.  

התביעה נולדה כיוון שייצגתי קיבוץ אשר נדרש לשלם דמי טיפול ארגוני ובעקבות טיפולי הדרישה הוסרה. בעקבות אותו מקרה כתבתי מאמר שמפורסם באתר משרדי למען ידעו כולם מתי לא צריך לשלם.  בעקבות אותו מאמר פנה למשרדי חבר מושב בצפון וסיפר על תביעה שהגישה התאחדות המלאכה והתעשייה נגד חברה שבעלותו, העוסקת בתחום המתכת. הלקוח סיפר כי במשך שנים גובה ההתאחדות מהחברה כספים בגין דמי טיפול ארגוני בסכומים של אלפי ₪. לאחרונה החליט לבדוק את הנושא ומצא, אף שאיננו משפטן, כי החברה פטורה מתשלום דמי הטיפול. הלקוח פנה להתאחדות אך זו, במקום להכיר בטעותה, עמדה על גביית דמי הטיפול ומשסרב הגישה כאמור תביעה נגד החברה.  

כאמור מבין המעבידים שפטורים מתשלום דמי הטיפול נמנים, בנוסף לקיבוצים, גם מושב עובדים ומי שחבר בו. כפי שהסברתי, חברה שבבעלות מעביד פטור, תהיה פטורה גם היא. היות והחברה נמצאת בבעלותו הבלעדית של הלקוח שהינו חבר מושב עובדים, פטורה החברה גם היא מתשלום דמי טיפול שנגבו ממנה במשך השנים שלא כדין. בבדיקה שעשינו מצאנו שהלקוח אינו היחיד ממנו גובה ההתאחדות כספים בניגוד לתקנות.

משרדי פנה בשם החברה שבבעלות הלקוח להתאחדות, בהודעה כי היא פועלת בניגוד לדין ובדרישה כי תפעל להשבת הכספים שגבתה כדמי טיפול ארגוני ממי שפטור מכך, שאם לא כן תוגש נגדה תביעה ייצוגית. לאחר שההתאחדות עמדה בסירובה, הוגשה לאחרונה התביעה הייצוגית.

המשמעות של תביעה ייצוגית היא שמשרדנו מייצג, באמצעות החברה בשמה הוגשה התביעה, את כלל "חברי הקבוצה", שהם אותם מעבידים מהם גבתה ההתאחדות דמי טיפול ארגוני על אף שהם פטורים מכך. אני מאמינה ומקווה שבית המשפט יקבל את התביעה ויורה להתאחדות לחדול מגביית הכספים מקיבוצים וממעבידים פטורים אחרים, וכן יורה להשיב את הכספים שנגבו שלא כדין בשבע השנים האחרונות. כדאי שקיבוצים ומושבי עובדים יערכו בדיקה האם נגבו מהם כספים בגין דמי טיפול ארגוני.

פריטים קשורים

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

למאמרים בנושאים:

אגודות שיתופיות אזורי עדיפות לאומית אנרגיות מתחדשות בית שלישי בן ממשיך בר רשות גישור דהקואופרטיביזציה דיני עבודה דמי הסכמה דמי רכישה דמי שימוש הורשת זכויות החלטה 979 החלטה 1222 החלטה 1301 החלטה 1311 החלטה 1316 החלטה 1370 החלטה 1426 החלטה 1445 החלטה 1455 החלטה 1458 החלטה 1464 החלטה 1464 החלטה 1470 החלטה 1478 החלטה 1481 החלטה 1490 החלטה 1505 החלטה 1513 החלטה 1521 החלטה 1523 החלטה 1527 החלטה 1553 החלטה 1591 החלטה 4302 החלטות מועצת מקרקעי ישראל היוון היטל השבחה הסדרה העברת זכויות הפקעות הקצאות מגרשים באזורי עדיפות לאומית הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרפורמה בחקלאות השוואת תנאים מושבים וקיבוצים השכרת בתי מגורים השכרת קרקע חקלאית התחשבנות מחדש התיישבות ועדות קבלה ועד מקומי ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות חוק ההתיישבות חכירה חכירה לדורות חלופות הכנסה למשק המשפחתי חקלאות יחידה שניה ירושת משק חקלאי מועצות אזוריות מים מים והשקיה מיסוי מיסוי דירה שלישית מיסוי מקרקעין מכירת נחלה משבצת משקי עזר משק עזר משרד החקלאות מתקנים פוטו וולטאיים נחלה ניהול אגודה שיתופית עדיפות לאומית עובדים זרים פיצויי פיטורין פיצול נחלה פעילות לא חקלאית (פל״ח) קאופרטיבים קורונה קיבוצים קליטה קרקע רשות מקרקעי ישראל שיוך דירות בקיבוצים שימושים חורגים שימושים נלווים שינויי יעוד שעות עבודה תיירות כפרית תיקון 116 לחוק התכנון והבניה תכנון ובניה תמ״א 35 תעסוקה לא חקלאית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.