הזמנה להגשת השגות על מקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2020

מצורפת להלן רשימת מקדמי ההקצאה האחרונה שפורסמה על ידי משרד החקלאות.

את הפניה יש לשלוח ליד הגב׳ יהודית כרמי בדוא״ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

להודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת  2020 באתר משרד החקלאות

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.